Завдання на навчальний рік та оздоровчий період

7

 

 

           ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

Основні завдання на 2020/2021 навчальний рік

 

Виходячи з розв’язання обласної науково-методичної проблеми «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору», педагогічний колектив буде вирішувати у 2020/2021 навчальному році такі завдання:

 

  1. Формування інноваційного стилю мислення, стійкої мотивації педагогів

до самоосвітньої та творчої діяльності   шляхом використання ІКТ.

  1. Збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я

 дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності та створення   безпечного предметно-розвивального середовища .

  1. Удосконалення комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників   шляхом виховання патріотичної свідомості в умовах української державності.        

 

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

1.    Самоосвіта           

Опрацювати теми:

«Сенсорний розвиток дитини» упродовж року Ефемик К.К.
« Рзвиток творчих здібностей у дошкільників» упродовж року Раннєва Н.В..
«Гра як засіб розвитку пізнавальної діяльності дошкільників» упродовж року Попович Ю.А.
«Казкотерапія, як засіб виховання дітей раннього віку» упродовж року Голубова В.В

 «Формування емоційно-позитивного світосприйняття»

упродовж року Камінська Т.І.
 «Елементи ейдетики, як засіб оволодіння зв’язним мовленням дошкільниками» упродовж року Шадріна О.А

«Логіко-математичний розвиток дітей молодшого дошкільного віку»

упродовж року Тертична Н.В.
« Рзвиток творчих здібностей у дошкільників» упродовж року Коробкова Н.В.
«Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації у дошкільників» упродовж року Кравченко В.В.
«Розвиток мовлення – уроки риторики та мовленнєвого етикету» упродовж року Томилина Г.Є.
«Як музика впливає на дошкільників» упродовж року Пушенко О.В.
«Школа розумного руху О.П.Аксенової для дошкільників»

 

упродовж року Рудик О.М.

Розвиток звязного мовлення у дошкільників

упродовж року Грішина Л.В.
«Пісок, як матеріал для розвитку творчості та навчання дітей» упродовж року Бібік І.М.
 «Реалізація завдань емоційно-ціннісного розвитку дитини» упродовж року Резник Л.М.
«Особливості гендерного виховання дошкільників» упродовж року Новосьолова

Т.А.

«Реалізація завдань емоційно-ціннісного розвитку дитини» упродовж року Карнажук Т.А.
«Моральне виховання дітей дошкільного віку» упродовж року Прокопець Л.М.
 «Робота над формуванням лексико-граматичний категорій» упродовж року Куликова Н.А.
« Екологічне виховання дітей дошкільного віку» упродовж року Томіліна А.Є
« Виховання екологічної свідомоті у дітей дошкільного віку засобами пошуково-дослідницької діяльності» упродовж року Шмарова С.Ф.
«Розвиток логічного мислення дітей -логопатів» упродовж року Базака С.Л.
«Нестандартні прийоми навчально-мовленнєвої діяльності дошкільників» упродовж року Полухіна Г.Р.
 «Формування основ музичної культури у дітей дошкільного віку» упродовж року Негуляєва О.В.

«Арт-терапія у роботі з дітьми та батьками»

упродовж року Лихожон О.А.
 «Сучасні форми взаємодії садка та сім’ї у логопедичній роботі» упродовж року Бурлакова О.В
«Корекційна робота з дитиною із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності» упродовж року Сушкова О.В.
«Подолання недоліків складової будови мовлення у дітей  із ЗНМ» упродовж року Чикачкова К.Є.
«Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя» упродовж року Харчук С.А.
«Взаємозвязок процесів фізичного виховання і розвитку мовлення дітей дошкільного віку»

 

упродовж року Кудрявцева О.В.
«Інтерактивні форми роботи з педагогічними кадрами» упродовж року Круміна Т.А.
«Організація оздоровчої роботи у ясла-садку» упродовж року Заднєпряна М.П.
2.    Атестація

Атестувати згідно перспективного плану таких  педагогічних працівників:

Шмарова С.Ф, Круміна Т.А.,

Сушкова О.В,Пушенко О.В.,

Негуляєва О.В.

березень атестаційна комісія
3.     Курсова перепідготовка

Направити на курси підвищення кваліфікації до КВНЗ «Херсонської академії неперервної освіти» Херсонської обласної ради згідно перспективного  плану таких педагогів: Заднєпряна М.П.,

Кудрявцева О.В.,Куликова Н.А., Чикачкова К.Є.,Пушенко О.В., Рудик О.М.

