Річний план 2021-2022

IMG_0001

ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

Основні завдання на 2021/2022 навчальний рік

 

Виходячи з розв’язання обласної науково-методичної проблеми «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору», педагогічний колектив буде вирішувати у 2021/2022 навчальному році такі завдання:

 

 1. Формування ігрових навиків дошкільників шляхом упровадження сучасних ігротехнологій у освітній процес.
 2.     Удосконалення форми, змісту і методів взаємодії учасників освітнього процесу (діти, батьки, вихователі) для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей та формування основ здорового способу життя дітей дошкільного віку.
 3. Упровадження інноваційних технологій  у формуванні мовленнєвої компе

 

 

I БЛОК

Освітнє середовище закладу дошкільної освіти

№ п/п Зміст роботи Термін

 

Відповіда-

льні

При

міт

ка

1. Забезпечення комфортних, безпечних та нешкідливих

умов освітнього процесу та праці

1.1 Здійснити благоустрій території закладу з використанням ландшафтного дизайну (малих архітектурних форм, альтанок, алей, бордюрів, рабаток, екологічних стежок, клумб та грядок) упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

заступник

директора ГЧ

Ольга РЯБКОВА

1.2 Створити  безпечні і нешкідливі

умови для навчання і виховання дітей (організувати раціональне харчування, оздоровчі процедури; гнучкий  руховий режим;

контролювати  рівень фізичних,

розумових та емоційних навантажень дошкільників; забезпечити емоційний комфорт дітей; їх психолого-педагогічний супровід)

вересень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

заступник

директора ГЧ

Ольга РЯБКОВА,

працівники

1.3 Придбати та висадити:

-самшити,ялівець звичайний та козацький;

-календулу, ірис, ромашку, петунію,тюльпани, нарциси, піони

жовтень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

заступник

директора ГЧ

Ольга РЯБКОВА

1.4 Оновити обладнання спортивних та ігрових майданчиків гойдалками, турніками, баскетбольними кільцями, спортивними колодами упродовж року директор Маргарита Заднєпряна,

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.5 Організувати  конкурс на кращий ландшафтний дизайн майданчика травень вихователь-методист Тетяна КРУМІНА
1.6 Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови в закладі освіти  для  догляду,  виховання,  навчання  та  розвитку дітей упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.7 Створити  мобільні робочі місця для індивідуальної, групової та колективної роботи ( столи та стільці,  пуфи, килимки для сидіння тощо) упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.8 Поповнити матеріальну базу в спортивній залі для роботи з фізичного виховання обладнанням для розвитку рухів (масажними доріжками, степами) упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.9 Систематично здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.10 Систематично проводити навчання/інструктажі працівників з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів дошкільної освіти та працівників під час освітнього процесу два раза на рік директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

заступник

директора ГЧ

Ольга РЯБКОВА

1.11 Забезпечити раціональне використання приміщень і комплектування мережі груп (з урахуванням чисельності здобувачів дошкільної освіти, їх особливих освітніх потреб, площі приміщень) упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

 

1.12 Активно використовувати в адміністративній діяльності та виховному процесі ресурси мережі Інтернет упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.13 Продовжити роботу по оновленню обладнання харчоблоку згідно санітарно-гігієнічних вимог та системи НАССР упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

 

2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.
2.1 Розробити план заходів щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі вересень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА
2.2 Скласти  алгоритм реагування та протидії булінгу вересень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА
2.3 Розробити рекомендації педагогічним працівникам, адміністрації закладу, батькам щодо організації безпечного середовища в навчальному закладі жовтень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

 

3. Формування інклюзивного, розвивального,

мотивуючого освітнього простору

3.1 Територію та приміщення закладу дошкільної освіти облаштувати з урахуванням принципів універсального дизайну /або розумного пристосування упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

 

3.2 Налагодити співпрацю педагогічних працівників з питань навчання дітей із особливими освітніми потребами (створити команду психолого-педагогічного супроводу, розробити індивідуальні програми розвитку, відстеження результативності діяльності тощо) упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

3.3 Створити розвивальне середовище, яке сприяє соціалізації особистості упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА
3.4 Забезпечити корекційну спрямованість освітнього упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

3.5 Створити умови для занять з використанням  комп’ютерів та технічних засобів навчання за відповідними освітніми програмами упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

3.6 Придбати  іграшки, посібники та обладнання для формування й облаштування безпечного розвивального освітнього середовища у закладі згідно вимог : сенсорні доріжки, набори для навчання, набори для творчості, конструктори, пазли упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

                                                       

                                                              ІІ БЛОК.

 Здобувачі дошкільної освіти.

Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку,

набуття нею життєвого соціального досвіду

 

№ п/п Зміст роботи Термін

 

Відповіда-

льні

При

міт

ка

1. Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти
1.1 Розробити освітню програму закладу дошкільної освіти вересень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.2 Реалізовувати Базовий компонент дошкільної освіти у закладі дошкільної освіти упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.3 Здійснювати освітній процес за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», програмою «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ», «Методичні рекомендації щодо організації корекційно-виховної роботи з дітьми старшої групи із ЗНМ», авторськими  програмами: «Валеологія для дошкільнят», «Правова освіта дошкільнят», «Ми – херсонці», «Індивідуальна робота з дітьми середнього дошкільного віку із ЗНМ», «Індивідуальна робота з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ». (затвердженими в установленому порядку). упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

1.4 З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2021-2022 навчальному році в закладі дотримуватись гранично допустимого навчального навантаження на здобувача дошкільної освіти, що відповідає віковій групі та розрахувати загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами вересень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

1.5 Проводити внутрішній моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з базовим компонентом дошкільної освіти вересень,

січень,

травень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

1.6 У закладі створити безпечні умови для реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, для впровадження додаткових організаційних форм освітнього процесу.

Запровадити роботу гуртків, студій, секцій.

1.На платній основі гуртки:

— «Англійська мова»

— «Малий теніс»

— «Хореографія»

2.На безоплатній основі гурткі:

— спортивна гімнастика для дівчаток середніх та старших груп;

-«Малятко — здоров’ятко»

-«Цікава логіка (старша група № 1)

-«Математична скарбничка»

(старша група № 2)

-«Вмілі рученята»

(середня група № 2)

-«Веселий пензлик»

(середня група №1)

-«Колібрі» (старші групи)

-«Фітбол – гімнастика»

(старші групи)

-«Буду я природі другом!»

( молодші групи)

-«Ми діти твої -Україна»

(логопедичні групи)

-«Вмілі рученятка» (молодші групи)

за згодою батьків та з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів дошкільної освіти

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

1.7 Затвердити індивідуальні програми гуртків , плани, графік гуртків (додаток№4) вересень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

1.8 Взяти участь у проведенні міських заходів:

— міського конкурсу «Крок до Зірок»;

— конкурсу аплікацій «Україна – мій рідний край»;

— Всеукраїнського заняття доброти «Happy paw»;

— щорічного конкурсу з образотворчого мистецтва «Світ очима дітей»;

— Всеукраїнського Конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»

— міській спартакіаді  «Крок до Олімпу»;

— міський фестиваль «Літературні намистинки»

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

1.9 Взяти участь у екологічних, благодійних акціях:

-«Збережемо природу разом»;

-«Врятуємо життя разом!»;

-«Збери макулатуру – збережи природу»;

-«Чужих дітей не буває!»;

-Всеукраїнському занятті доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин»;

-«Збери кришечки для протезів воїнам АТО»

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

1.10 Провести тематичні виставки, фотовиставки  робіт, конкурси батьків і дітей:

— «Дари осені» (конкурс ікебани з овочів та фруктів, композицій з квітів);

— «Новоріча феерія»;

— «Дива природи»;

— «В твоїх руках весь світ, малюк!» (роздуми про  майбутнє Землі)

— «Чарівні барви літа» (фотовиставка);

— «Творчість і фантазія» (конкурс поробок з побутових відходів, сміття);

-«Весна іде, красу несе» (виставка спільних з батьками робіт);

-«Безпечне літо» (конкурс малюнка  з  ОБЖД)

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

1.11 Організувати проектну діяльність з дошкільниками:

-«Здорова дитина – щаслива родина» ( середній дошкільний вік)

-«Турбуємось про тих кто рядом

( старший дошкільний вік)

 

квітень

жовтень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

1.12 Провести тематичні дні:

— «День здоров’я»;

— «День дошкілля»;

-«День захисника Вітчизни»;

— «День відкритих дверей»;

— «День рідної мови»;

— «Матуся моя рідна» (до відзначення Дня матері в Україні);

— «День вишиванки»;

— «День прапора».

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

1.13 Провести тематичні тижні:

-«Дорожнього руху»;

-«Пожежної безпеки»;

-« Українська мова — мова солов’їна»;

-«Екологічна культура – шлях до сталого розвитку

та енергонезалежності України»;

-«Безпеки життєдіяльності дитини»

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

1.14 Скласти та затвердити плани проведення тематичних днів, тижнів вересень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

2. Організація життєдіяльності здобувачів

дошкільної освіти у закладі

2.1 Розробити  та затвердити режим дня на всі вікові групи.  серпень

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

2.2 Скласти та затвердити розклад занять на всі вікові групи. серпень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

2.3 Регулювати фізичні навантаження на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей упродовж року

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

2.4. Оновити ігрові та фізкультурно-оздоровчі куточки за віком дітей серпень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

2.5 Використовувати технічні прилади для профілактики простудних захворювань: кварцові лампи, зволожувачі повітря упродовж року

 

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

сестар медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

педагоги

 

2.6 Використовувати нетрадиційні форми оздоровлення в процесі організації  життєдіяльності дітей в

( фітбол-гімнастика, самомасаж, вправи на дихання, хатка-йога, масажні килимки тощо)

 

упродовж року

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

2.7 Організувати курс фітотерапії, ароматерапії з використанням часникових кулонів, травяних та кисневих коктелів упродовж року

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

2.8 Затвердити графік проведення свят музичних та спортивних розваг, театральних дійств на 2021/2022 н.р. (Додаток № 3) упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовжувати впроваджувати  у освітній процес інноваційні технології:

-О.Аксенова «Школа розумного руху»

-Впровадження елементів  методики Макото Шичида( методика

раннього розвитку дитини)

-Методику: Розвиток логіко-математичних уявлень і вмінь шляхом використання ігор та вправ з дидактичним матеріалом – паличками Кюізенера 
-Розвиток мовлення з використанням схем-моделей за методикою Н.Гавриш (використання карт розумових дій та коректурних таблиць)

-Музична педагогіка Карла Орфа

-Методика «LEGO-ТЕХНОЛОГІЯ»

 

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

            

            

 

IIІ БЛОК.

