Річний план 2021-2022

IMG_0001

ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

Основні завдання на 2021/2022 навчальний рік

 

Виходячи з розв’язання обласної науково-методичної проблеми «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору», педагогічний колектив буде вирішувати у 2021/2022 навчальному році такі завдання:

 

 1. Формування ігрових навиків дошкільників шляхом упровадження сучасних ігротехнологій у освітній процес.
 2.     Удосконалення форми, змісту і методів взаємодії учасників освітнього процесу (діти, батьки, вихователі) для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей та формування основ здорового способу життя дітей дошкільного віку.
 3. Упровадження інноваційних технологій  у формуванні мовленнєвої компе

 

 

I БЛОК

Освітнє середовище закладу дошкільної освіти

№ п/п Зміст роботи Термін

 

Відповіда-

льні

При

міт

ка

1. Забезпечення комфортних, безпечних та нешкідливих

умов освітнього процесу та праці

1.1 Здійснити благоустрій території закладу з використанням ландшафтного дизайну (малих архітектурних форм, альтанок, алей, бордюрів, рабаток, екологічних стежок, клумб та грядок) упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

заступник

директора ГЧ

Ольга РЯБКОВА

1.2 Створити  безпечні і нешкідливі

умови для навчання і виховання дітей (організувати раціональне харчування, оздоровчі процедури; гнучкий  руховий режим;

контролювати  рівень фізичних,

розумових та емоційних навантажень дошкільників; забезпечити емоційний комфорт дітей; їх психолого-педагогічний супровід)

вересень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

заступник

директора ГЧ

Ольга РЯБКОВА,

працівники

1.3 Придбати та висадити:

-самшити,ялівець звичайний та козацький;

-календулу, ірис, ромашку, петунію,тюльпани, нарциси, піони

жовтень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

заступник

директора ГЧ

Ольга РЯБКОВА

1.4 Оновити обладнання спортивних та ігрових майданчиків гойдалками, турніками, баскетбольними кільцями, спортивними колодами упродовж року директор Маргарита Заднєпряна,

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.5 Організувати  конкурс на кращий ландшафтний дизайн майданчика травень вихователь-методист Тетяна КРУМІНА
1.6 Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови в закладі освіти  для  догляду,  виховання,  навчання  та  розвитку дітей упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.7 Створити  мобільні робочі місця для індивідуальної, групової та колективної роботи ( столи та стільці,  пуфи, килимки для сидіння тощо) упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.8 Поповнити матеріальну базу в спортивній залі для роботи з фізичного виховання обладнанням для розвитку рухів (масажними доріжками, степами) упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.9 Систематично здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.10 Систематично проводити навчання/інструктажі працівників з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів дошкільної освіти та працівників під час освітнього процесу два раза на рік директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

заступник

директора ГЧ

Ольга РЯБКОВА

1.11 Забезпечити раціональне використання приміщень і комплектування мережі груп (з урахуванням чисельності здобувачів дошкільної освіти, їх особливих освітніх потреб, площі приміщень) упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

 

1.12 Активно використовувати в адміністративній діяльності та виховному процесі ресурси мережі Інтернет упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.13 Продовжити роботу по оновленню обладнання харчоблоку згідно санітарно-гігієнічних вимог та системи НАССР упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

 

2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.
2.1 Розробити план заходів щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі вересень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА
2.2 Скласти  алгоритм реагування та протидії булінгу вересень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА
2.3 Розробити рекомендації педагогічним працівникам, адміністрації закладу, батькам щодо організації безпечного середовища в навчальному закладі жовтень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

 

3. Формування інклюзивного, розвивального,

мотивуючого освітнього простору

3.1 Територію та приміщення закладу дошкільної освіти облаштувати з урахуванням принципів універсального дизайну /або розумного пристосування упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

 

3.2 Налагодити співпрацю педагогічних працівників з питань навчання дітей із особливими освітніми потребами (створити команду психолого-педагогічного супроводу, розробити індивідуальні програми розвитку, відстеження результативності діяльності тощо) упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

3.3 Створити розвивальне середовище, яке сприяє соціалізації особистості упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА
3.4 Забезпечити корекційну спрямованість освітнього упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

3.5 Створити умови для занять з використанням  комп’ютерів та технічних засобів навчання за відповідними освітніми програмами упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

3.6 Придбати  іграшки, посібники та обладнання для формування й облаштування безпечного розвивального освітнього середовища у закладі згідно вимог : сенсорні доріжки, набори для навчання, набори для творчості, конструктори, пазли упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

                                                       

                                                              ІІ БЛОК.

 Здобувачі дошкільної освіти.

Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку,

набуття нею життєвого соціального досвіду

 

№ п/п Зміст роботи Термін

 

Відповіда-

льні

При

міт

ка

1. Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти
1.1 Розробити освітню програму закладу дошкільної освіти вересень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.2 Реалізовувати Базовий компонент дошкільної освіти у закладі дошкільної освіти упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.3 Здійснювати освітній процес за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», програмою «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ», «Методичні рекомендації щодо організації корекційно-виховної роботи з дітьми старшої групи із ЗНМ», авторськими  програмами: «Валеологія для дошкільнят», «Правова освіта дошкільнят», «Ми – херсонці», «Індивідуальна робота з дітьми середнього дошкільного віку із ЗНМ», «Індивідуальна робота з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ». (затвердженими в установленому порядку). упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

1.4 З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2021-2022 навчальному році в закладі дотримуватись гранично допустимого навчального навантаження на здобувача дошкільної освіти, що відповідає віковій групі та розрахувати загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами вересень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

1.5 Проводити внутрішній моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з базовим компонентом дошкільної освіти вересень,

січень,

травень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

1.6 У закладі створити безпечні умови для реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, для впровадження додаткових організаційних форм освітнього процесу.