 

упродовж року вихователь-методист
          4. Наставництво

Закріпити за молодими педагогами наставників:

Кудрявцева О.В. – Рудик О.М.

Скласти плани роботи

з наставництва.

вересень вихователь-методист, педагог-наставник
5. Участь у роботі методичних об’єднань, ШППД,

семінарів міста

Закріпити педагогічних працівників за різними формами методичного навчання згідно плану методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради

вересень вихователь-методист
Клуб молодого вихователя упродовж року Рудик О.М.

 

Школа професійного зростання вихователів:

 

-раннього та молодшого віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— середнього та старшого віку

 

Ефімік К.К.,

Голубова В.В.,

Раннєва Н.В.,

Коробкова Н.В.,

Кравченко В.В.,

Шадріна О.А.,

Камінська Т.І., Грішина Л.В., Лоза В.В.

 

Шмарова С.Ф.,

Томіліна А.Є.,

Полухіна Г.Р.,

Базака С.Л.,

ПрокопецьЛ.М.

Карнажук Т.А.

Резнік Л.М., НовосьоловаТ.А.

Харчук С.А., Бібк І.М.

Школа менеджера  керівників Заднєпряна М.П.
Школа професійного зростання вихователів-методистів Круміна Т.А.
Майстер-клас

для музичних керівників,

інструкторів з фізкульттури

Негуляєва О.В., Пушенко О.В..,

Рудик О.М.

6.    Педагогічні ради

I

«Новий навчальний рік –      нові пріоритети

1. Обговорення і затвердження плану роботи на 2020/2021 навчального року (інформація)

    вересень директор
2. Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу (повідомлення) вихователь-методист
3. Стан готовності ясла — садка до нового навчального року (презентація) вихователь-методист

 

II

«Зростаємо професійно: використання ІКТ

в освітньому процесі»

1. Інформаційно-комунікативні технології в роботі педагога

( доповідь)

листопад директор
2. Використання Інтернет –ресурсів для підвищення професійної компетентності педагогів (презентація) вихователь-методист
3. Труднощі впровадження КТ в освітній процес ( практичні поради)
IIІ

«Зміцнення здоров’я дошкільників в сучасних

умовах ясла-садка».

1. Психологічні аспекти у розвитку та вихованні здорової особистості (доповідь)

лютий директор
2.  Формування здорового способу життя, моральних і фізичних якостей. Форми та методи ( дискусія) вихователь-методист
3. Здоров’язберігаюча система рухового режиму впродовж дня (повідомлення) вихователі
4. Стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ясла-садку

(за результатами тематичного вивчення)

вихователь-методист
IV

             Наші досягнення

1. Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий рік, основні педагогічні проблеми  (доповідь)

травень директор
2.Формування комунікативної готовності старших дошкільнят до навчання в школі (інформація) практичний психолог
3 Робота ясла-садка у літній оздоровчий період

(повідомлення)

вихователь-методист,

старша медсестра

4.Організація роботи з дітьми  у літній період  (презентація ігор) вихователі
            7. Семінари

Семінар — практикум

«Форми та методи інтерактивного навчання

Теоретична частина

1 Організація інтерактивної освіти в сучасному дошкільному закладі

2. Персональний блог — інструмент зміцнення позитивного іміджу

педагога

Практична частина

3«Створення презентації у програмі Microsoft Power Point

( майстер-клас)»

3. «Створення ситуації успіху»

(практичні поради)

 

 

жовтень

вихователь-методист, вихователі,
           Семінар-практикум

«Школа психолого-педагогічного зростання педагога»

1. Усвідомлення себе і своєї діяльності як шлях до професійного зростання.

2. Мовленнєвий етикет.

3. Кризи дитячого розвитку.

1.1.        4. Тренінг «Профілактика та подолання стресів у педагогічному колективі».

5. Комунікативна компетентність педагога.