 Фахова діяльність педагогічних працівників

закладу дошкільної освіти

 

 1. Методична робота з кадрами

 

№ п/п Зміст роботи Термін Відповіда-

льні

При

міт

ка

Педагогічні ради
1 «Новий навчальний рік –  нові пріоритети»
1.1 Нові орієнтири у новому навчальному році ( обговорення плану роботи на рік)  

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

1.2 -Стратегія розвитку закладу дошкільної освіти на 2021-2026 рр.;

-Освітня програму закладу дошкільної освіти на 2021  навчальний рік (обговорення)

1.3 Плануємо підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік (інформація) вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

1.4 Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу  (актуальне інтерв’ю)
1.5 Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті

(марафон ідей)

вихователь

Світлана ШМАРОВА

1.6 Стан готовності закладу до нового навчального року(інформація) вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

2. «Гра – джерело розвитку дошкільників»
2.1 Двигун прогресу, або гра як джерело розвитку дошкільників

(проблемний стіл)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листопад

директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

2.2 Сучасна ігрова педагогика: гра  наче справжнє життя (презентація) вихователь- методист

Тетяна КРУМІНА

2.3 Розвиток ігрових компетентностей у дошкільників за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція).

Роль педагога в організації ігрової діяльності дошкільників (практичні рекомендації)

вихователь

Юлія ПОПОВИЧ, Наталія ТЕТРИЧНА

2.4. Забезпечення  формування ігрових навичок  у дітей молодшого дошкільного віку шляхом впровадження сучасних ігрових технологій (за результатами тематичного вивчення) вихователь- методист

Тетяна КРУМІНА

2.5 Використання Інтернет –ресурсів для підвищення професійної компетентності педагогів (майстер-клас) вчитель- логопед

Олена БУРЛАКОВА

3  «Зміцнення здоров’я дошкільників в сучасних умовах»
3.1 Психологічні аспекти у розвитку та вихованні здорової особистості (методичний фестиваль)  

 

 

 

 

 

лютий

директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

3.2 Формування здорового способу життя, моральних і фізичних якостей. Форми та методи

(дискусія)

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

3.3 Здоров’язберігаюча система рухового режиму впродовж дня (повідомлення) інструктор з фізичного виховання

Олена РУДИК

3.4 Стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі

(за результатами тематичного вивчення)

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

 4.  «Наші досягнення»
4.1 Результати освітньої та методичної роботи за минулий рік, основні педагогічні проблеми на наступний навчальний рік (круглий стіл)  

 

 

 

 

 

 

травень

директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

4.2 Формування комунікативної готовності старших дошкільнят до навчання в школі (інформація) практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

4.3 Робота закладу дошкільної освіти у літній оздоровчий період

(педагогічний аукціон)

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

4.4 Організація роботи з дітьми  у літній період  (виставка дидактичного та практичного матеріалу) вихователі
4.5  Психолого-педагогічна готовність дітей до навчання у школі

( за результатами тематичного вивчення)

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

Семінари, тренінги, педагогічні ринги, круглі столи
1. Семінар  «Школа психолого-педагогічного зростання педагога»
1.1 Усвідомлення себе і своєї діяльності як шлях до професійного зростання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

вихователь- методист

Тетяна КРУМІНА

1.2 Мовленнєвий етикет

 

вчитель- логопед

Наталія Куликова

1.3 Кризи дитячого розвитку практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

1.4 Тренінг «Профілактика та подолання стресів у педагогічному колективі»

 

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

1.5 Комунікативна компетентність педагога вихователь

Світлана ХАРЧУК

2. Семінар — практикум   «Соціо-ігровий стиль роботи з дітьми як ефективна педагогічна технологія»
2.1 Теоретична частина:

Використання ігрових технологій під час освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

2.2 Формування комунікативних навичок спілкування вихователь

Ольга ШАДРІНА

2.3 Анкетування педагогів «Організація ігрової активності дітей»

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

2.4 Практична частина:

Методи та прийоми соціально-ігрових технологій ( поєднання ігрового моменту та соціума)

вихователь

Наталія КОРОБКОВА

3. Семінар-практикум «Здоров’язберігаючі технології:  стретчінг з елементами казкотерапії»
3.1 Теоретична частина:

Здоров’язбереження як важлива складова педагогічного процесу

 

 

 

 

 

травень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

3.2 Здоров’язберігаючі технології: сутність, класифікація вихователь.

Галія ПОЛУХІНА

3.3 Технологія ігрового стретчингу практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

3.4 Практична частина:

Майстер-клас «Стретчінг з елементами казкотерапії»

вихователь

Світлана ШМАРОВА

4. Педагогічний ринг   «Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів»
4.1

 

Теоретична частина:

Розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування

 

 

 

 

березень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

4.2 Практична частина:

Педагогічні ситуації (дискусія)

 

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

4.3 Форми роботи з батьками

(майстер-клас)

вихователь

Вікторія КРАВЧЕНКО

5. Тренінг «Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку: методи інтерактивної взаємодії»
5.1 Завдання комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини

 

 

 

 

 

 

квітень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

5.2 Методи інтерактивної взаємодії

( інформація)

 

вихователь

Ольга КУДРЯВЦЕВА

5.3 Модель творчого розвитку (практичні поради) практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

6. Круглий стіл «Наступність у роботі  дитячого садка і школи»
6.1 Наступність і перспектива вроботі двох перших ланок освіти

(методичні посиденьки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

6.2 Адаптація першокласників до шкільного життя.

(презентація)

 

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

6.3 Усунення мовленнєвих вад — запорука успішного навчання в школі. (практичні поради) вчитель-логопед Олена БУРЛАКОВА
6.4 Готовність дитини до школи: складові успішного навчання. (інформація) вчителі

ЗЗСО№30

7. Педагогічні години
7.1

 

 

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)  як  державний стандарт першої ланки освіти листопад вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

Методичні аспекти організації трудової діяльності дошкільників (обговорення) вихователь

Юлія ПОПОВИЧ

Фізкультурна-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку (інформація) інструктор з фізичного виховання

Олена РУДИК

7.2

 

 

Сучасні ігрові технології у освітньому процесі    грудень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

Створення ефективної ігрової діяльності практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

Методичні рекомендації вихователям щодо активізації ігрової діяльності дошкільників (дискусія) вихователь

Наталія КОРОБКОВА

Про стан освітнього процесу з ігрової діяльності дітей дошкільного віку

(за результатами тематичного вивчення)

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

7.3 Гармонізація родинних стосунків різних поколінь – необхідна умова родинного виховання (методичний діалог)     лютий вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

Інтеграція родинного та суспільного виховання. (інформація) практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

7.4 Забезпечення готовності дошкільників до навчання у школі та  взаємодії між закладом дошкільної освіти та школою (методичний фестиваль)  

березень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

7.5 Актуальність проблеми мовленнєвого розвитку.

Використання сучасних освітніх технологій для розвитку зв’язного мовлення дошкільників (дискусія)

квітень вихователь- методист

Тетяна КРУМІНА,

Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей

(за результатами  комплексного вивчення)

вчителі- логопеди

Наталія КУЛИКОВА,

Олена БУРЛАКОВА

 

 

 

 

 1. Підвищення теоритичного та професійного

рівня педагогічних працівників

 

№ п/п Зміст роботи Термін Відповідальні При

мітка

1.Форми навчання педагогічних працівників
1.1 Методичне об’єднання  «Зміна векторів у  дошкільніій освіті у світі вимог НУШ»

( обмін думками)

вересень педагогічні працівники  
1.2 Школа інноваційних технологій

(бюро педагогічних знахідок)

упродовж року педагогічні працівники  
1.3 Клуб молодого вихователя

( банк педагогічних ідей)

упродовж року Ганна ГОЛОВКО,

Наталі ХУДЗЕЙ,

 
1.4 Школа передового досвіду ( обмін досвідом) упродовж року педагогіні працівники  
1.5 Динамічна група: Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітньогго процесу (синтез думок) вересень-грудень вихователі

Інна БІБК,

Людмила ПРОКОПЕЦЬ

 
1.6 Ресурсний центр: Сучасні ігротехнології як засіб рухової активності дошкільників (мозковий штурм) листопад вихователі

Світлана ХАРЧУК,

Ольга ШАДРІНА

 
1.7 Школа менеджера  керівників упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА  
1.8 Школа професійного зростання вихователів-методистів упродовж року вихователь-методист Тетяна КРУМІНА  
1.9 Майстер-клас

для музичних керівників,

інструкторів з фізкультури

упродовж року музичні керівники, інструктор з фізкультури  
2. Атестація
2.1 Атестувати згідно перспективного плану таких  педагогічних працівників:

Заднєпряна М.П.,

Прокопець Л.М., Кудрявцева О.В.,

Куликова Н.А., Бібік І.М.,

Пушенко О.В.

березень атестаційна комісія  
2.2 Скласти графік роботи атестаційної комісії до 20.10 атестаційна комісія  
2.3 Організувати участь педагогів, які атестуються у практичних семінарах, практичних онлайн-курсах, вебінарах тощо упродовж року вихователь-методист Тетяна КРУМІНА  
2.4 Вивчати систему роботи педагогів, які атестуються упродовж року атестаційна комісія  
2.5 Заслухати творчі звіти педагогів, що атестуються

( презентації, відкриті заходи)

лютий атестаційна комісія  
3.Курсова перепідготовка
3.1 Укласти договір про співпрацю щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників  з ХДУ, КВНЗ ХАНО Херсонської обласної ради серпень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

 
3.2 Направити на курси підвищення кваліфікації до ХДУ, КВНЗ «Херсонської академії неперервної освіти» Херсонської обласної ради згідно перспективного  плану таких педагогів: Бурлакову О.В., Коробкову Н.П., Шадріну О.А. упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

 
4. Наставництво
4.1 Закріпити за молодими педагогами наставників:

Кудрявцева О.В. – Рудик О.М.,

Єфімік К.К – Худзей Н.І.