Запровадити роботу гуртків, студій, секцій.

1.На платній основі гуртки:

— «Англійська мова»

— «Малий теніс»

— «Хореографія»

2.На безоплатній основі гурткі:

— спортивна гімнастика для дівчаток середніх та старших груп;

-«Малятко — здоров’ятко»

-«Цікава логіка (старша група № 1)

-«Математична скарбничка»

(старша група № 2)

-«Вмілі рученята»

(середня група № 2)

-«Веселий пензлик»

(середня група №1)

-«Колібрі» (старші групи)

-«Фітбол – гімнастика»

(старші групи)

-«Буду я природі другом!»

( молодші групи)

-«Ми діти твої -Україна»

(логопедичні групи)

-«Вмілі рученятка» (молодші групи)

за згодою батьків та з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів дошкільної освіти

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

1.7 Затвердити індивідуальні програми гуртків , плани, графік гуртків (додаток№4) вересень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

1.8 Взяти участь у проведенні міських заходів:

— міського конкурсу «Крок до Зірок»;

— конкурсу аплікацій «Україна – мій рідний край»;

— Всеукраїнського заняття доброти «Happy paw»;

— щорічного конкурсу з образотворчого мистецтва «Світ очима дітей»;

— Всеукраїнського Конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»

— міській спартакіаді  «Крок до Олімпу»;

— міський фестиваль «Літературні намистинки»

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

1.9 Взяти участь у екологічних, благодійних акціях:

-«Збережемо природу разом»;

-«Врятуємо життя разом!»;

-«Збери макулатуру – збережи природу»;

-«Чужих дітей не буває!»;

-Всеукраїнському занятті доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин»;

-«Збери кришечки для протезів воїнам АТО»

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

1.10 Провести тематичні виставки, фотовиставки  робіт, конкурси батьків і дітей:

— «Дари осені» (конкурс ікебани з овочів та фруктів, композицій з квітів);

— «Новоріча феерія»;

— «Дива природи»;

— «В твоїх руках весь світ, малюк!» (роздуми про  майбутнє Землі)

— «Чарівні барви літа» (фотовиставка);

— «Творчість і фантазія» (конкурс поробок з побутових відходів, сміття);

-«Весна іде, красу несе» (виставка спільних з батьками робіт);

-«Безпечне літо» (конкурс малюнка  з  ОБЖД)

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

1.11 Організувати проектну діяльність з дошкільниками:

-«Здорова дитина – щаслива родина» ( середній дошкільний вік)

-«Турбуємось про тих кто рядом

( старший дошкільний вік)

 

квітень

жовтень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

1.12 Провести тематичні дні:

— «День здоров’я»;

— «День дошкілля»;

-«День захисника Вітчизни»;

— «День відкритих дверей»;

— «День рідної мови»;

— «Матуся моя рідна» (до відзначення Дня матері в Україні);

— «День вишиванки»;

— «День прапора».

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

1.13 Провести тематичні тижні:

-«Дорожнього руху»;

-«Пожежної безпеки»;

-« Українська мова — мова солов’їна»;

-«Екологічна культура – шлях до сталого розвитку

та енергонезалежності України»;

-«Безпеки життєдіяльності дитини»

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

1.14 Скласти та затвердити плани проведення тематичних днів, тижнів вересень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

2. Організація життєдіяльності здобувачів

дошкільної освіти у закладі

2.1 Розробити  та затвердити режим дня на всі вікові групи.  серпень

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

2.2 Скласти та затвердити розклад занять на всі вікові групи. серпень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

2.3 Регулювати фізичні навантаження на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей упродовж року

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

2.4. Оновити ігрові та фізкультурно-оздоровчі куточки за віком дітей серпень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

2.5 Використовувати технічні прилади для профілактики простудних захворювань: кварцові лампи, зволожувачі повітря упродовж року

 

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

сестар медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

педагоги

 

2.6 Використовувати нетрадиційні форми оздоровлення в процесі організації  життєдіяльності дітей в

( фітбол-гімнастика, самомасаж, вправи на дихання, хатка-йога, масажні килимки тощо)

 

упродовж року

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

2.7 Організувати курс фітотерапії, ароматерапії з використанням часникових кулонів, травяних та кисневих коктелів упродовж року

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

2.8 Затвердити графік проведення свят музичних та спортивних розваг, театральних дійств на 2021/2022 н.р. (Додаток № 3) упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

педагоги

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовжувати впроваджувати  у освітній процес інноваційні технології:

-О.Аксенова «Школа розумного руху»

-Впровадження елементів  методики Макото Шичида( методика

раннього розвитку дитини)

-Методику: Розвиток логіко-математичних уявлень і вмінь шляхом використання ігор та вправ з дидактичним матеріалом – паличками Кюізенера 
-Розвиток мовлення з використанням схем-моделей за методикою Н.Гавриш (використання карт розумових дій та коректурних таблиць)

-Музична педагогіка Карла Орфа

-Методика «LEGO-ТЕХНОЛОГІЯ»

 

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги

            

            

 

IIІ БЛОК.