жовтень вихователь-методист,

практичний психолог,

вихователі

                     Семінар

«Формування екологічної компетентності педагогів»

1 Теоретичні засади проблеми формування основ екологічного виховання

2.Роль педагога у формуванні сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості особистості

3.Напрямки роботи з  формування природничо-екологічної  компетенції  дошкільників

грудень вихователь-методист,

практичний психолог,

вихователі

Педагогічний рінг

«Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів»

Теоретична частина:

1. Розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування

Практична частина:

1.Педагогічні ситуації (дискусія)

2.Форми роботи з батьками

(майстер-клас)

 

 

 

січень

вихователь-методист, вихователі, практичний психолог
Тренінг

Формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку: методи інтерактивної взаємодії

1.Завдання комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини

2.Методи інтерактивної взаємодії

( інформація)

3. Модель творчого розвитку (практичні поради)

березень вихователь-методист, вихователі, практичний психолог
                      Круглий стіл

«Наступністьу роботі

дитячого садка і школи»

1. Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти.

2. Адаптація першокласників до шкільного життя.

3. Усунення мовленнєвих вад — запорука успішного навчання в школі.

4. Готовність дитини до школи: складові успішного навчання.

жовтень вихователь-методист, вихователі,

практичний психолог, вчителі

ЗЗСО№30

 

8. Педгодини

1. Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу

2.Методичні аспекти організації трудової діяльності дошкільників (обговорення).

3. Фізкультурна-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку (інформація).

листопад вихователь-методист, інструктор з фізичного виховання

 

1.Значення  педагогічної  спадщини В.О. Сухомлинського в  екологічному вихованні дошкільників (інформація)

2. Створення  природничо-розвивального середовища (поради)

3. Напрямки роботи з  формування природничо-екологічної  компетенції  дошкільників (дискусія)

4. Формування екологічного виховання дошкільників

(за результатами тематичного вивчення)

    грудень практичний психолог, вихователь-методист
1.Гармонізація родинних стосунків різних поколінь – необхідна умова родинного виховання (методичний діалог).

2.Інтеграція родинного та суспільного виховання. (інформація).

лютий практичний психолог, вихователь-методист
1 Забезпечення готовності дошкільників до навчання у школі та  взаємодії між ясла-садком та школою (дискусія).

2 Психолого-педагогічна готовність дітей до навчання у школі ( за результатами тематичного вивчення).

березень вихователь-методист,

практичний психолог,

вихователі

1.Актуальність проблеми мовленнєвого розвитку.

Використання сучасних освітніх технологій для розвитку зв’язного мовлення дошкільників (дискусія).

2.Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей  

(за результатами  комплексного вивчення).

квітень вихователь-методист,

практичний психолог,

вчителя-логопеди

           9. Консультації

Адаптація дітей  до  умов  ясла-садка

вересень Лихожон О.А.
Принцип особистісно орієнтованої системи виховання вересень Круміна Т.А.
Праця ефективний засіб формування практично-предметної компетентності жовтень Круміна Т.А.
Особливості інклюзивної освіти листопад Круміна Т.А.
Розвиваємо зв’язне мовлення малюків листопад Сушкова О.В.
Економічне виховання дітей грудень Кравченко В.В.
Як можна допомогти дитині добре поводитися? грудень Лихожон О.А.
Сюжетно-рольова гра – школа моралі для дошкільників лютий Пушенко О.В.
Рухливі ігри як засіб оздоровлення дошкільників березень Рудик О.М.
Формування екологічної самосвідомості березень Круміна Т.А.
Організація роботи з безпеки життєдіяльності дітей в ясла-садку     квітень Шмарова С.Ф.
Музикотерапія – засіб розвитку творчості дошкільників     травень Негуляєва О.В.
      10. Колективні перегляди Колективний перегляд педагогічних зрізів у старших групах, відкритих заходів педагогів, які атестуються  

січень

вихователь-методист, вихователі старших груп, педагоги, що атестуються  

 

 

ІV. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

№ п/п Вид вивчен-ня Зміст вивчення Термін виконання

Форма відображен-ня

Група Відпові-

дальний

Відмі-тка про викона

-ння

1 комп

лексне

Розвиток комуніка

тивно-мовленнєвих умінь у дітей

квітень

довідка до педгодини

логопедичні групи, старші групи № 1,2  

директор,

вихователь-методист

2  

тема-

тичне

 

Психолого-педагогічна готовність до навчання у школі січень

довідка до

педгодини

старші групи

№ 1,2,

лог. гр.