вересень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА  
4.2 Скласти план роботи з наставництва вересень педагоги-наставники  
4.3 Забезпечити молодих педагогів методичними рекомендаціями з різних видів діяльності дітей упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги-наставники

 
4.4 Надавати консультативну допомогу молодим педагогам упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги-наставники

 
4.5 Наставникам звітувати про роботу травень педагоги-наставники  
5. Самоосвіта
5.1 Творчий марафон «Самоосвітня діяльність педагогів» ( обмін думками, ідеями щодо самостійного опрацювання індивідуальних тем самоосвіти) упродовж року директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

5.2 Скласти графік проведення співбесід з педагогами щодо питань  самоосвіти упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

5.3 Скласти графік звітності педагогів щодо  самоосвіти упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

Опрацювати теми з самоосвіти
1 «Сенсорний розвиток дитини» упродовж року вихователь

Катерина

ЄФІМІК

2 « Розвиток творчих здібностей у дошкільників» упродовж року вихователь

Лілія

ГРИШИНА

3 «Гра як засіб розвитку пізнавальної діяльності дошкільників» упродовж року вихователь

Юлія

ПОПОВИЧ

4 «Казкотерапія, як засіб виховання дітей раннього віку» упродовж року вихователь

Наталі

ХУДЗЕЙ

5  «Формування емоційно-позитивного світосприйняття» упродовж року вихователь

Тетяна КАМІНСЬКА

6  «Елементи ейдетики, як засіб оволодіння зв’язним мовленням дошкільниками» упродовж року вихователь

Ольга

ШАДРІНА

7 «Логіко-математичний розвиток дітей молодшого дошкільного віку» упродовж року вихователь

Наталія

ТЕРТИЧНА

8 « Розвиток творчих здібностей у дошкільників» упродовж року вихователь

Наталія КОРОБКОВА

9 «Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації у дошкільників» упродовж року вихователь

Вікторія КРАВЧЕНКО

10 «Розвиток мовлення – уроки риторики та мовленнєвого етикету» упродовж року вихователь

Анна

ТОМІЛІНА

11 «Як музика впливає на дошкільників» упродовж року музичний керівник

Оксана ПУШЕНКО

12 «Школа розумного руху О.П.Аксенової для дошкільників» упродовж року інструктор з фізкультури

Олена РУДИК

13 «Розвиток зв’язного мовлення у дошкільників» упродовж року вихователь

Ганна ГОЛОВКО

14 «Пісок, як матеріал для розвитку творчості та навчання дітей» упродовж року вихователь

Інна БІБІК

15  «Реалізація завдань емоційно-ціннісного розвитку дитини» упродовж року вихователь

Лариса РЕЗНІК

16 «Особливості гендерного виховання дошкільників» упродовж року вихователь

Тамара

НОВО- СЬОЛОВА

17 «Реалізація завдань емоційно-ціннісного розвитку дитини» упродовж року вихователь

Тетяна КАРНАЖУК

18 «Моральне виховання дітей дошкільного віку» упродовж року вихователь

Людмила ПРОКОПЕЦЬ

19  «Робота з немовленнєвими дітьми» упродовж року вчитель-логопед

Наталія КУЛИКОВА

20 « Виховання екологічної свідомоті у дітей дошкільного віку засобами пошуково-дослідницької діяльності» упродовж року вихователь

Світлана ШМАРОВА

21 «Розвиток логічного мислення дітей -логопатів» упродовж року вихователь

Світлана БАЗАКА

22 «Нестандартні прийоми навчально-мовленнєвої діяльності дошкільників» упродовж року вихователь

Галія

ПОЛУХІНА

23  «Формування основ музичної культури у дітей дошкільного віку» упродовж року музичний керівник

Поліна НЕБЕСКУЛ

24 «Арт-терапія у роботі з дітьми та батьками» упродовж року практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

25  «Сучасні форми взаємодії садка та сім’ї у логопедичній роботі» упродовж року вчитель-логопед

Олена БУРЛАКОВА

26 «Корекційна робота з дитиною із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності» упродовж року вчитель-логопед

Олена СУШКОВА

27 «Подолання недоліків складової будови мовлення у дітей  із ЗНМ» упродовж року вчитель-логопед

Катерина ЧИКАЧКОВА

28 «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя» упродовж року вихователь

Світлана

ХАРЧУК

29 «Взаємозвязок процесів фізичного виховання і розвитку мовлення дітей дошкільного віку» упродовж року вихователь

Ольга КУДРЯВЦЕВА

30 «Інтерактивні форми роботи з педагогічними кадрами» упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

31 «Організація оздоровчої роботи у закладі» упродовж року директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

6. Консультації
6.1 Адаптація дітей  до  умов  закладу дошкільної освіти вересень практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

6.2 Принцип особистісно орієнтованої системи виховання вересень вихователь-

методист

Тетяна КРУМІНА

6.3 Праця ефективний засіб формування практично-предметної компетентності жовтень вихователь-

методист

Тетяна КРУМІНА

6.4 Особливості інклюзивної освіти листопад вихователь-

методист

Тетяна КРУМІНА

6.5 Розвиваємо зв’язне мовлення малюків листопад вчитель-логопед Наталія КУЛИКОВА
6.6 Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція): упроваджуємо без викликів грудень вихователь

Інна БІБІК

6.7 Як можна допомогти дитині добре поводитися? грудень практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

6.8 Сюжетно-рольова гра – школа моралі для дошкільників лютий музичний керівник

Оксана ПУШЕНКО

6.9 Рухливі ігри як засіб оздоровлення дошкільників березень інструктор з фізкультури

Олена РУДИК

6.10 Формування екологічної самосвідомості

( культура сортування сміття)

березень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

6.11 Організація роботи з безпеки життєдіяльності дітей квітень вихователь

Ольга КУДРЯВЦЕВА

7. Вивчення  та впровадження   передового педагогічного досвіду
7.1 О.П.Аксьонова «Школа розумного руху» (впровадження елементів)

 

упродовж року інструктор з фізкультури Олена РУДИК, вихователі старших груп
7.2 Використовувати в фізкультурно — оздоровчій роботі з дітьми елементи методики фізичного виховання Е. Вільчковського та елементи театру фізичного розвитку М. Єфименко  

упродовж року

 

 

інструктор з фізкультури Олена РУДИК, вихователі всіх груп
7.3 «Веселі палички» застосування дидактичних засобів для розвитку пізнавальних процесів методом Д.Кюїзенера (Херсонський ясла-садок № 75 комбінованого типу Херсонської міської ради) упродовж року

 

 

вихователі

Галія ПОЛУХІНА,

Світлана БАЗАКА,

Наталія КОРОБКОВА

8. Фестиваль педагогічних  ідей
Провести колективний перегляд відкритих заходів:
8.1 Впровадження оздоровчих технологій у роботі з дошкільниками

(молодші групи № 1,2)

 

 

 

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

вихователі

Світлана ХАРЧУК,

Лариса РЕЗНІК

8.2 Використання ігротехнологій у освітньому процесі

(середні  групи № 1.2)

вихователі

Ольга ШАДРІНА,

Вікторія КРАВЧЕНКО

8.3 Формування мовленнєвої компетентності дошкільників (логопедичні групи) вихователі логопедичних груп
8.4 Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі (1 молодші групи № 1,2 ) вихователі

Наталія ХУДЗЕЙ,

Катерина ЄФІМІК

8.5 Музична скарбничка музичні керівники Оксана ПУШЕНКО,

Поліна НЕБЕСКУЛ

8.6 Здоров’язбережувальні технології інструктор з фізкультури Олена РУДИК
8.7 Розвиток мовленнєвої компетентності (логопедичні групи) вчителі-логопеди
8.8 Готовність старших дошкільників до навчання у школі ( старша група №1,2, логопедична група № 3,4) вихователі старших груп

 

 1. Робота методичного кабінету

 

№ п/п Зміст роботи Термін

 

Відповідальні При

міт

ка

1 Оновити інформаційні стенди методичної роботи вересень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

 
2 Оновити дані особових карток педагогічних працівників вересень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

3 Поповнити методичний кабінет конспектами міні-занять за освітньою програмою дитини дошкільного віку «Дитина»:

-Сучасні ігротехнології у роботі з дошкільниками;

-Інноваційні форми оздоровлення

-Організація рухової активності вдома  (поради батькам)

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагогічний колектив

4 Ознайомлюватися з нормативними документами, новинками методичної літератури та фахової періодики що

кварталь-

но

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

5 Організувати тематичні виставки та виставки-презентації нової методичної літератури упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

6 Проводити індивідуально-методичну роботу з педагогами з питань самоосвіти та організації освітнього процесу упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

8 Оформити підписку періодичної літератури на 2022 рік листопад вихователь

Тетяна КАМІНСЬКА

9 Організувати проведення днів та свят здоров’я, тематичних тижнів щодо безпеки життєдіяльності дитини упродовж року педагогічний колектив
11 Поповнити літературний та музичний фонд кабінету упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

12 Закріпити відповідальних за оновлення матеріалами куточків та стендів:

— «Методична робота»

— «Азбука енергозбереження»

— «На допомогу вихователям»

— «Куточок молодого

вихователя»

— «Куточок логопеда»

— «Поради»

— «Поради лікаря»

упродовж року  

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

вихователі-наставники,

вчителі -логопеди

13 Оформити папку:

«Валеологічна стежина»

жовтень

листопад

вихователі

Лариса РЕЗНІК, Тамара НОВО- СЬОЛОВА

 14 Поповнити методичний кабінет матеріалами з теми:

-«Наше місто — Херсон»,

-«Культура сортування сміття»

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі

15 Оновлювати матеріали веб-сайту, інтернет сторінок ( Фейсбук, Вайбер, інстограм) для популяризації діяльності закладу упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі

 

 1. Наступність у роботі із  Херсонською спеціалізованою школою №30

І-ІІІ  ступенів з поглибленим вивченням предметів  природничо- математичного циклу та англійської мови

 

№ п/п Зміст роботи Термін Відповідальні При

міт

ка

1.Організаційна робота
1.1 Укомплектувати 2 старші групи загального розвитку та 2 старші логопедичні групи  