 Фахова діяльність педагогічних працівників

закладу дошкільної освіти

 

 1. Методична робота з кадрами

 

№ п/п Зміст роботи Термін Відповіда-

льні

При

міт

ка

Педагогічні ради
1 «Новий навчальний рік –  нові пріоритети»
1.1 Нові орієнтири у новому навчальному році ( обговорення плану роботи на рік)  

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

1.2 -Стратегія розвитку закладу дошкільної освіти на 2021-2026 рр.;

-Освітня програму закладу дошкільної освіти на 2021  навчальний рік (обговорення)

1.3 Плануємо підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік (інформація) вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

1.4 Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу  (актуальне інтерв’ю)
1.5 Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті

(марафон ідей)

вихователь

Світлана ШМАРОВА

1.6 Стан готовності закладу до нового навчального року(інформація) вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

2. «Гра – джерело розвитку дошкільників»
2.1 Двигун прогресу, або гра як джерело розвитку дошкільників

(проблемний стіл)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листопад

директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

2.2 Сучасна ігрова педагогика: гра  наче справжнє життя (презентація) вихователь- методист

Тетяна КРУМІНА

2.3 Розвиток ігрових компетентностей у дошкільників за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція).

Роль педагога в організації ігрової діяльності дошкільників (практичні рекомендації)

вихователь

Юлія ПОПОВИЧ, Наталія ТЕТРИЧНА

2.4. Забезпечення  формування ігрових навичок  у дітей молодшого дошкільного віку шляхом впровадження сучасних ігрових технологій (за результатами тематичного вивчення) вихователь- методист

Тетяна КРУМІНА

2.5 Використання Інтернет –ресурсів для підвищення професійної компетентності педагогів (майстер-клас) вчитель- логопед

Олена БУРЛАКОВА

3  «Зміцнення здоров’я дошкільників в сучасних умовах»
3.1 Психологічні аспекти у розвитку та вихованні здорової особистості (методичний фестиваль)  

 

 

 

 

 

лютий

директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

3.2 Формування здорового способу життя, моральних і фізичних якостей. Форми та методи

(дискусія)

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

3.3 Здоров’язберігаюча система рухового режиму впродовж дня (повідомлення) інструктор з фізичного виховання

Олена РУДИК

3.4 Стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі

(за результатами тематичного вивчення)

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

 4.  «Наші досягнення»
4.1 Результати освітньої та методичної роботи за минулий рік, основні педагогічні проблеми на наступний навчальний рік (круглий стіл)  

 

 

 

 

 

 

травень

директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

4.2 Формування комунікативної готовності старших дошкільнят до навчання в школі (інформація) практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

4.3 Робота закладу дошкільної освіти у літній оздоровчий період

(педагогічний аукціон)

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

4.4 Організація роботи з дітьми  у літній період  (виставка дидактичного та практичного матеріалу) вихователі
4.5  Психолого-педагогічна готовність дітей до навчання у школі

( за результатами тематичного вивчення)

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

Семінари, тренінги, педагогічні ринги, круглі столи
1. Семінар  «Школа психолого-педагогічного зростання педагога»
1.1 Усвідомлення себе і своєї діяльності як шлях до професійного зростання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

вихователь- методист

Тетяна КРУМІНА

1.2 Мовленнєвий етикет

 

вчитель- логопед

Наталія Куликова

1.3 Кризи дитячого розвитку практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

1.4 Тренінг «Профілактика та подолання стресів у педагогічному колективі»

 

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

1.5 Комунікативна компетентність педагога вихователь

Світлана ХАРЧУК

2. Семінар — практикум   «Соціо-ігровий стиль роботи з дітьми як ефективна педагогічна технологія»
2.1 Теоретична частина:

Використання ігрових технологій під час освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

2.2 Формування комунікативних навичок спілкування вихователь

Ольга ШАДРІНА

2.3 Анкетування педагогів «Організація ігрової активності дітей»

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

2.4 Практична частина:

Методи та прийоми соціально-ігрових технологій ( поєднання ігрового моменту та соціума)

вихователь

Наталія КОРОБКОВА

3. Семінар-практикум «Здоров’язберігаючі технології:  стретчінг з елементами казкотерапії»
3.1 Теоретична частина:

Здоров’язбереження як важлива складова педагогічного процесу

 

 

 

 

 

травень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

3.2 Здоров’язберігаючі технології: сутність, класифікація вихователь.

Галія ПОЛУХІНА

3.3 Технологія ігрового стретчингу практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

3.4 Практична частина:

Майстер-клас «Стретчінг з елементами казкотерапії»

вихователь

Світлана ШМАРОВА

4. Педагогічний ринг   «Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів»
4.1

 

Теоретична частина:

Розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування

 

 

 

 

березень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

4.2 Практична частина:

Педагогічні ситуації (дискусія)

 

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

4.3 Форми роботи з батьками

(майстер-клас)

вихователь

Вікторія КРАВЧЕНКО

5. Тренінг «Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку: методи інтерактивної взаємодії»
5.1 Завдання комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини

 

 

 

 

 

 

квітень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

5.2 Методи інтерактивної взаємодії

( інформація)

 

вихователь

Ольга КУДРЯВЦЕВА

5.3 Модель творчого розвитку (практичні поради) практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

6. Круглий стіл «Наступність у роботі  дитячого садка і школи»
6.1 Наступність і перспектива вроботі двох перших ланок освіти

(методичні посиденьки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

6.2 Адаптація першокласників до шкільного життя.