І, ІІІ

 

 

директор,

вихователь-методист

3  

тема-

тичне

 

Формування екологічного виховання дошкільників листопад

довідка до педгодини

молодші групи

№ 1,2,

середні  групи

№ 1,2,

 

директор,

вихователь-методист

4  

тематичне

Стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в

ясла-садку

лютий

довідка

до педради

№ 3

 

молодші групи № 1,2,

середні групи

№ 1,2,

лог. гр VI, ІІ

 

директор,

вихователь-методист

5 огля-

дове

Підготовка до нового навчального року вересень

інформація до педради

№ 1

усі групи директор,

вихователь-методист

6 опера

тивне

Охорона здоров’я дітей квітень

інформація

усі групи  

директор,

вихователь-методист

7 Формування екологічної свідомості у дошкільників квітень

інформація

усі групи  

директор,

вихователь-методист

8 Створення

розвива-

льного

ігрового

середовища

упродовж року

інформація

старші групи,

лог.групи

  директор,

вихователь-методист

9 Стан

освітньої

роботи

упродовж року

інформація

усі групи  

директор,

вихователь-методист

10 порів-

ня-

льне

Організація розвива-

льного сенсорного середовища

 

січень

відвіду-

вання занять, спостере-

ження, бесіди, тестування

групи раннього

віку

 

 

директор,

вихователь-методист

11 Патріотичне виховання

у дітей старшого дошкільного віку

старші групи  

директор,

вихователь-методист

12 вибір-

кове

Вивчення творчих здібностей дітей художньо-естетичного розвитку (організація роботи гуртків) упродовж року

інформація

середні, старші групи   директор,

вихователь-методист

13  

персо-

на-

льне

 

Рівень педагогічної майстерності та стан освітнього процесу педагогів, які атестуються  молодих педагогів інформація педаго-

ги, що атесту-

ються, молоді педагоги

 директор,

вихователь-методист

14  

 

 

 

 

попе-

ред-

жува-

льне

Стан ведення ділової документації  

 

 

 

 

 

карта аналізу

 

 

 

 

 

 

усі групи

 

 

 

 

 

директор,

вихователь-методист

15 Організація і проведення прогулянок
16 Проведення оздоровчих заходів у режимі дня
17 епізо-

дичне

Організація харчування. Створення умов для виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей інформація   усі групи директор,

вихователь-методист

 

 

                        

  1.      V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

 

Наступність у роботі  із

Херсонською спеціалізованою школою №30 І-ІІІ

ступенів з поглибленим вивченням предметів

природничо-математичного циклу та англійської мови

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

1.Організаційна робота

Укомплектувати 2 старші групи загального розвитку та 2 старші логопедичні групи

 

червень

    директор  
Скласти та обговорити спільний план заходів серпень  вихователь-методист  
Провести психологічне діагностування дітей старших груп з метою подальшого коректування недоліків жовтень психолог  
Зробити порівняльний аналіз засвоєння знань випускників  у ясла-садку та школи лютий психолог  
Підготувати цикл занять «Соціальна готовність дитини до школи» березень-травень вихователі  
Організовувати екскурсії та цільові прогулянки до школи:

— в приміщення школи, класу, спортивної зали, бібліотеки, стадіон, зеленого класу,

— на свято Останнього дзвоника

упродовж року вихователь-методист, вихователі  
Організовувати спільні виставки дитячих образотворчих робіт жовтень-листопад вихователі, вчителі  
Підготувати поради для дошкільнят «Правила поведінки у школі» упродовж року вихователі старших груп  
Створити умови для проведення сюжетно-рольової гри «Школа» упродовж року вихователі старших груп  
Запрошувати учнів початкових класів та вихованців ясла-садка на проведення свят, розваг, вистав упродовж року вихователь-методист, заступник директора  
       2. Методична робота

Запросити на педагогічну раду вчителів, заступника директора  школи

січень директор, заступник директора школи  
Провести  круглий стіл

«Наступність у роботі

ясла-садка і школи»

 

лютий директор, практичні психологи школи та

ясла — садка, вихователь-методист, вихователі, вчителя

 

Тренінг  для батьків майбутніх першокласників «Від школярика до школяра»

 

березень директор, практичні психологи школи та

ясла — садка, вихователь-методист, батьки

 
Організувати взаємовідвідування

уроків у школі та занять у старших групах ясла-садка вчителями початкової школи та вихователями старших груп ясла-садка

