Нормативно-правова база

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:

 1. Конвенція про права дитини (від 26.04.2001 №2402-111)
 2. Закон України «Про освіту» 
 3. Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 №2402-111)
 4. Закон України «Про дошкільну освіту» 
 5. Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів №1204 від 16.11.2011)
 6. Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №306)
 7. Статут дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти науки України від 24.04.2003 №257)  

Нормативно-правові документи щодо організації навчально – виховного процесу:

 1. Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.02.2002 №128) –
 2. Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (методичний лист МОНУ від 06.06.2005 №1/9-306)
 3. 3.Планування роботи в дошкільних навчальних закладах.( Лист МНОУ від 03.07.2009 №1/9-455)
 4. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (інструктивно-методичний лист МОНУ від 04.10.2007 №1/9-583)
 5. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОНУ від 18.12. 2000 №1/9-510) –
 6. Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах( Лист МОН молоді та спорту України від 21.07.2011 №1/9-552)
 7. Типовий перелік обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 11.08.2002 №509)
 8. Підбір та використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному заклад.( Лист МОНУ від 18.07.2008 №1/9-470
 9. Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОНУ від 17.03.2006 №1/9-153)
 10. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.11.2002 №667)
 11. Про режим роботи дошкільних навчальних закладів (лист МОНУ від 24.01.2007 №1/9-36)
 12. Про здійснення соціально-педагогічного патронату (лист від 17.12.2008 №1/9-811)
 13. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 03.07.2009 №1/9-455)
 14. Про організацію навчально-виховної роботи у дошкільних навчальних закладах. ( Інструктивно-методичний лист МОН України від 20.06.2013 №1/9-446)
 15. Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку. ( Лист МОН молоді та спорту України від 19.08.2011 №1/9-634)
 16. Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.( Лист МОН молоді та спорту України від 20.06.2011 № 1/9-483)
 17. Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.( Наказ МОН молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714)

Нормативно-правові документи щодо організації програмно–методичного забезпечення навчально – виховного процесу:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
 2. комплексною програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І Білан; за загальною редакцією О.В.Низковської, Тернопіль-2017., (Лист від 23.05.2017 р. №1/11 – 4988);
 3. освітньою програмою «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку наук. ред.    Піроженко Т.О., (Лист від 01.08.2017 р. №1/11 – 7684).
 4. Для планування організації освітнього процесу педагоги використовували навчальну літературу, рекомендовану для використання у закладах освіти у 2019-2020 н.р.                   (Лист МОН від 10.06.2019 р.   №1/9 365).
 5. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.( Наказ МОНУ від 09.11.2010 №1070).

 Нормативно-правові документи щодо організації фізкультурно – оздоровчої роботи:

 1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
 2. Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту (Указ Президента України від 28.09.2004 №1148/2004)
 3. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.07.2003 №486)
 4. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОНУ від 27.08.2004 №1/9-4
 5. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Методичні рекомендації МОНУ( додаток до листа від 16.08.2010 №1/9-563)
 6. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. ( Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р) 

Нормативно-правові документи щодо організації управління дошкільним навчальним закладом:

 1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОНУ від 30.01.1998 №32)
 2. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОНУ від 07.05.2007 №1/9–263)
 3. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОНУ від 07.11.2000 №522
 4. Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу.
 5. Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу . ( Наказ МОН молоді та спорту України від 26.04.2011 №398)
 6. . Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу. ( Лист МОН молоді та спорту від 25.05.2011 №1/9-389)
 7. Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти та науки до роботи в новому 2011/2012н.р. та в осінньо-зимовий період. ( Наказ МОН молоді та спорту України від 14.06.2011 №574)

 Нормативно-правові документи щодо організації медичного обслуговування:

 1. 1.Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №626)
 2. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496)
 3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496)
 4. Про вжиття заходів щодо запобігання виникненню захворюваності на грип A (HINI) (лист МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322 Санітарні норми і правила улаштування дошкільних навчальних закладів (1986 року)
 5. Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів. ( Наказ МОН молоді та спорту України від 25.11.2011 №1365)

 Нормативно-правові документи щодо організації харчування:

 1. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591)
 2. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (наказ МОЗУ, МОНУ від 01.06.2005 №242/329)
 3. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ, МОЗУ від 17.04.2006 №298/227)
 4. Зміни до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.13р. №202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013р.за №440/22972
 5. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 21.06.2007 №1/9-394)
 6. Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 19.06.2007 №515)
 7. Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 №142-V
 8. Про виконання норм харчування в ДНЗ.( Лист МОНУ від 19.05.2008 №1/9-323)
 9. Положення про групу ХАСП.

 Нормативно-правові документи щодо кадрової політики:

 1. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (наказ МОНУ від 20.12.1993 №455
 2. Закон України «Про відпустки»
 3. Закон України «Про звернення громадян»
 4. Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963)
 5. Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток. ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2011 №190/13/116-11)
 6. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58)
 7. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів. ( Лист МОНмолодьспорту України від 18.02.2011. №1/9- 114.)
 8. Про внесення зміни до наказу МОНУ від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

 Нормативно-правові документи щодо організації охорони праці та техніки безпеки:

 1. Закон України «Про охорону праці» (від 21.11.2002)
 2. Закон України «Про пожежну безпеку» (від 29.11.1994)
 3. Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112
 4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (наказ МОНУ від 31.08.2001 №616)
 5. Типове положення про навчання з питань охорони праці (наказ Комітету по нагляду за охороною праці від 17.02.1999 №27)
 6. Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ МОЗУ від 31.03.1994 №136/345)
 7. Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах (наказ від 28.10.2008 №985)
 8. Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності (лист МОНУ від 26.02.2008 №1/9-101)