(презентація)

 

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

6.3 Усунення мовленнєвих вад — запорука успішного навчання в школі. (практичні поради) вчитель-логопед Олена БУРЛАКОВА
6.4 Готовність дитини до школи: складові успішного навчання. (інформація) вчителі

ЗЗСО№30

7. Педагогічні години
7.1

 

 

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)  як  державний стандарт першої ланки освіти листопад вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

Методичні аспекти організації трудової діяльності дошкільників (обговорення) вихователь

Юлія ПОПОВИЧ

Фізкультурна-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку (інформація) інструктор з фізичного виховання

Олена РУДИК

7.2

 

 

Сучасні ігрові технології у освітньому процесі    грудень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

Створення ефективної ігрової діяльності практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

Методичні рекомендації вихователям щодо активізації ігрової діяльності дошкільників (дискусія) вихователь

Наталія КОРОБКОВА

Про стан освітнього процесу з ігрової діяльності дітей дошкільного віку

(за результатами тематичного вивчення)

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

7.3 Гармонізація родинних стосунків різних поколінь – необхідна умова родинного виховання (методичний діалог)     лютий вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

Інтеграція родинного та суспільного виховання. (інформація) практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

7.4 Забезпечення готовності дошкільників до навчання у школі та  взаємодії між закладом дошкільної освіти та школою (методичний фестиваль)  

березень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

7.5 Актуальність проблеми мовленнєвого розвитку.

Використання сучасних освітніх технологій для розвитку зв’язного мовлення дошкільників (дискусія)

квітень вихователь- методист

Тетяна КРУМІНА,

Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей

(за результатами  комплексного вивчення)

вчителі- логопеди

Наталія КУЛИКОВА,

Олена БУРЛАКОВА

 

 

 

 

 1. Підвищення теоритичного та професійного

рівня педагогічних працівників

 

№ п/п Зміст роботи Термін Відповідальні При

мітка

1.Форми навчання педагогічних працівників
1.1 Методичне об’єднання  «Зміна векторів у  дошкільніій освіті у світі вимог НУШ»

( обмін думками)

вересень педагогічні працівники  
1.2 Школа інноваційних технологій

(бюро педагогічних знахідок)

упродовж року педагогічні працівники  
1.3 Клуб молодого вихователя

( банк педагогічних ідей)

упродовж року Ганна ГОЛОВКО,

Наталі ХУДЗЕЙ,

 
1.4 Школа передового досвіду ( обмін досвідом) упродовж року педагогіні працівники  
1.5 Динамічна група: Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітньогго процесу (синтез думок) вересень-грудень вихователі

Інна БІБК,

Людмила ПРОКОПЕЦЬ

 
1.6 Ресурсний центр: Сучасні ігротехнології як засіб рухової активності дошкільників (мозковий штурм) листопад вихователі

Світлана ХАРЧУК,

Ольга ШАДРІНА

 
1.7 Школа менеджера  керівників упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА  
1.8 Школа професійного зростання вихователів-методистів упродовж року вихователь-методист Тетяна КРУМІНА  
1.9 Майстер-клас

для музичних керівників,

інструкторів з фізкультури

упродовж року музичні керівники, інструктор з фізкультури  
2. Атестація
2.1 Атестувати згідно перспективного плану таких  педагогічних працівників:

Заднєпряна М.П.,

Прокопець Л.М., Кудрявцева О.В.,

Куликова Н.А., Бібік І.М.,

Пушенко О.В.

березень атестаційна комісія  
2.2 Скласти графік роботи атестаційної комісії до 20.10 атестаційна комісія  
2.3 Організувати участь педагогів, які атестуються у практичних семінарах, практичних онлайн-курсах, вебінарах тощо упродовж року вихователь-методист Тетяна КРУМІНА  
2.4 Вивчати систему роботи педагогів, які атестуються упродовж року атестаційна комісія  
2.5 Заслухати творчі звіти педагогів, що атестуються

( презентації, відкриті заходи)

лютий атестаційна комісія  
3.Курсова перепідготовка
3.1 Укласти договір про співпрацю щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників  з ХДУ, КВНЗ ХАНО Херсонської обласної ради серпень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

 
3.2 Направити на курси підвищення кваліфікації до ХДУ, КВНЗ «Херсонської академії неперервної освіти» Херсонської обласної ради згідно перспективного  плану таких педагогів: Бурлакову О.В., Коробкову Н.П., Шадріну О.А. упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

 
4. Наставництво
4.1 Закріпити за молодими педагогами наставників:

Кудрявцева О.В. – Рудик О.М.,

Єфімік К.К – Худзей Н.І.