упродовж року вихователь-методист, заступник директора школи  
Організувати роботу музичних керівників для повного виявлення, розвитку та реалізації особистих можливостей кожної дитини. Провести пісенно-творчий конкурс «Я маленька зірочка» (спонукати дітей до творчих проявів у співі) упродовж року музичні керівники  
Скласти плани роботи з ДЮКФП №4, палацом дитячої та юнацької творчості щодо організації спільної роботи позашкільних та закладах дошкільної освіти з питань художньо-естетичного та фізичного розвитку дітей дошкільного віку вересень вихователь-методист,

інструктор з фізичного виховання

 
4. Робота з батьками

Продовжити роботу

«Школи батьків майбутніх  першокласників»

 

упродовж року

практичний

психолог,

вихователь-методист

 Провести батьківські збори «Готовність до школи. Що ми розуміємо?» жовтень директор  
 Провести педагогічні зрізи знань дітей на батьківських зборах січень вихователь-методист, вихователі
Провести аналіз  обстеження дітей старших груп щодо готовності до шкільного навчання та ознайомлення з ними батьків січень вихователь-методист, вихователі, психолог
 Провести анкетування батьків дітей старших груп «Обираємо школу» січень вихователі
Забезпечити своєчасний запис дітей до школи січень-червень вихователі, директор
Організувати роботу поштової скриньки «Запитуйте-відповідаємо» вересень вихователь-методист, вихователі
Підготувати рекомендації для батьків «Корисні поради. Як навчити дітей працювати?» жовтень вихователь-методист, вихователі
 Підготувати консультації

для батьків:

— «Адаптація першокласників у школі»,

— «Психологічний портрет першокласника»,

— «Першокласники. Які вони?»,

— «Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки»,

— «Маленький патріот»,

— «Індивідуальні особливості дітей з особливими освітніми процесами».

упродовж року

 

вихователь-методист, вихователі, практичний психолог

 

                                    

                                                

  РОБОТА З БАТЬКАМИ

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

Організаційна робота

Організувати участь у спільних конкурсах та виставках батьківських та дитячих робіт

упродовж року вихователь-методист
Організувати відвідування сімей удома упродовж року вихователі
Вести облік багатодітних сімей та сімей-пільговиків постійно директор,

вихователь-методист, старша медсестра

Поповнити груп матеріалами для роботи з батьками упродовж року вихователі
Провести Дні відкритих дверей І раз на квартал адміністрація, вихователі
Організувати роботу консультпунктів:

— «Психологія і діти»

— «Речецветик»

упродовж року  логопеди, практичний психолог
Залучити батьків до організації святкових ранків, розваг, екскурсій, загальноміських заходів, соціально-екологічних акцій, благодійних акцій упродовж року вихователі, музичні керівники
Загальні батьківські збори
1. Пріоритетні напрями роботи ясла-садка на 2020/2021 навчальний рік

(доповідь).

2. На старті до нового навчального року

( дискусія)

3.Організація харчування та медичного обслуговування у ясла-садку (повідомлення).

4.Звіт і вибори батьківського комітету.

жовтень  

 

директор, вихователь-методист, практичний психолог, старша медична сестра

 

1.Аналіз підсумків навчально-виховного процесу за 2020/2021 навчального року (інформація).

2.Результативність заходів спрямованих на зміцнення і охорону здоров’я дошкільників (повідомлення).

3. Організація літньо-оздоровчої роботи у ясла-садку (обговорення).

4.Азбука безпечного літа (поради — попередження дитячого травматизму).

 

травень

 

 

 

 

директор,

вихователь-методист ,

старша медсестра

Групові батьківські збори
Перші молодші групи

I

1.Особливості психофізичного розвитку дітей третього року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина»(доповідь).

2.Соціальна адаптація дітей раннього віку(інформація).

3.Родинний міст ( обговорення проблем виховання дітей)

4.Організація харчування дітей у ясла-садку (анкетування).

вересень вихователі

практичний психолог

 

                     II

1.Роль сім’ї в формуванні особистості дитини (доповідь).

2.Виховання культурно-гігієнічних навичок і самостійності у дітей

(інформація).

3.Забезпечення рухової активності дитини вдома (майстер-клас).

травень вихователі

практичний психолог

 

другі молодші групи

I

1.Особливості психофізичного розвитку дітей четвертого року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина» ( доповідь).

2. Пустощі дітей: як поводитись в такій ситуації? (ігровий тренінг).

3.Організація харчування дітей у ясла-садку (анкетування).

