Педагогічний колектив

Колектив педагогів нашого закладу складається з 34 педагогічних працівників. З них вищу педагогічну освіту мають 31 працівник, 1 працівник має вищу гуманітарну освіту, з вищою дошкільною та базовою вищою освітою — 4 педагога. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 5 педагогів, 10 педагогів- І категорію, 5 педагогів – ІІ категорія та 14 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Почесне звання «вихователь-методист» присвоєне 2 педагогам, «вчитель-методист — 1 педагогу, «старший вихователь » — 1 педагогу.

Всього у яслах-садку працює  працює вихователь-методист, 24 вихователя, 2 музичних керівника, 4 вчителя-логопеда та 1 практичний психолог.

Плинність кадрів у нашому колективі майже відсутня, спостерігається тенденція до омолодження складу педагогічного колективу.