вересень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА  
4.2 Скласти план роботи з наставництва вересень педагоги-наставники  
4.3 Забезпечити молодих педагогів методичними рекомендаціями з різних видів діяльності дітей упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги-наставники

 
4.4 Надавати консультативну допомогу молодим педагогам упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагоги-наставники

 
4.5 Наставникам звітувати про роботу травень педагоги-наставники  
5. Самоосвіта
5.1 Творчий марафон «Самоосвітня діяльність педагогів» ( обмін думками, ідеями щодо самостійного опрацювання індивідуальних тем самоосвіти) упродовж року директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

5.2 Скласти графік проведення співбесід з педагогами щодо питань  самоосвіти упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

5.3 Скласти графік звітності педагогів щодо  самоосвіти упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

Опрацювати теми з самоосвіти
1 «Сенсорний розвиток дитини» упродовж року вихователь

Катерина

ЄФІМІК

2 « Розвиток творчих здібностей у дошкільників» упродовж року вихователь

Лілія

ГРИШИНА

3 «Гра як засіб розвитку пізнавальної діяльності дошкільників» упродовж року вихователь

Юлія

ПОПОВИЧ

4 «Казкотерапія, як засіб виховання дітей раннього віку» упродовж року вихователь

Наталі

ХУДЗЕЙ

5  «Формування емоційно-позитивного світосприйняття» упродовж року вихователь

Тетяна КАМІНСЬКА

6  «Елементи ейдетики, як засіб оволодіння зв’язним мовленням дошкільниками» упродовж року вихователь

Ольга

ШАДРІНА

7 «Логіко-математичний розвиток дітей молодшого дошкільного віку» упродовж року вихователь

Наталія

ТЕРТИЧНА

8 « Розвиток творчих здібностей у дошкільників» упродовж року вихователь

Наталія КОРОБКОВА

9 «Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації у дошкільників» упродовж року вихователь

Вікторія КРАВЧЕНКО

10 «Розвиток мовлення – уроки риторики та мовленнєвого етикету» упродовж року вихователь

Анна

ТОМІЛІНА

11 «Як музика впливає на дошкільників» упродовж року музичний керівник

Оксана ПУШЕНКО

12 «Школа розумного руху О.П.Аксенової для дошкільників» упродовж року інструктор з фізкультури

Олена РУДИК

13 «Розвиток зв’язного мовлення у дошкільників» упродовж року вихователь

Ганна ГОЛОВКО

14 «Пісок, як матеріал для розвитку творчості та навчання дітей» упродовж року вихователь

Інна БІБІК

15  «Реалізація завдань емоційно-ціннісного розвитку дитини» упродовж року вихователь

Лариса РЕЗНІК

16 «Особливості гендерного виховання дошкільників» упродовж року вихователь

Тамара

НОВО- СЬОЛОВА

17 «Реалізація завдань емоційно-ціннісного розвитку дитини» упродовж року вихователь

Тетяна КАРНАЖУК

18 «Моральне виховання дітей дошкільного віку» упродовж року вихователь

Людмила ПРОКОПЕЦЬ

19  «Робота з немовленнєвими дітьми» упродовж року вчитель-логопед

Наталія КУЛИКОВА

20 « Виховання екологічної свідомоті у дітей дошкільного віку засобами пошуково-дослідницької діяльності» упродовж року вихователь

Світлана ШМАРОВА

21 «Розвиток логічного мислення дітей -логопатів» упродовж року вихователь

Світлана БАЗАКА

22 «Нестандартні прийоми навчально-мовленнєвої діяльності дошкільників» упродовж року вихователь

Галія

ПОЛУХІНА

23  «Формування основ музичної культури у дітей дошкільного віку» упродовж року музичний керівник

Поліна НЕБЕСКУЛ

24 «Арт-терапія у роботі з дітьми та батьками» упродовж року практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

25  «Сучасні форми взаємодії садка та сім’ї у логопедичній роботі» упродовж року вчитель-логопед

Олена БУРЛАКОВА

26 «Корекційна робота з дитиною із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності» упродовж року вчитель-логопед

Олена СУШКОВА

27 «Подолання недоліків складової будови мовлення у дітей  із ЗНМ» упродовж року вчитель-логопед

Катерина ЧИКАЧКОВА

28 «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя» упродовж року вихователь

Світлана

ХАРЧУК

29 «Взаємозвязок процесів фізичного виховання і розвитку мовлення дітей дошкільного віку» упродовж року вихователь

Ольга КУДРЯВЦЕВА

30 «Інтерактивні форми роботи з педагогічними кадрами» упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

31 «Організація оздоровчої роботи у закладі» упродовж року директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

6. Консультації
6.1 Адаптація дітей  до  умов  закладу дошкільної освіти вересень практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

6.2 Принцип особистісно орієнтованої системи виховання вересень вихователь-

методист

Тетяна КРУМІНА

6.3 Праця ефективний засіб формування практично-предметної компетентності жовтень вихователь-

методист

Тетяна КРУМІНА

6.4 Особливості інклюзивної освіти листопад вихователь-

методист

Тетяна КРУМІНА

6.5 Розвиваємо зв’язне мовлення малюків листопад вчитель-логопед Наталія КУЛИКОВА
6.6 Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція): упроваджуємо без викликів грудень вихователь

Інна БІБІК

6.7 Як можна допомогти дитині добре поводитися? грудень практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