 

 

вересень

 

 

вихователі

практичний психолог

 

 

 

 

                             II

1.«Азбука спілкування».                       (розвиток мовлення малюків).

2.«Наші досягнення» (практичний показ).

3. Авторитет батьків – необхідні умови правильного виховання  (аукціон ідей сімейної педагогіки)

 

квітень

 

вихователі, практичний психолог

Середні групи

I

1. Особливості психофізичного розвитку дітей п’ятого  року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина» ( доповідь).

2.Організація харчування дітей у яслах-садку(анкетування).

3. Спільно з батьками до успіхів кожної дитини (повідомлення).

4.Загартування дітей-запорука здоров’я ( майстер-клас).

 

вересень  

вихователі,

практичний

психолог, вчитель-логопед

                             II

1.Роль батьків у вихованні патріотичної поведінки дитини  (дискусія).

2. Мовленнєва компетентність дошкільників (поради).

3.Рухова активність – основа здорового способу життя (майстер-клас).

квітень вихователі,

практичний психолог,

Старші групи

I

1. Особливості психофізичного розвитку дітей шостого  року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина» ( доповідь).

2.Організація харчування дітей у ясла-садку (анкетування).

3.Екологічне виховання дошкільників (дискуся).

4.«Як дошкільник стає школярем»(психологічна готовність дітей та батьків  до школи) (тренінг).

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог

ІІ

1.Як ми виросли і чого навчилися (практичний показ — показники компетентності дітей за освітніми лініями).

2.Дитина йде до школи (поради).

3.Здоровий спосіб життя родини – запорука здоров’я дитини

(альбом-естафета- обмін досвідом

« Як ми відпочиваємо»).

квітень вихователі,

практичний психолог

 

 

Консультації

Дванадцять способів заспокоїти дитину

 

вересень

 

практичний психолог

 

 

Проблеми виховання дитини неповній сім’ї. жовтень
Поради батькам агресивної дитини листопад
Якщо дитина відмовляється їсти в ясла-садку грудень
Чим небезпечна надмірна опіка березень
 Анкетування

1.   Визначення кількісного та якісного складу сімей з метою складання соціального паспорта ясла-садка.

2.  Анкетування  з питань виховання та навчання дітей.

3. Анкетування батьків новоприбулих дітей.

4. Анкетування щодо питань безпеки життєдіяльності дошкільників.

5.  Анкетування щодо питань організації харчування дітей.

    вересень

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

вихователі, вихователь-методист

 

 

 

вихователі

Провести:

Дні відкритих дверей

що

квартально

директор
Конкурси дитячих малюнків :

«В твоїх руках весь світ, малюк!» (Роздуми про  майбутнє Землі)

 

 

 

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти, батьки, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Маленьки економчики»
«Чарівні барви літа» (фотовиставка)
«Дари осені» (конкурс ікебани з овочів та фруктів, композицій з квітів)
«Зимонька-зима» (конкурс — малюнки, аплікації, колаж)
«Творчість і фантазія» (конкурс поробок з побутових відходів, сміття)
«Весна іде, красу несе» (виставка спільних з батьками робіт)
«Безпечне літо»

(малюнки з  ОБЖД)

                  

   ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відмі-

тка про викона-ння

Методична робота

Забезпечити вихователів груп науково-методичною літературою з проблем фізичного-оздоровчого розвитку дітей, фізичне виховання дітей у сім’ї

упродовж року  

 

вихователь-методист

Проводити традиційне та нетрадиційне загартування дітей, втілювати гігієнічне виховання засобами гри та художньої літератури упродовж року вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізичного виховання
Поліпшити якість навчання дітей рухів та формування у них фізичних якостей упродовж року вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізичного виховання
Забезпечити якісне планування оздоровчих та виховних завдань на фізкультурних заняттях, у рухливих іграх, під час загартування та гігієнічних процедур з урахуванням стану здоров’я дітей упродовж року вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізичного виховання
Провести консультацію для вихователів за темою «Роль рухливих ігор у формуванні постави дитини» березень лікар,

старша медична сестра

Робота з дітьми

Створити умови для оптимальної адаптації дітей до умов ясла-садка

 

упродовж року

вихователь-методист, вихователі, практичний психолог
Дотримуватися температурного та санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях упродовж року вихователі, помічники вихователів
Регулювати фізичні навантаження на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей  

упродовж року

вихователь-методист, медична сестра
Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі упродовж року вихователі
Заповнювати аркуші здоров’я вересень