червень

директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

1.2 Скласти та затвердити план роботи із  Херсонською спеціалізованою школою №30 І-ІІІ  ступенів з поглибленим вивченням предметів  природничо- математичного циклу та англійської мови серпень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

1.3 Провести психологічне діагностування дітей старших груп з метою подальшого коректування недоліків жовтень практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

1.4 Зробити порівняльний аналіз засвоєння знань випускників  у закладі дошкільної освіти та школи лютий практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

1.5 Підготувати цикл занять «Соціальна готовність дитини до школи» березень-травень вихователі старших груп
1.6 Організовувати екскурсії та цільові прогулянки до школи:

— в приміщення школи, класу, спортивної зали, бібліотеки, стадіон, зеленого класу

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі

1.7 Організовувати спільні виставки дитячих образотворчих робіт жовтень-листопад вихователі, вчителі
1.8 Підготувати поради для дошкільнят «Правила поведінки у школі» упродовж року вихователі старших груп
1.9 Створити умови для проведення сюжетно-рольової гри «Школа» упродовж року вихователі старших груп
1.10 Запрошувати учнів початкових класів та вихованців закладу на проведення свят, розваг, вистав упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, заступник директора школи

2. Методична робота
2.1 Організувати взаємовідвідування

уроків у школі та занять у старших групах закладу вчителями початкової школи та вихователями старших груп закладу

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, заступник директора школи

2.2 Провести  круглий стіл

«Наступність у роботі

закладу дошкільної освіти і школи»

 

лютий директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

практичні психологи школи та закладу дошкільної освіти № 1, вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі, вчителя

2.3 Тренінг для батьків майбутніх першокласників

«Від дошкільника до школяра»

 

березень директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

практичні психологи школи та

ЗДО № 1, вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, батьки

3. Робота з батьками
3.1 Продовжити роботу

«Школи батьків майбутніх  першокласників»

 

упродовж року

практичний

психолог

Олена ЛИХОЖОН,

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

3.2  Провести батьківські збори «Готовність до школи.

Що ми розуміємо?»

жовтень директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

3.3  Провести педагогічні зрізи знань дітей на батьківських зборах січень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі

3.4 Провести обстеження дітей старших груп щодо готовності до шкільного навчання січень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі, практичний

психолог

Олена ЛИХОЖОН

3.5  Провести анкетування батьків дітей старших груп «Обираємо школу» січень вихователі старших груп
3.6 Забезпечити своєчасний запис дітей до школи січень-червень директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователі

3.7 Організувати роботу поштової скриньки «Запитуйте-відповідаємо» вересень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі

3.8 Підготувати рекомендації для батьків «Корисні поради. Як навчити дітей працювати?» жовтень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі

3.9 Надати консультації для батьків:

— «Адаптація першокласників у школі»,

— «Психологічний портрет першокласника»,

— «Першокласники. Які вони?»,

— «Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки»,

— «Маленький патріот»,

— «Індивідуальні особливості дітей з особливими освітніми процесами»

 

вересень

 

жовтень

 

січень

березень

 

квітень

травень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі, практичний

психолог

Олена ЛИХОЖОН

 

 

 1. Співпраця з позашкільними закладами, ДЮКФП №4

 

№ п/п Зміст роботи Термін

 

Відповідальні При

міт

ка

1 Скласти та затвердити плани роботи з ДЮКФП №4, палацом дитячої та юнацької творчості щодо організації спільної роботи з питань художньо-естетичного та фізичного розвитку дітей дошкільного віку упродовж року

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

2 Проведення спільних заходів, розваг, вистав упродовж року

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

 

 

 1. Робота з батьками

 

№ п/п Зміст роботи Термін

 

Відповідальні Примітка
1.Організаційна робота
1.1 Організувати участь у спільних конкурсах та виставках батьківських та дитячих робіт упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

1.2 Вести облік багатодітних сімей та сімей-пільговиків постійно директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

1.3 Поповнити  матеріали для роботи з батьками:

-«Загартування дошкільників вдома»;

-«Практичні поради: Розвиток зв’язного мовлення»;

-«Розвиток пізнавальної активності засобами гри»

упродовж року вихователі
1.4 Провести Дні відкритих дверей І раз на квартал директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА вихователі

1.5 Організувати роботу консультпунктів:

— «Психологія і діти»

— «Речецветик»

упродовж року логопеди, практичний психолог
1.6 Залучити батьків до організації святкових ранків, розваг, екскурсій, загальноміських заходів, соціально-екологічних акцій, благодійних акцій упродовж року вихователі, музичні керівники
1.7 Оновлювати інформацію через інформаційний стенд лікарняного відділення «Зростаємо здоровими» та батьківські куточки упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА   вихователі

1.8 Оновлювати інформацію через інформаційний стенд «Школа сприяння здоров’ю» упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА  вихователі

1.9 Забезпечити участь батьків у фізкультурно-оздоровчих заходах закладу упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА вихователі

1.10 Провести консультацію для батьківза темою «Фізкультурно-оздоровча робота в закладі дошкільної освіти і вдома» жовтень

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

1.11 Провести День відкритих дверей у лікарняному відділенні «Щоб нас не довелося лікувати, вже змалку проздоров’я маємо дбати» жовтень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

1.12  Залучати батьків до оформлення тематичних стендів, фотовиставок, анкетування з фізкультурно-оздоровчої тематики упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА , вихователі, практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

1.13 Ознайомити  з організацією роботи гуртків у закладі ( залучати батьків до виявлення та реалізації особистих можливостей кожної дитини) упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА , керівники гуртків

2.Консультації
2.1 Дванадцять способів заспокоїти дитину  

 

упродовж року

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

2.2 Проблеми виховання дитини неповній сім’ї
2.3 Поради батькам агресивної дитини
2.4 Якщо дитина відмовляється їсти?
2.5 Нестандартні підходи до розвитку мовленнєвої компетентності дітей упродовж року вчитель-логопед Наталія КУЛИКОВА
2.6 Складові успішного навчання у школі упродовж року вихователь

Юлія ПОПОВИЧ

2.7 Організація харчування дошкільників упродовж року сестра медична з дієт

-харчування Світлана ЛЕБЕДЕНКО

2.8 Ігрова діяльність дошкільників упродовж року вихователь

Ганна ТОМІЛІНА

2.9 Скоро літо! Як оздоровити дитину ( поради) упродовж року інструктор з фізкультури Олена РУДИК
2.10 Сучасні іграшки – друзі чи вороги! упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

                                  Загальні батьківські збори
I
1 Пріоритетні напрями роботи закладу на 2021/2022 навчальний рік (презентація)  

жовтень

 

 

 

 

 

 

жовтень

директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

2 На старті до нового навчального року (дискусія)

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

3 Організація харчування та медичного обслуговування у закладі (повідомлення) сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА
4 Звіт і вибори батьківського комітету вихователь Юлія ПОПОВИЧ
II
2 Результативність заходів спрямованих на зміцнення і охорону здоров’я дошкільників (методичний міст) травень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

3 Організація літньо-оздоровчої роботи у закладі (обговорення) вихователь

Ольга ШАДРІНА

4 Азбука безпечного літа (поради — попередження дитячого травматизму) сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА
                                       Групові батьківські збори
Перші молодші групи
I

 

1.Особливості психофізичного розвитку дітей третього року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина»(презентація)

2.Соціальна адаптація дітей раннього віку(інформація)

3.Родинний міст ( обговорення проблем виховання дітей)

4.Організація харчування дітей у закладі (анкетування)

  вересень вихователі

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

 

II

 

1.Роль сім’ї в формуванні особистості дитини (диспут)

2.Виховання культурно-гігієнічних навичок і самостійності у дітей

(інформація)

3.Забезпечення рухової активності дитини вдома (майстер-клас)

 

 

травень

вихователі

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

 

Другі молодші групи
I

 

1.Особливості психофізичного розвитку дітей четвертого року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина»

( презентація)

2. Пустощі дітей: як поводитись в такій ситуації? (ігровий тренінг)

3.Організація харчування дітей у закладі (анкетування)

вересень вихователі

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

 

 

 

II

 

1.«Азбука спілкування».                       (розвиток мовлення малюків)

2.«Наші досягнення» (практичний показ)

3. Авторитет батьків – необхідні умови правильного виховання (аукціон ідей сімейної педагогіки)

 

квітень

вихователі,

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН,

вчитель-логопед Наталія КУЛИКОВА

Середні групи
I

 

1. Особливості психофізичного розвитку дітей п’ятого  року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина»

( презентація)

2.Організація харчування дітей у закладі(анкетування)

3. Спільно з батьками до успіхів кожної дитини (повідомлення)

4.Загартування дітей-запорука здоров’я ( майстер-клас)

вересень  

вихователі

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

II

 

1.Роль батьків у вихованні патріотичної поведінки дитини  (дискусія)

2. Мовленнєва компетентність дошкільників (поради)

3.Рухова активність – основа здорового способу життя (майстер-клас)

квітень    вихователі

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН, вчитель-логопед

Олена БУРЛАКОВА

Старші групи
I

 

1. Особливості психофізичного розвитку дітей шостого  року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина» ( презентація)

2.Організація харчування дітей у закладі (анкетування)

3.Екологічне виховання дошкільників (дискусія)

4.«Як дошкільник стає школярем» (психологічна готовність дітей та батьків  до школи) (тренінг)

 

вересень

 

 

вихователі

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

 

II

 

1.Як ми виросли і чого навчилися (практичний показ — показники компетентності дітей за освітніми напрямами)

2.Дитина йде до школи (поради).

3.Здоровий спосіб життя родини – запорука здоров’я дитини

(обмін досвідом  « Як ми відпочиваємо»)

квітень     вихователі

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН, інсьтркутор з фізкультури Олена РУДИК

 

 

 

  ІV.  Управлінські процеси закладу

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні

 

При

міт

ка

                  1. Створення системи планування та розвитку закладу

 

1.1 Розробити та затвердити:

— Стратегію розвитку закладу на 2021/2026 рр.

— Освітню програму закладу

 

01.08.

2021

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.2 Сформувати контингент здобувачів дошкільної освіти відповідно до вікових категорій до 31.08.