6.8 Сюжетно-рольова гра – школа моралі для дошкільників лютий музичний керівник

Оксана ПУШЕНКО

6.9 Рухливі ігри як засіб оздоровлення дошкільників березень інструктор з фізкультури

Олена РУДИК

6.10 Формування екологічної самосвідомості

( культура сортування сміття)

березень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

6.11 Організація роботи з безпеки життєдіяльності дітей квітень вихователь

Ольга КУДРЯВЦЕВА

7. Вивчення  та впровадження   передового педагогічного досвіду
7.1 О.П.Аксьонова «Школа розумного руху» (впровадження елементів)

 

упродовж року інструктор з фізкультури Олена РУДИК, вихователі старших груп
7.2 Використовувати в фізкультурно — оздоровчій роботі з дітьми елементи методики фізичного виховання Е. Вільчковського та елементи театру фізичного розвитку М. Єфименко  

упродовж року

 

 

інструктор з фізкультури Олена РУДИК, вихователі всіх груп
7.3 «Веселі палички» застосування дидактичних засобів для розвитку пізнавальних процесів методом Д.Кюїзенера (Херсонський ясла-садок № 75 комбінованого типу Херсонської міської ради) упродовж року

 

 

вихователі

Галія ПОЛУХІНА,

Світлана БАЗАКА,

Наталія КОРОБКОВА

8. Фестиваль педагогічних  ідей
Провести колективний перегляд відкритих заходів:
8.1 Впровадження оздоровчих технологій у роботі з дошкільниками

(молодші групи № 1,2)

 

 

 

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

вихователі

Світлана ХАРЧУК,

Лариса РЕЗНІК

8.2 Використання ігротехнологій у освітньому процесі

(середні  групи № 1.2)

вихователі

Ольга ШАДРІНА,

Вікторія КРАВЧЕНКО

8.3 Формування мовленнєвої компетентності дошкільників (логопедичні групи) вихователі логопедичних груп
8.4 Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі (1 молодші групи № 1,2 ) вихователі

Наталія ХУДЗЕЙ,

Катерина ЄФІМІК

8.5 Музична скарбничка музичні керівники Оксана ПУШЕНКО,

Поліна НЕБЕСКУЛ

8.6 Здоров’язбережувальні технології інструктор з фізкультури Олена РУДИК
8.7 Розвиток мовленнєвої компетентності (логопедичні групи) вчителі-логопеди
8.8 Готовність старших дошкільників до навчання у школі ( старша група №1,2, логопедична група № 3,4) вихователі старших груп

 

 1. Робота методичного кабінету

 

№ п/п Зміст роботи Термін

 

Відповідальні При

міт

ка

1 Оновити інформаційні стенди методичної роботи вересень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

 
2 Оновити дані особових карток педагогічних працівників вересень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

3 Поповнити методичний кабінет конспектами міні-занять за освітньою програмою дитини дошкільного віку «Дитина»:

-Сучасні ігротехнології у роботі з дошкільниками;

-Інноваційні форми оздоровлення

-Організація рухової активності вдома  (поради батькам)

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, педагогічний колектив

4 Ознайомлюватися з нормативними документами, новинками методичної літератури та фахової періодики що

кварталь-

но

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

5 Організувати тематичні виставки та виставки-презентації нової методичної літератури упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

6 Проводити індивідуально-методичну роботу з педагогами з питань самоосвіти та організації освітнього процесу упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

8 Оформити підписку періодичної літератури на 2022 рік листопад вихователь

Тетяна КАМІНСЬКА

9 Організувати проведення днів та свят здоров’я, тематичних тижнів щодо безпеки життєдіяльності дитини упродовж року педагогічний колектив
11 Поповнити літературний та музичний фонд кабінету упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

12 Закріпити відповідальних за оновлення матеріалами куточків та стендів:

— «Методична робота»

— «Азбука енергозбереження»

— «На допомогу вихователям»

— «Куточок молодого

вихователя»

— «Куточок логопеда»

— «Поради»

— «Поради лікаря»

упродовж року  

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

вихователі-наставники,

вчителі -логопеди

13 Оформити папку:

«Валеологічна стежина»

жовтень

листопад

вихователі

Лариса РЕЗНІК, Тамара НОВО- СЬОЛОВА

 14 Поповнити методичний кабінет матеріалами з теми:

-«Наше місто — Херсон»,

-«Культура сортування сміття»

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі

15 Оновлювати матеріали веб-сайту, інтернет сторінок ( Фейсбук, Вайбер, інстограм) для популяризації діяльності закладу упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі

 

 1. Наступність у роботі із  Херсонською спеціалізованою школою №30

І-ІІІ  ступенів з поглибленим вивченням предметів  природничо- математичного циклу та англійської мови

 

№ п/п Зміст роботи Термін Відповідальні При

міт

ка

1.Організаційна робота
1.1 Укомплектувати 2 старші групи загального розвитку та 2 старші логопедичні групи  

червень

директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

1.2 Скласти та затвердити план роботи із  Херсонською спеціалізованою школою №30 І-ІІІ  ступенів з поглибленим вивченням предметів  природничо- математичного циклу та англійської мови серпень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

1.3 Провести психологічне діагностування дітей старших груп з метою подальшого коректування недоліків жовтень практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