 

старша медична сестра
Використовувати технічні прилади: кварцові лампи, зволожувачі повітря у разі

необхідності

медична сестра,

помічники вихователів

Використовувати нетрадиційні форми оздоровлення в процесі організації  життєдіяльності дітей в ясла-садку( фітбол-гімнастика, самомасаж, вправи на дихання, хатка-йога) упродовж року педагоги, медична сестра
Організувати курс ароматерапії з використанням часникових кулонів  двічі на рік лікар, медична сестра, вихователі
Забезпечити повний комплекс  оздоровчо – загартовуючих   заходів:

— загартування повітрям (скласти і вивісити графіки провітрювання),

— проведення гімнастики пробудження  з відкритими фрамугами,

— ранковий прийом дітей на свіжому повітрі,

— організація прогулянок на свіжому повітрі,

— гігієнічні водні процедури: умивання, миття рук до ліктів, миття ніг з використанням прохолодної води

 

 

 

упродовж року

 

 

 

вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізичного виховання медична сестра

Використовувати заходи загартування:

— полоскання горла,

— ходіння босоніж по стежці «здоров’я»,

— оздоровчі хвилинки

упродовж року вихователі, медична сестра
Здійснювати контроль за організацією та якістю проведення ранкової гімнастики, фізкультурних занять упродовж року вихователь-методист, медична сестра
Проводити  медико – педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей упродовж року вихователь-методист, медична сестра
Робота з батьками

«Здоров’я та розвиток наших дітей»

(щоденний обмін інформацією між батьками та педагогами )

упродовж року вихователі
Оновлювати інформацію через інформаційний стенд лікарняного відділення «Зростаємо здоровими» та батьківські куточки упродовж року вихователь-методист, лікар-педіатр, вихователі
Он6овлювати інформацію через інформаційний стенд «Школа сприяння здоров’ю» упродовж року вихователь-методист, вихователі
Забезпечити обмін інформацією між батьками та педагогами про фізичний розвиток дитини   щоденно вихователі
Забезпечити участь батьків у фізкультурно-оздоровчих заходах ясла-садка упродовж року вихователь-методист, вихователі
Провести консультацію для батьків за темою «Фізкультурно-оздоровча робота в ясла-садку і вдома» жовтень

 

вихователь-методист
Провести День відкритих дверей у лікарняному відділенні «Щоб нас не довелося лікувати, вже змалку про здоров’я маємо дбати» жовтень лікар, медична сестра
 Залучати батьків до оформлення тематичних стендів, фотовиставок, анкетування з фізкультурно-оздоровчої тематики упродовж року вихователь методист, вихователі, практичний психолог

 

   VІ. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

Уточнити перспективний план атестації та курсів підвищення кваліфікації вересень вихователь-методист
Оновити дані особових карток педагогічних працівників вересень вихователь-методист  
Поповнити методичний кабінет конспектами міні-занять за освітньою програмою дитини дошкільного віку «Дитина» упродовж року вихователь-методист, педагогічний колектив  
Ознайомлюватися з нормативними документами, новинками методичної літератури та фахової періодики що

квартально

вихователь-методист  
Організувати тематичні виставки та виставки-презентації нової методичної літератури. упродовж року вихователь-методист  
Проводити індивідуально-методичну роботу з педагогами з питань самоосвіти та організації освітнього процесу упродовж року вихователь-методист  
Організувати методичну роботу згідно з планом методичного кабінету при управлінні освіти упродовж року вихователь-методист  
Оформити підписку періодичної літератури на 2021 рік листопад Камінська Т.І.  
Скласти план роботи «Ясла-садок – школа сприянню здоров’ю» вересень вихователь-методист  
Організувати проведення днів та свят здоров’я, тематичних тижнів щодо безпеки життєдіяльності дитини упродовж року педагогічний колектив  
Організувати місячники:

— «Безпека дорожнього руху»

— «Виховуємо бережливих»

—  «Культура поводження з відходами»

— «Тиждень енергозбереження»

— «Тиждень ОБЖД»

упродовж року педагогічний колектив  
Поповнити літературний та музичний фонд кабінету упродовж року вихователь-методист  
Закріпити відповідальних за оновлення матеріалами куточків та стендів:

— «Методична робота»

— «Азбука енергозбереження»

— «На допомогу вихователям»

— «Куточок молодого

вихователя»