2021

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА
1.3 Скласти план роботи закладу на 2021/2022 навчальний рік

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.    Формування внутрішньої системи

забезпечення якості освіти у закладі

2.1. Планувати  та відстежувати результативність роботи відповідно до стратегії розвитку  закладу з урахуванням освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

2.2. Розробити  положення  про внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі до 31.08

 

робоча група
2.3. Здійснювати самооцінювання  якості освітньої діяльності на основі стратегії розвитку закладу і процедур забезпечення якості освіти  

 

упродовж року

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

3.Вивчення стану життєдіяльності дітей
3.1 Упровадження інноваційних технологій в систему освітньої роботи з мовленнєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку комплексневивчення

довідка до педгодини

(старші групи)

квітень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

 

 

 

 

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА, практичний психолог Олена ЛИХОЖОН

 
3.2 Про стан освітнього процесу з ігрової діяльності дітей дошкільного віку  тематичне вивчення

довідка до педради №2

( молодші

групи)

листопад
3.3 Створення умов фізкультурно-оздоровчої роботи засобами здоров’язбережуваль них технологій та за допомогою нетрадиційного фізкультурного обладнання тематичне вивчення

довідка до педради №3

( середні групи)

лютий
3.4 Психолого-педагогічна готовність до навчання у школі тематичне вивчення

довідка до

педгодини

№4

(всі групи)

січень
3.5 Готовність закладу но нового навчального року

 

оперативне вивчення

довідка до педради №1

серпень атестаційна комісія
3.6 Створення розвивального середовища у закладі  

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативне вивчення

до відома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісяця

 

 

 

 

 

 

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

3.7 Організація харчування у закладі
3.8 Формування культурно-гігієнічних навичок у дітей
3.9 Стан освітньої роботи
3.10 Формування здоров’язбережува-

льного середовища

3.11 Стан ведення документації відповідно номенклатури справ
3.12 Вивчення системи роботи атестуючих педагогів персональ-

не вивчення

до відома

листопад-березень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

3.13 Організація проведення прогулянок попереджу-

вальне вивчення

до відома

листопад-березень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

3.14 Проведення оздоровчих заходів впродовж дня
3.15 Стан календарно-перспективного планування освітнього процесу вибіркове вивчення

до відома

 

щомісяця

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

3.16 Рівень проведення спортивних розваг
3.17 Медико-педагогічний контроль проведення занять з фізичного виховання параметрич-не вивчення

інформація

двічі на рік директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

інструктор з фізкультури Олена РУДИК

4. Кадрове забезпечення та мотиваційні заходи для професійного розвитку педагогічних працівників

 

4.1 Укомплектувати заклад педагогічними кадрами відповідно до штатного розпису до 31.08  

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

 

4.2 За допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивувати педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної діяльності у закладі  

 

 

 

упродовж року

4.3 Створювати умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

5. Формування відносин довіри, прозорості, академічної доброчесності, дотримання етичних норм

 

5.1. Оновити правила внутрішнього трудового розпорядку та виставити його веб-сайт закладу до 31.08 директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА
6.Робота веб-сайту (соцмережі)

 

6.1 Забезпечити змістовне наповнення веб-сайту закладу упродовж року

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

 
6.2 Вчасно оновлювати інформаційні ресурси

 

за потреби  
6.3 На сторінці Fasebook в загальнодоступній групі «Педагогічна скарбничка» висвітлювати події, заходи, рекомендації для батьків, поради практичного психолога тощо

 

упродовж року

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

 
6.4 На час карантину викладати відео занять, створені педагогами закладу за потреби вихователь-методист Тетяна КРУМІНА  
7. Співпраця закладу  з установами та організаціями
7.1 Упроваджувати в роботу  закладу перспективні педагогічні досвіди ЗДО міста:

— Мовленнєвий розвиток дітей засобами театральної діяльності (Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня-гімназія» №56 Херсонської міської ради);

— Застосування дидактичних засобів для розвитку пізнавальних процесів (палички Кюїзенера), (Херсонський ясла-садок №75 комбінованого типу Херсонської міської ради);

— Система роботи щодо формування енергозбереження (Херсонський спеціальний дитячий садок № 8 Херсонської міської ради)

упродовж   року  

 

 

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

педагоги

 

 
7.2 Запросити  шефів — працівників Головного управління патрульної поліції у м. Херсоні на Тижні безпеки життєдіяльності дітей жовтень, травень вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

 

 
7.3 Підвищувати кваліфікацію в Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, ХДУ упродовж року вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

педагоги

 
7.4 Запрошувати місцеві ЗМІ щодо висвітлення подій у закладі  

 

 

 

 

упродовж року

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА  
7.5 Співпрацювати щодо перспективності і наступності у роботі з Херсонською спеціалізованою школою №30

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів

природничо-математичного циклу та англійської мови

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

 

 
7.6 Розробити положення про академічну доброчесність до 31.08. робоча група  
8. Виробничі наради

 

8.1                               1

1.    Підсумки літнього оздоровчого періоду

2.    Готовність закладу до нового навчального року

3.    Опрацювання листа МОН

«Щодо ососбливостей організації

діяльності закладів дошкільної

освіти в 2021/2022 навчальному році»

4.    Опрацювання листа МОН «Про

затвердження санітарного

регламенту для дошкільних

навчальних закладів»

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

 

 
8.2                      2

1.    Аналіз  організації харчування дітей у закладі. Виконання норм.

2.    Затвердження графіка щорічних відпусток працівників на 2022рік

3.    Дотримання психолого-педагогічних та гігієнічних умов – засіб профілактики втоми та збереження здоров’я дитини

 

 

 

 

 

січень

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

 
8.3                   3

1.    Організація літньо-оздоровчої роботи у закладі

2.    Стан захворюваності та оздоровча робота у закладі. Шляхи зниження захворюваності та зміцнення здоров’я дітей

3.    Забезпечення охорони

     життя дітей , попередження

     дитячого   травматизму

 

 

 

 

 

травень

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

 

 
9. Загальні збори колективу та громадськості
9.1                            1

1.Підготовка закладу до нового навчального року

2.Ознайомити педагогів з:

— Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу;

— Стратегією розвитку закладу;

— Положенням про академічну доброчесність

3.Дотримання правил внутрішнього розпорядку

 

 

 

 

 

 

вересень

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВАзаступник директора з ГЧ Ольга РЯБКОВА

 
 
 
9.2                             2

1.Звіт директора перед батьками та громадськістю про результати роботи колективу закладу за 2021/2022 н.р

2.Оцінювання  результатів ефективності управління закладу

3.Організація літньо-оздоровчої роботи у  закладі

 

 

 

 

 

травень

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВАзаступник директора з ГЧ Ольга РЯБКОВА

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Завдання на навчальний рік та оздоровчий період

7

 

 

           ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

Основні завдання на 2020/2021 навчальний рік

 

Виходячи з розв’язання обласної науково-методичної проблеми «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору», педагогічний колектив буде вирішувати у 2020/2021 навчальному році такі завдання:

 

 1. Формування інноваційного стилю мислення, стійкої мотивації педагогів

до самоосвітньої та творчої діяльності   шляхом використання ІКТ.

 1. Збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я

 дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності та створення   безпечного предметно-розвивального середовища .

 1. Удосконалення комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників   шляхом виховання патріотичної свідомості в умовах української державності.        

 

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

1.    Самоосвіта           

Опрацювати теми:

«Сенсорний розвиток дитини» упродовж року Ефемик К.К.
« Рзвиток творчих здібностей у дошкільників» упродовж року Раннєва Н.В..
«Гра як засіб розвитку пізнавальної діяльності дошкільників» упродовж року Попович Ю.А.
«Казкотерапія, як засіб виховання дітей раннього віку» упродовж року Голубова В.В

 «Формування емоційно-позитивного світосприйняття»

упродовж року Камінська Т.І.
 «Елементи ейдетики, як засіб оволодіння зв’язним мовленням дошкільниками» упродовж року Шадріна О.А

«Логіко-математичний розвиток дітей молодшого дошкільного віку»

упродовж року Тертична Н.В.
« Рзвиток творчих здібностей у дошкільників» упродовж року Коробкова Н.В.
«Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації у дошкільників» упродовж року Кравченко В.В.
«Розвиток мовлення – уроки риторики та мовленнєвого етикету» упродовж року Томилина Г.Є.
«Як музика впливає на дошкільників» упродовж року Пушенко О.В.
«Школа розумного руху О.П.Аксенової для дошкільників»

 

упродовж року Рудик О.М.

Розвиток звязного мовлення у дошкільників

упродовж року Грішина Л.В.
«Пісок, як матеріал для розвитку творчості та навчання дітей» упродовж року Бібік І.М.
 «Реалізація завдань емоційно-ціннісного розвитку дитини» упродовж року Резник Л.М.
«Особливості гендерного виховання дошкільників» упродовж року Новосьолова

Т.А.

«Реалізація завдань емоційно-ціннісного розвитку дитини» упродовж року Карнажук Т.А.
«Моральне виховання дітей дошкільного віку» упродовж року Прокопець Л.М.
 «Робота над формуванням лексико-граматичний категорій» упродовж року Куликова Н.А.
« Екологічне виховання дітей дошкільного віку» упродовж року Томіліна А.Є
« Виховання екологічної свідомоті у дітей дошкільного віку засобами пошуково-дослідницької діяльності» упродовж року Шмарова С.Ф.
«Розвиток логічного мислення дітей -логопатів» упродовж року Базака С.Л.
«Нестандартні прийоми навчально-мовленнєвої діяльності дошкільників» упродовж року Полухіна Г.Р.
 «Формування основ музичної культури у дітей дошкільного віку» упродовж року Негуляєва О.В.

«Арт-терапія у роботі з дітьми та батьками»

упродовж року Лихожон О.А.
 «Сучасні форми взаємодії садка та сім’ї у логопедичній роботі» упродовж року Бурлакова О.В
«Корекційна робота з дитиною із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності» упродовж року Сушкова О.В.
«Подолання недоліків складової будови мовлення у дітей  із ЗНМ» упродовж року Чикачкова К.Є.
«Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя» упродовж року Харчук С.А.
«Взаємозвязок процесів фізичного виховання і розвитку мовлення дітей дошкільного віку»

 

упродовж року Кудрявцева О.В.
«Інтерактивні форми роботи з педагогічними кадрами» упродовж року Круміна Т.А.
«Організація оздоровчої роботи у ясла-садку» упродовж року Заднєпряна М.П.
2.    Атестація

Атестувати згідно перспективного плану таких  педагогічних працівників:

Шмарова С.Ф, Круміна Т.А.,

Сушкова О.В,Пушенко О.В.,

Негуляєва О.В.