1.4 Зробити порівняльний аналіз засвоєння знань випускників  у закладі дошкільної освіти та школи лютий практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

1.5 Підготувати цикл занять «Соціальна готовність дитини до школи» березень-травень вихователі старших груп
1.6 Організовувати екскурсії та цільові прогулянки до школи:

— в приміщення школи, класу, спортивної зали, бібліотеки, стадіон, зеленого класу

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі

1.7 Організовувати спільні виставки дитячих образотворчих робіт жовтень-листопад вихователі, вчителі
1.8 Підготувати поради для дошкільнят «Правила поведінки у школі» упродовж року вихователі старших груп
1.9 Створити умови для проведення сюжетно-рольової гри «Школа» упродовж року вихователі старших груп
1.10 Запрошувати учнів початкових класів та вихованців закладу на проведення свят, розваг, вистав упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, заступник директора школи

2. Методична робота
2.1 Організувати взаємовідвідування

уроків у школі та занять у старших групах закладу вчителями початкової школи та вихователями старших груп закладу

упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, заступник директора школи

2.2 Провести  круглий стіл

«Наступність у роботі

закладу дошкільної освіти і школи»

 

лютий директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

практичні психологи школи та закладу дошкільної освіти № 1, вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі, вчителя

2.3 Тренінг для батьків майбутніх першокласників

«Від дошкільника до школяра»

 

березень директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

практичні психологи школи та

ЗДО № 1, вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, батьки

3. Робота з батьками
3.1 Продовжити роботу

«Школи батьків майбутніх  першокласників»

 

упродовж року

практичний

психолог

Олена ЛИХОЖОН,

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

3.2  Провести батьківські збори «Готовність до школи.

Що ми розуміємо?»

жовтень директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

3.3  Провести педагогічні зрізи знань дітей на батьківських зборах січень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі

3.4 Провести обстеження дітей старших груп щодо готовності до шкільного навчання січень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі, практичний

психолог

Олена ЛИХОЖОН

3.5  Провести анкетування батьків дітей старших груп «Обираємо школу» січень вихователі старших груп
3.6 Забезпечити своєчасний запис дітей до школи січень-червень директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователі

3.7 Організувати роботу поштової скриньки «Запитуйте-відповідаємо» вересень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі

3.8 Підготувати рекомендації для батьків «Корисні поради. Як навчити дітей працювати?» жовтень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі

3.9 Надати консультації для батьків:

— «Адаптація першокласників у школі»,

— «Психологічний портрет першокласника»,

— «Першокласники. Які вони?»,

— «Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки»,

— «Маленький патріот»,

— «Індивідуальні особливості дітей з особливими освітніми процесами»

 

вересень

 

жовтень

 

січень

березень

 

квітень

травень

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА, вихователі, практичний

психолог

Олена ЛИХОЖОН

 

 

 1. Співпраця з позашкільними закладами, ДЮКФП №4

 

№ п/п Зміст роботи Термін

 

Відповідальні При

міт

ка

1 Скласти та затвердити плани роботи з ДЮКФП №4, палацом дитячої та юнацької творчості щодо організації спільної роботи з питань художньо-естетичного та фізичного розвитку дітей дошкільного віку упродовж року

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

2 Проведення спільних заходів, розваг, вистав упродовж року

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

 

 

 1. Робота з батьками

 

№ п/п Зміст роботи Термін

 

Відповідальні Примітка
1.Організаційна робота
1.1 Організувати участь у спільних конкурсах та виставках батьківських та дитячих робіт упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

1.2 Вести облік багатодітних сімей та сімей-пільговиків постійно директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

1.3 Поповнити  матеріали для роботи з батьками:

-«Загартування дошкільників вдома»;

-«Практичні поради: Розвиток зв’язного мовлення»;

-«Розвиток пізнавальної активності засобами гри»

упродовж року вихователі
1.4 Провести Дні відкритих дверей І раз на квартал директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА вихователі

1.5 Організувати роботу консультпунктів:

— «Психологія і діти»

— «Речецветик»

упродовж року логопеди, практичний психолог
1.6 Залучити батьків до організації святкових ранків, розваг, екскурсій, загальноміських заходів, соціально-екологічних акцій, благодійних акцій упродовж року вихователі, музичні керівники
1.7 Оновлювати інформацію через інформаційний стенд лікарняного відділення «Зростаємо здоровими» та батьківські куточки упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА   вихователі

1.8 Оновлювати інформацію через інформаційний стенд «Школа сприяння здоров’ю» упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА  вихователі

1.9 Забезпечити участь батьків у фізкультурно-оздоровчих заходах закладу упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА вихователі

1.10 Провести консультацію для батьківза темою «Фізкультурно-оздоровча робота в закладі дошкільної освіти і вдома» жовтень

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

1.11 Провести День відкритих дверей у лікарняному відділенні «Щоб нас не довелося лікувати, вже змалку проздоров’я маємо дбати» жовтень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

1.12  Залучати батьків до оформлення тематичних стендів, фотовиставок, анкетування з фізкультурно-оздоровчої тематики упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА , вихователі, практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

1.13 Ознайомити  з організацією роботи гуртків у закладі ( залучати батьків до виявлення та реалізації особистих можливостей кожної дитини) упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА , керівники гуртків

2.Консультації
2.1 Дванадцять способів заспокоїти дитину  

 