— «Куточок логопеда»

— «Поради»

— «Поради лікаря»

упродовж року

 

 

вихователь-методист,

 

вихователі-наставники,

 

логопеди,

 

лікар-педіатр

 
Оформити папку:

«Валеологічна стежина у ясла-садку»

жовтень

листопад

Губанова К.К., Голубова В.В.  
Поповнити методичний кабінет матеріалами з теми

«Наше місто — Херсон»,

упродовж року вихователь-методист, вихователі  
      Вивчення  та впровадження передового педагогічного досвіду
О.П.Аксьонова «Школа розумного руху» (впровадження елементів) (ШІТ — ясла-садок № 65) упродовж року інструктор з фізичного виховання, вихователі  
Використовувати в фізкультурно — оздоровчій роботі з дітьми елементи методики фізичного виховання Е. Вільчковського та елементи театру фізичного розвитку М. Єфименко  

упродовж року

 

 

інструктор з фізичного виховання, вихователі  

                  

 

    VІІ. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

Опрацювати з персоналом

«Типову інструкцію з охорони праці та техніки безпеки»

упродовж року вихователь-методист, завгосп
Систематично контролювати виконання обов’язків технічним персоналом упродовж року завідувач, вихователь-методист, завгосп
Проводити інструктаж з техніки безпеки упродовж року

 

вихователь-методист, завгосп
Підтримувати групові та технічні приміщення у належному стані, у разі необхідності ремонтувати упродовж року

 

вихователі, завгосп

 

Утримувати в належному стані дворове обладнання, меблі у групах, своєчасно робити ремонт упродовж року вихователі, завгосп
Підготувати будівлю до осінньо-зимового сезону: утеплювати вхідні двері, замінювати та утеплювати вікна, встановлювати скло до 01.11

 

 

 

завгосп

 

 

 

Утримувати зелені насадження на території ясла-садка в належному стані упродовж року

 

вихователі

 

 

Контролювати матеріально-відповідальних осіб, перевіряти стан обліку упродовж року

 

 завгосп

 

 

Контролювати своєчасну оплату батьками харчування дітей постійно

 

вихователі
Стежити за утриманням у робочому стані необхідного господарського інвентарю упродовж року директор,

завгосп

Контролювати стан

електрообладнання

упродовж року завгосп
Контролювати стан  сантехнічного обладнання в групах та службових приміщеннях упродовж року завгосп
Контроль харчування

Контролювати:

— своєчасне завезення, якість, закладку та асортимент продуктів,

— меню приготування страв згідно затвердженого асортименту,

— строки реалізації продуктів.

 

 

 

упродовж року

 

 

 

директор,

старша медсестра

              Виробничі наради

                        1

1.    Підсумки літнього оздоровчого періоду.

2.    Готовність ясла-садка до нового навчального року.

3.    Опрацювання листа МОН

«Щодо ососбливостей організації

діяльності закладів дошкільної

освіти в 2020/2021 навчальному році»

4.    Опрацювання листа МОН «Про

затвердження санітарного

регламенту для дошкільних

навчальних закладів»

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор,

завгосп,

старша медсестра

                     2

1.    Аналіз  організації харчування дітей в яслах-садку. Виконання норм.

2.    Затвердження графіка щорічних відпусток працівників на 2021рік.

3.    Дотримання психолого-педагогічних та гігієнічних умов – засіб профілактики втоми та збереження здоров’я дитини.

січень  

директор,

вихователь-методист

старша       медсестра

практичний психолог

                  3

1.    Організація літньо-оздоровчої роботи у ясла-садку.

2.    Стан захворюваності та оздоровча робота в ясла-садку. Шляхи зниження захворюваності та зміцнення здоров’я дітей.

3. Забезпечення охорони життя дітей,порпередження дитячоготравматизму

 квітень  

 

 

 

 

 

директор,

весь колектив

  Загальні збори колективу

1

1. Звіт про результати навчально-виховної, медичної та господарської роботи за 2020/2021 навчальний рік

 

вересень директор, вихователь-методист
2. Затвердження плану роботи на 2021/2022 навчальний рік
3. Обрання батьківського комітету ясла-садка
                               2

1. Звіт про роботу ясла-садка у 2020/2021 навчальному році

 

 

 

травень

 

 

директор, вихователь-методист, лікар

 

2. Організація літньо-оздоровчої роботи у ясла-садку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