березень атестаційна комісія
3.     Курсова перепідготовка

Направити на курси підвищення кваліфікації до КВНЗ «Херсонської академії неперервної освіти» Херсонської обласної ради згідно перспективного  плану таких педагогів: Заднєпряна М.П.,

Кудрявцева О.В.,Куликова Н.А., Чикачкова К.Є.,Пушенко О.В., Рудик О.М.

 

упродовж року вихователь-методист
          4. Наставництво

Закріпити за молодими педагогами наставників:

Кудрявцева О.В. – Рудик О.М.

Скласти плани роботи

з наставництва.

вересень вихователь-методист, педагог-наставник
5. Участь у роботі методичних об’єднань, ШППД,

семінарів міста

Закріпити педагогічних працівників за різними формами методичного навчання згідно плану методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради

вересень вихователь-методист
Клуб молодого вихователя упродовж року Рудик О.М.

 

Школа професійного зростання вихователів:

 

-раннього та молодшого віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— середнього та старшого віку

 

Ефімік К.К.,

Голубова В.В.,

Раннєва Н.В.,

Коробкова Н.В.,

Кравченко В.В.,

Шадріна О.А.,

Камінська Т.І., Грішина Л.В., Лоза В.В.

 

Шмарова С.Ф.,

Томіліна А.Є.,

Полухіна Г.Р.,

Базака С.Л.,

ПрокопецьЛ.М.

Карнажук Т.А.

Резнік Л.М., НовосьоловаТ.А.

Харчук С.А., Бібк І.М.

Школа менеджера  керівників Заднєпряна М.П.
Школа професійного зростання вихователів-методистів Круміна Т.А.
Майстер-клас

для музичних керівників,

інструкторів з фізкульттури

Негуляєва О.В., Пушенко О.В..,

Рудик О.М.

6.    Педагогічні ради

I

«Новий навчальний рік –      нові пріоритети

1. Обговорення і затвердження плану роботи на 2020/2021 навчального року (інформація)

    вересень директор
2. Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу (повідомлення) вихователь-методист
3. Стан готовності ясла — садка до нового навчального року (презентація) вихователь-методист

 

II

«Зростаємо професійно: використання ІКТ

в освітньому процесі»

1. Інформаційно-комунікативні технології в роботі педагога

( доповідь)

листопад директор
2. Використання Інтернет –ресурсів для підвищення професійної компетентності педагогів (презентація) вихователь-методист
3. Труднощі впровадження КТ в освітній процес ( практичні поради)
IIІ

«Зміцнення здоров’я дошкільників в сучасних

умовах ясла-садка».

1. Психологічні аспекти у розвитку та вихованні здорової особистості (доповідь)

лютий директор
2.  Формування здорового способу життя, моральних і фізичних якостей. Форми та методи ( дискусія) вихователь-методист
3. Здоров’язберігаюча система рухового режиму впродовж дня (повідомлення) вихователі
4. Стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ясла-садку

(за результатами тематичного вивчення)

вихователь-методист
IV

             Наші досягнення

1. Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий рік, основні педагогічні проблеми  (доповідь)

травень директор
2.Формування комунікативної готовності старших дошкільнят до навчання в школі (інформація) практичний психолог
3 Робота ясла-садка у літній оздоровчий період

(повідомлення)

вихователь-методист,

старша медсестра

4.Організація роботи з дітьми  у літній період  (презентація ігор) вихователі
            7. Семінари

Семінар — практикум

«Форми та методи інтерактивного навчання

Теоретична частина

1 Організація інтерактивної освіти в сучасному дошкільному закладі

2. Персональний блог — інструмент зміцнення позитивного іміджу

педагога

Практична частина

3«Створення презентації у програмі Microsoft Power Point

( майстер-клас)»

3. «Створення ситуації успіху»

(практичні поради)

 

 

жовтень

вихователь-методист, вихователі,
           Семінар-практикум

«Школа психолого-педагогічного зростання педагога»

1. Усвідомлення себе і своєї діяльності як шлях до професійного зростання.

2. Мовленнєвий етикет.

3. Кризи дитячого розвитку.

1.1.        4. Тренінг «Профілактика та подолання стресів у педагогічному колективі».

5. Комунікативна компетентність педагога.

жовтень вихователь-методист,

практичний психолог,

вихователі

                     Семінар

«Формування екологічної компетентності педагогів»

1 Теоретичні засади проблеми формування основ екологічного виховання

2.Роль педагога у формуванні сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості особистості

3.Напрямки роботи з  формування природничо-екологічної  компетенції  дошкільників

грудень вихователь-методист,

практичний психолог,

вихователі

Педагогічний рінг

«Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів»

Теоретична частина:

1. Розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування

Практична частина:

1.Педагогічні ситуації (дискусія)

2.Форми роботи з батьками

(майстер-клас)

 

 

 

січень

вихователь-методист, вихователі, практичний психолог
Тренінг

Формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку: методи інтерактивної взаємодії

1.Завдання комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини

2.Методи інтерактивної взаємодії

( інформація)

3. Модель творчого розвитку (практичні поради)

березень вихователь-методист, вихователі, практичний психолог
                      Круглий стіл

«Наступністьу роботі

дитячого садка і школи»

1. Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти.

2. Адаптація першокласників до шкільного життя.

3. Усунення мовленнєвих вад — запорука успішного навчання в школі.

4. Готовність дитини до школи: складові успішного навчання.

жовтень вихователь-методист, вихователі,

практичний психолог, вчителі

ЗЗСО№30

 

8. Педгодини

1. Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу

2.Методичні аспекти організації трудової діяльності дошкільників (обговорення).

3. Фізкультурна-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку (інформація).

листопад вихователь-методист, інструктор з фізичного виховання

 

1.Значення  педагогічної  спадщини В.О. Сухомлинського в  екологічному вихованні дошкільників (інформація)

2. Створення  природничо-розвивального середовища (поради)

3. Напрямки роботи з  формування природничо-екологічної  компетенції  дошкільників (дискусія)

4. Формування екологічного виховання дошкільників

(за результатами тематичного вивчення)

    грудень практичний психолог, вихователь-методист
1.Гармонізація родинних стосунків різних поколінь – необхідна умова родинного виховання (методичний діалог).

2.Інтеграція родинного та суспільного виховання. (інформація).

лютий практичний психолог, вихователь-методист
1 Забезпечення готовності дошкільників до навчання у школі та  взаємодії між ясла-садком та школою (дискусія).

2 Психолого-педагогічна готовність дітей до навчання у школі ( за результатами тематичного вивчення).

березень вихователь-методист,

практичний психолог,

вихователі

1.Актуальність проблеми мовленнєвого розвитку.

Використання сучасних освітніх технологій для розвитку зв’язного мовлення дошкільників (дискусія).

2.Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей  

(за результатами  комплексного вивчення).

квітень вихователь-методист,

практичний психолог,

вчителя-логопеди

           9. Консультації

Адаптація дітей  до  умов  ясла-садка

вересень Лихожон О.А.
Принцип особистісно орієнтованої системи виховання вересень Круміна Т.А.
Праця ефективний засіб формування практично-предметної компетентності жовтень Круміна Т.А.
Особливості інклюзивної освіти листопад Круміна Т.А.
Розвиваємо зв’язне мовлення малюків листопад Сушкова О.В.
Економічне виховання дітей грудень Кравченко В.В.
Як можна допомогти дитині добре поводитися? грудень Лихожон О.А.
Сюжетно-рольова гра – школа моралі для дошкільників лютий Пушенко О.В.
Рухливі ігри як засіб оздоровлення дошкільників березень Рудик О.М.
Формування екологічної самосвідомості березень Круміна Т.А.
Організація роботи з безпеки життєдіяльності дітей в ясла-садку     квітень Шмарова С.Ф.
Музикотерапія – засіб розвитку творчості дошкільників     травень Негуляєва О.В.
      10. Колективні перегляди Колективний перегляд педагогічних зрізів у старших групах, відкритих заходів педагогів, які атестуються  

січень

вихователь-методист, вихователі старших груп, педагоги, що атестуються  

 

 

ІV. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

№ п/п Вид вивчен-ня Зміст вивчення Термін виконання

Форма відображен-ня

Група Відпові-

дальний

Відмі-тка про викона

-ння

1 комп

лексне

Розвиток комуніка

тивно-мовленнєвих умінь у дітей

квітень

довідка до педгодини

логопедичні групи, старші групи № 1,2  

директор,

вихователь-методист

2  

тема-

тичне

 

Психолого-педагогічна готовність до навчання у школі січень

довідка до

педгодини

старші групи

№ 1,2,

лог. гр.

