Організація освітнього процесу в ЗДО №1

(Витяг із Статуту Херсонського закладу дошкільної освіти №1 санаторного типу

Херсонської міської ради)

 

 

2.1.  Головною метою ЗДО №1 є забезпечення реалізації   права дитини на здобуття дошкільної  освіти,  цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок та готовності продовжувати освіту, проведення профілактично-оздоровчої роботи з дітьми із   захворюваннями   органів   дихання.

2.2.  Головна  мета ЗДО № 1 — зміцнення  здоров’я,  розвиток і формування особистості, забезпечення  соціально-психологічної  реабілітації  та  адаптації дитини  шляхом  спеціально  організованого   освітнього процесу в комплексі із корекційно-розвивальною  та профілактично-оздоровчою.

2.3. Освітній процес у ЗДО №1 здійснюється державною мовою.

2.4. Зміст  дошкільної  освіти визначається  Базовим  компонентом  та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України (далі – МОН України).

2.5. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

Процедура досягнення  здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.