І, ІІІ

 

 

директор,

вихователь-методист

3  

тема-

тичне

 

Формування екологічного виховання дошкільників листопад

довідка до педгодини

молодші групи

№ 1,2,

середні  групи

№ 1,2,

 

директор,

вихователь-методист

4  

тематичне

Стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в

ясла-садку

лютий

довідка

до педради

№ 3

 

молодші групи № 1,2,

середні групи

№ 1,2,

лог. гр VI, ІІ

 

директор,

вихователь-методист

5 огля-

дове

Підготовка до нового навчального року вересень

інформація до педради

№ 1

усі групи директор,

вихователь-методист

6 опера

тивне

Охорона здоров’я дітей квітень

інформація

усі групи  

директор,

вихователь-методист

7 Формування екологічної свідомості у дошкільників квітень

інформація

усі групи  

директор,

вихователь-методист

8 Створення

розвива-

льного

ігрового

середовища

упродовж року

інформація

старші групи,

лог.групи

  директор,

вихователь-методист

9 Стан

освітньої

роботи

упродовж року

інформація

усі групи  

директор,

вихователь-методист

10 порів-

ня-

льне

Організація розвива-

льного сенсорного середовища

 

січень

відвіду-

вання занять, спостере-

ження, бесіди, тестування

групи раннього

віку

 

 

директор,

вихователь-методист

11 Патріотичне виховання

у дітей старшого дошкільного віку

старші групи  

директор,

вихователь-методист

12 вибір-

кове

Вивчення творчих здібностей дітей художньо-естетичного розвитку (організація роботи гуртків) упродовж року

інформація

середні, старші групи   директор,

вихователь-методист

13  

персо-

на-

льне

 

Рівень педагогічної майстерності та стан освітнього процесу педагогів, які атестуються  молодих педагогів інформація педаго-

ги, що атесту-

ються, молоді педагоги

 директор,

вихователь-методист

14  

 

 

 

 

попе-

ред-

жува-

льне

Стан ведення ділової документації  

 

 

 

 

 

карта аналізу

 

 

 

 

 

 

усі групи

 

 

 

 

 

директор,

вихователь-методист

15 Організація і проведення прогулянок
16 Проведення оздоровчих заходів у режимі дня
17 епізо-

дичне

Організація харчування. Створення умов для виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей інформація   усі групи директор,

вихователь-методист

 

 

                        

 1.      V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

 

Наступність у роботі  із

Херсонською спеціалізованою школою №30 І-ІІІ

ступенів з поглибленим вивченням предметів

природничо-математичного циклу та англійської мови

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

1.Організаційна робота

Укомплектувати 2 старші групи загального розвитку та 2 старші логопедичні групи

 

червень

    директор  
Скласти та обговорити спільний план заходів серпень  вихователь-методист  
Провести психологічне діагностування дітей старших груп з метою подальшого коректування недоліків жовтень психолог  
Зробити порівняльний аналіз засвоєння знань випускників  у ясла-садку та школи лютий психолог  
Підготувати цикл занять «Соціальна готовність дитини до школи» березень-травень вихователі  
Організовувати екскурсії та цільові прогулянки до школи:

— в приміщення школи, класу, спортивної зали, бібліотеки, стадіон, зеленого класу,

— на свято Останнього дзвоника

упродовж року вихователь-методист, вихователі  
Організовувати спільні виставки дитячих образотворчих робіт жовтень-листопад вихователі, вчителі  
Підготувати поради для дошкільнят «Правила поведінки у школі» упродовж року вихователі старших груп  
Створити умови для проведення сюжетно-рольової гри «Школа» упродовж року вихователі старших груп  
Запрошувати учнів початкових класів та вихованців ясла-садка на проведення свят, розваг, вистав упродовж року вихователь-методист, заступник директора  
       2. Методична робота

Запросити на педагогічну раду вчителів, заступника директора  школи

січень директор, заступник директора школи  
Провести  круглий стіл

«Наступність у роботі

ясла-садка і школи»

 

лютий директор, практичні психологи школи та

ясла — садка, вихователь-методист, вихователі, вчителя

 

Тренінг  для батьків майбутніх першокласників «Від школярика до школяра»

 

березень директор, практичні психологи школи та

ясла — садка, вихователь-методист, батьки

 
Організувати взаємовідвідування

уроків у школі та занять у старших групах ясла-садка вчителями початкової школи та вихователями старших груп ясла-садка

упродовж року вихователь-методист, заступник директора школи  
Організувати роботу музичних керівників для повного виявлення, розвитку та реалізації особистих можливостей кожної дитини. Провести пісенно-творчий конкурс «Я маленька зірочка» (спонукати дітей до творчих проявів у співі) упродовж року музичні керівники  
Скласти плани роботи з ДЮКФП №4, палацом дитячої та юнацької творчості щодо організації спільної роботи позашкільних та закладах дошкільної освіти з питань художньо-естетичного та фізичного розвитку дітей дошкільного віку вересень вихователь-методист,

інструктор з фізичного виховання

 
4. Робота з батьками

Продовжити роботу

«Школи батьків майбутніх  першокласників»

 

упродовж року

практичний

психолог,

вихователь-методист

 Провести батьківські збори «Готовність до школи. Що ми розуміємо?» жовтень директор  
 Провести педагогічні зрізи знань дітей на батьківських зборах січень вихователь-методист, вихователі
Провести аналіз  обстеження дітей старших груп щодо готовності до шкільного навчання та ознайомлення з ними батьків січень вихователь-методист, вихователі, психолог
 Провести анкетування батьків дітей старших груп «Обираємо школу» січень вихователі
Забезпечити своєчасний запис дітей до школи січень-червень вихователі, директор
Організувати роботу поштової скриньки «Запитуйте-відповідаємо» вересень вихователь-методист, вихователі
Підготувати рекомендації для батьків «Корисні поради. Як навчити дітей працювати?» жовтень вихователь-методист, вихователі
 Підготувати консультації

для батьків:

— «Адаптація першокласників у школі»,

— «Психологічний портрет першокласника»,

— «Першокласники. Які вони?»,

— «Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки»,

— «Маленький патріот»,

— «Індивідуальні особливості дітей з особливими освітніми процесами».

упродовж року

 

вихователь-методист, вихователі, практичний психолог

 

                                    

                                                

  РОБОТА З БАТЬКАМИ

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

Організаційна робота

Організувати участь у спільних конкурсах та виставках батьківських та дитячих робіт

упродовж року вихователь-методист
Організувати відвідування сімей удома упродовж року вихователі
Вести облік багатодітних сімей та сімей-пільговиків постійно директор,

вихователь-методист, старша медсестра

Поповнити груп матеріалами для роботи з батьками упродовж року вихователі
Провести Дні відкритих дверей І раз на квартал адміністрація, вихователі
Організувати роботу консультпунктів:

— «Психологія і діти»

— «Речецветик»

упродовж року  логопеди, практичний психолог
Залучити батьків до організації святкових ранків, розваг, екскурсій, загальноміських заходів, соціально-екологічних акцій, благодійних акцій упродовж року вихователі, музичні керівники
Загальні батьківські збори
1. Пріоритетні напрями роботи ясла-садка на 2020/2021 навчальний рік

(доповідь).

2. На старті до нового навчального року

( дискусія)

3.Організація харчування та медичного обслуговування у ясла-садку (повідомлення).

4.Звіт і вибори батьківського комітету.

жовтень  

 

директор, вихователь-методист, практичний психолог, старша медична сестра

 

1.Аналіз підсумків навчально-виховного процесу за 2020/2021 навчального року (інформація).

2.Результативність заходів спрямованих на зміцнення і охорону здоров’я дошкільників (повідомлення).

3. Організація літньо-оздоровчої роботи у ясла-садку (обговорення).

4.Азбука безпечного літа (поради — попередження дитячого травматизму).

 

травень

 

 

 

 

директор,

вихователь-методист ,

старша медсестра

Групові батьківські збори
Перші молодші групи

I

1.Особливості психофізичного розвитку дітей третього року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина»(доповідь).

2.Соціальна адаптація дітей раннього віку(інформація).

3.Родинний міст ( обговорення проблем виховання дітей)

4.Організація харчування дітей у ясла-садку (анкетування).

вересень вихователі

практичний психолог

 

                     II

1.Роль сім’ї в формуванні особистості дитини (доповідь).

2.Виховання культурно-гігієнічних навичок і самостійності у дітей

(інформація).

3.Забезпечення рухової активності дитини вдома (майстер-клас).

травень вихователі

практичний психолог

 

другі молодші групи

I

1.Особливості психофізичного розвитку дітей четвертого року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина» ( доповідь).

2. Пустощі дітей: як поводитись в такій ситуації? (ігровий тренінг).

3.Організація харчування дітей у ясла-садку (анкетування).

 

 

вересень

 

 

вихователі

практичний психолог

 

 

 

 

                             II

1.«Азбука спілкування».                       (розвиток мовлення малюків).

2.«Наші досягнення» (практичний показ).

3. Авторитет батьків – необхідні умови правильного виховання  (аукціон ідей сімейної педагогіки)

 

квітень

 

вихователі, практичний психолог

Середні групи

I

1. Особливості психофізичного розвитку дітей п’ятого  року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина» ( доповідь).

2.Організація харчування дітей у яслах-садку(анкетування).

3. Спільно з батьками до успіхів кожної дитини (повідомлення).

4.Загартування дітей-запорука здоров’я ( майстер-клас).

 

вересень  

вихователі,

практичний

психолог, вчитель-логопед

                             II

1.Роль батьків у вихованні патріотичної поведінки дитини  (дискусія).

2. Мовленнєва компетентність дошкільників (поради).

3.Рухова активність – основа здорового способу життя (майстер-клас).

квітень вихователі,

практичний психолог,

Старші групи

I

1. Особливості психофізичного розвитку дітей шостого  року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина» ( доповідь).

2.Організація харчування дітей у ясла-садку (анкетування).

3.Екологічне виховання дошкільників (дискуся).

4.«Як дошкільник стає школярем»(психологічна готовність дітей та батьків  до школи) (тренінг).

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог

ІІ

1.Як ми виросли і чого навчилися (практичний показ — показники компетентності дітей за освітніми лініями).

2.Дитина йде до школи (поради).

3.Здоровий спосіб життя родини – запорука здоров’я дитини

(альбом-естафета- обмін досвідом

« Як ми відпочиваємо»).

квітень вихователі,

практичний психолог

 

 

Консультації

Дванадцять способів заспокоїти дитину

 

вересень

 

практичний психолог

 

 

Проблеми виховання дитини неповній сім’ї. жовтень
Поради батькам агресивної дитини листопад
Якщо дитина відмовляється їсти в ясла-садку грудень
Чим небезпечна надмірна опіка березень
 Анкетування

1.   Визначення кількісного та якісного складу сімей з метою складання соціального паспорта ясла-садка.

2.  Анкетування  з питань виховання та навчання дітей.

3. Анкетування батьків новоприбулих дітей.

4. Анкетування щодо питань безпеки життєдіяльності дошкільників.

5.  Анкетування щодо питань організації харчування дітей.

    вересень

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

вихователі, вихователь-методист

 

 

 

вихователі

Провести:

Дні відкритих дверей

що

квартально

директор
Конкурси дитячих малюнків :

«В твоїх руках весь світ, малюк!» (Роздуми про  майбутнє Землі)

 

 

 

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти, батьки, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Маленьки економчики»
«Чарівні барви літа» (фотовиставка)
«Дари осені» (конкурс ікебани з овочів та фруктів, композицій з квітів)
«Зимонька-зима» (конкурс — малюнки, аплікації, колаж)
«Творчість і фантазія» (конкурс поробок з побутових відходів, сміття)
«Весна іде, красу несе» (виставка спільних з батьками робіт)
«Безпечне літо»

(малюнки з  ОБЖД)

                  

   ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відмі-

тка про викона-ння

Методична робота

Забезпечити вихователів груп науково-методичною літературою з проблем фізичного-оздоровчого розвитку дітей, фізичне виховання дітей у сім’ї

упродовж року  

 

вихователь-методист

Проводити традиційне та нетрадиційне загартування дітей, втілювати гігієнічне виховання засобами гри та художньої літератури упродовж року вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізичного виховання
Поліпшити якість навчання дітей рухів та формування у них фізичних якостей упродовж року вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізичного виховання
Забезпечити якісне планування оздоровчих та виховних завдань на фізкультурних заняттях, у рухливих іграх, під час загартування та гігієнічних процедур з урахуванням стану здоров’я дітей упродовж року вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізичного виховання
Провести консультацію для вихователів за темою «Роль рухливих ігор у формуванні постави дитини» березень лікар,

старша медична сестра

Робота з дітьми

Створити умови для оптимальної адаптації дітей до умов ясла-садка

 

упродовж року

вихователь-методист, вихователі, практичний психолог
Дотримуватися температурного та санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях упродовж року вихователі, помічники вихователів
Регулювати фізичні навантаження на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей  

упродовж року

вихователь-методист, медична сестра
Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі упродовж року вихователі
Заповнювати аркуші здоров’я вересень

 

старша медична сестра
Використовувати технічні прилади: кварцові лампи, зволожувачі повітря у разі

необхідності

медична сестра,

помічники вихователів

Використовувати нетрадиційні форми оздоровлення в процесі організації  життєдіяльності дітей в ясла-садку( фітбол-гімнастика, самомасаж, вправи на дихання, хатка-йога) упродовж року педагоги, медична сестра
Організувати курс ароматерапії з використанням часникових кулонів  двічі на рік лікар, медична сестра, вихователі
Забезпечити повний комплекс  оздоровчо – загартовуючих   заходів:

— загартування повітрям (скласти і вивісити графіки провітрювання),

— проведення гімнастики пробудження  з відкритими фрамугами,

— ранковий прийом дітей на свіжому повітрі,

— організація прогулянок на свіжому повітрі,

— гігієнічні водні процедури: умивання, миття рук до ліктів, миття ніг з використанням прохолодної води

 

 

 

упродовж року

 

 

 

вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізичного виховання медична сестра

Використовувати заходи загартування:

— полоскання горла,

— ходіння босоніж по стежці «здоров’я»,

— оздоровчі хвилинки

упродовж року вихователі, медична сестра
Здійснювати контроль за організацією та якістю проведення ранкової гімнастики, фізкультурних занять упродовж року вихователь-методист, медична сестра
Проводити  медико – педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей упродовж року вихователь-методист, медична сестра
Робота з батьками

«Здоров’я та розвиток наших дітей»

(щоденний обмін інформацією між батьками та педагогами )

упродовж року вихователі
Оновлювати інформацію через інформаційний стенд лікарняного відділення «Зростаємо здоровими» та батьківські куточки упродовж року вихователь-методист, лікар-педіатр, вихователі
Он6овлювати інформацію через інформаційний стенд «Школа сприяння здоров’ю» упродовж року вихователь-методист, вихователі
Забезпечити обмін інформацією між батьками та педагогами про фізичний розвиток дитини   щоденно вихователі
Забезпечити участь батьків у фізкультурно-оздоровчих заходах ясла-садка упродовж року вихователь-методист, вихователі
Провести консультацію для батьків за темою «Фізкультурно-оздоровча робота в ясла-садку і вдома» жовтень

 

вихователь-методист
Провести День відкритих дверей у лікарняному відділенні «Щоб нас не довелося лікувати, вже змалку про здоров’я маємо дбати» жовтень лікар, медична сестра
 Залучати батьків до оформлення тематичних стендів, фотовиставок, анкетування з фізкультурно-оздоровчої тематики упродовж року вихователь методист, вихователі, практичний психолог

 

   VІ. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

Уточнити перспективний план атестації та курсів підвищення кваліфікації вересень вихователь-методист
Оновити дані особових карток педагогічних працівників вересень вихователь-методист  
Поповнити методичний кабінет конспектами міні-занять за освітньою програмою дитини дошкільного віку «Дитина» упродовж року вихователь-методист, педагогічний колектив  
Ознайомлюватися з нормативними документами, новинками методичної літератури та фахової періодики що

квартально

вихователь-методист  
Організувати тематичні виставки та виставки-презентації нової методичної літератури. упродовж року вихователь-методист  
Проводити індивідуально-методичну роботу з педагогами з питань самоосвіти та організації освітнього процесу упродовж року вихователь-методист  
Організувати методичну роботу згідно з планом методичного кабінету при управлінні освіти упродовж року вихователь-методист  
Оформити підписку періодичної літератури на 2021 рік листопад Камінська Т.І.  
Скласти план роботи «Ясла-садок – школа сприянню здоров’ю» вересень вихователь-методист  
Організувати проведення днів та свят здоров’я, тематичних тижнів щодо безпеки життєдіяльності дитини упродовж року педагогічний колектив  
Організувати місячники:

— «Безпека дорожнього руху»

— «Виховуємо бережливих»

—  «Культура поводження з відходами»

— «Тиждень енергозбереження»

— «Тиждень ОБЖД»

упродовж року педагогічний колектив  
Поповнити літературний та музичний фонд кабінету упродовж року вихователь-методист  
Закріпити відповідальних за оновлення матеріалами куточків та стендів:

— «Методична робота»

— «Азбука енергозбереження»

— «На допомогу вихователям»

— «Куточок молодого

вихователя»

— «Куточок логопеда»

— «Поради»

— «Поради лікаря»

упродовж року

 

 

вихователь-методист,

 

вихователі-наставники,

 

логопеди,

 

лікар-педіатр

 
Оформити папку:

«Валеологічна стежина у ясла-садку»

жовтень

листопад

Губанова К.К., Голубова В.В.  
Поповнити методичний кабінет матеріалами з теми

«Наше місто — Херсон»,

упродовж року вихователь-методист, вихователі  
      Вивчення  та впровадження передового педагогічного досвіду
О.П.Аксьонова «Школа розумного руху» (впровадження елементів) (ШІТ — ясла-садок № 65) упродовж року інструктор з фізичного виховання, вихователі  
Використовувати в фізкультурно — оздоровчій роботі з дітьми елементи методики фізичного виховання Е. Вільчковського та елементи театру фізичного розвитку М. Єфименко  

упродовж року

 

 

інструктор з фізичного виховання, вихователі  

                  

 

    VІІ. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

Опрацювати з персоналом

«Типову інструкцію з охорони праці та техніки безпеки»

упродовж року вихователь-методист, завгосп
Систематично контролювати виконання обов’язків технічним персоналом упродовж року завідувач, вихователь-методист, завгосп
Проводити інструктаж з техніки безпеки упродовж року

 

вихователь-методист, завгосп
Підтримувати групові та технічні приміщення у належному стані, у разі необхідності ремонтувати упродовж року

 

вихователі, завгосп

 

Утримувати в належному стані дворове обладнання, меблі у групах, своєчасно робити ремонт упродовж року вихователі, завгосп
Підготувати будівлю до осінньо-зимового сезону: утеплювати вхідні двері, замінювати та утеплювати вікна, встановлювати скло до 01.11

 

 

 

завгосп

 

 

 

Утримувати зелені насадження на території ясла-садка в належному стані упродовж року

 

вихователі

 

 

Контролювати матеріально-відповідальних осіб, перевіряти стан обліку упродовж року

 

 завгосп

 

 

Контролювати своєчасну оплату батьками харчування дітей постійно

 

вихователі
Стежити за утриманням у робочому стані необхідного господарського інвентарю упродовж року директор,

завгосп

Контролювати стан

електрообладнання

упродовж року завгосп
Контролювати стан  сантехнічного обладнання в групах та службових приміщеннях упродовж року завгосп
Контроль харчування

Контролювати:

— своєчасне завезення, якість, закладку та асортимент продуктів,

— меню приготування страв згідно затвердженого асортименту,

— строки реалізації продуктів.

 

 

 

упродовж року

 

 

 

директор,

старша медсестра

              Виробничі наради

                        1

1.    Підсумки літнього оздоровчого періоду.

2.    Готовність ясла-садка до нового навчального року.

3.    Опрацювання листа МОН

«Щодо ососбливостей організації

діяльності закладів дошкільної

освіти в 2020/2021 навчальному році»

4.    Опрацювання листа МОН «Про

затвердження санітарного

регламенту для дошкільних

навчальних закладів»

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор,

завгосп,

старша медсестра

                     2

1.    Аналіз  організації харчування дітей в яслах-садку. Виконання норм.

2.    Затвердження графіка щорічних відпусток працівників на 2021рік.

3.    Дотримання психолого-педагогічних та гігієнічних умов – засіб профілактики втоми та збереження здоров’я дитини.

січень  

директор,

вихователь-методист

старша       медсестра

практичний психолог

                  3

1.    Організація літньо-оздоровчої роботи у ясла-садку.

2.    Стан захворюваності та оздоровча робота в ясла-садку. Шляхи зниження захворюваності та зміцнення здоров’я дітей.

3. Забезпечення охорони життя дітей,порпередження дитячоготравматизму

 квітень  

 

 

 

 

 

директор,

весь колектив

  Загальні збори колективу

1

1. Звіт про результати навчально-виховної, медичної та господарської роботи за 2020/2021 навчальний рік

 

вересень директор, вихователь-методист
2. Затвердження плану роботи на 2021/2022 навчальний рік
3. Обрання батьківського комітету ясла-садка
                               2

1. Звіт про роботу ясла-садка у 2020/2021 навчальному році

 

 

 

травень

 

 

директор, вихователь-методист, лікар

 

2. Організація літньо-оздоровчої роботи у ясла-садку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