упродовж року

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

2.2 Проблеми виховання дитини неповній сім’ї
2.3 Поради батькам агресивної дитини
2.4 Якщо дитина відмовляється їсти?
2.5 Нестандартні підходи до розвитку мовленнєвої компетентності дітей упродовж року вчитель-логопед Наталія КУЛИКОВА
2.6 Складові успішного навчання у школі упродовж року вихователь

Юлія ПОПОВИЧ

2.7 Організація харчування дошкільників упродовж року сестра медична з дієт

-харчування Світлана ЛЕБЕДЕНКО

2.8 Ігрова діяльність дошкільників упродовж року вихователь

Ганна ТОМІЛІНА

2.9 Скоро літо! Як оздоровити дитину ( поради) упродовж року інструктор з фізкультури Олена РУДИК
2.10 Сучасні іграшки – друзі чи вороги! упродовж року вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

                                  Загальні батьківські збори
I
1 Пріоритетні напрями роботи закладу на 2021/2022 навчальний рік (презентація)  

жовтень

 

 

 

 

 

 

жовтень

директор

Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

2 На старті до нового навчального року (дискусія)

 

вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

3 Організація харчування та медичного обслуговування у закладі (повідомлення) сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА
4 Звіт і вибори батьківського комітету вихователь Юлія ПОПОВИЧ
II
2 Результативність заходів спрямованих на зміцнення і охорону здоров’я дошкільників (методичний міст) травень вихователь-методист

Тетяна КРУМІНА

3 Організація літньо-оздоровчої роботи у закладі (обговорення) вихователь

Ольга ШАДРІНА

4 Азбука безпечного літа (поради — попередження дитячого травматизму) сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА
                                       Групові батьківські збори
Перші молодші групи
I

 

1.Особливості психофізичного розвитку дітей третього року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина»(презентація)

2.Соціальна адаптація дітей раннього віку(інформація)

3.Родинний міст ( обговорення проблем виховання дітей)

4.Організація харчування дітей у закладі (анкетування)

  вересень вихователі

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

 

II

 

1.Роль сім’ї в формуванні особистості дитини (диспут)

2.Виховання культурно-гігієнічних навичок і самостійності у дітей

(інформація)

3.Забезпечення рухової активності дитини вдома (майстер-клас)

 

 

травень

вихователі

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

 

Другі молодші групи
I

 

1.Особливості психофізичного розвитку дітей четвертого року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина»

( презентація)

2. Пустощі дітей: як поводитись в такій ситуації? (ігровий тренінг)

3.Організація харчування дітей у закладі (анкетування)

вересень вихователі

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

 

 

 

II

 

1.«Азбука спілкування».                       (розвиток мовлення малюків)

2.«Наші досягнення» (практичний показ)

3. Авторитет батьків – необхідні умови правильного виховання (аукціон ідей сімейної педагогіки)

 

квітень

вихователі,

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН,

вчитель-логопед Наталія КУЛИКОВА

Середні групи
I

 

1. Особливості психофізичного розвитку дітей п’ятого  року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина»

( презентація)

2.Організація харчування дітей у закладі(анкетування)

3. Спільно з батьками до успіхів кожної дитини (повідомлення)

4.Загартування дітей-запорука здоров’я ( майстер-клас)

вересень  

вихователі

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

II

 

1.Роль батьків у вихованні патріотичної поведінки дитини  (дискусія)

2. Мовленнєва компетентність дошкільників (поради)

3.Рухова активність – основа здорового способу життя (майстер-клас)

квітень    вихователі

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН, вчитель-логопед

Олена БУРЛАКОВА

Старші групи
I

 

1. Особливості психофізичного розвитку дітей шостого  року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина» ( презентація)

2.Організація харчування дітей у закладі (анкетування)

3.Екологічне виховання дошкільників (дискусія)

4.«Як дошкільник стає школярем» (психологічна готовність дітей та батьків  до школи) (тренінг)

 

вересень

 

 

вихователі

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН

 

II

 

1.Як ми виросли і чого навчилися (практичний показ — показники компетентності дітей за освітніми напрямами)

2.Дитина йде до школи (поради).

3.Здоровий спосіб життя родини – запорука здоров’я дитини

(обмін досвідом  « Як ми відпочиваємо»)

квітень     вихователі

практичний психолог

Олена ЛИХОЖОН, інсьтркутор з фізкультури Олена РУДИК

 

 

 

  ІV.  Управлінські процеси закладу

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні

 

При

міт

ка

                  1. Створення системи планування та розвитку закладу

 

1.1 Розробити та затвердити:

— Стратегію розвитку закладу на 2021/2026 рр.

— Освітню програму закладу

 

01.08.

2021

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.2 Сформувати контингент здобувачів дошкільної освіти відповідно до вікових категорій до 31.08.

2021

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА
1.3 Скласти план роботи закладу на 2021/2022 навчальний рік

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

1.    Формування внутрішньої системи

забезпечення якості освіти у закладі

2.1. Планувати  та відстежувати результативність роботи відповідно до стратегії розвитку  закладу з урахуванням освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» упродовж року директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

2.2. Розробити  положення  про внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі до 31.08

 

робоча група
2.3. Здійснювати самооцінювання  якості освітньої діяльності на основі стратегії розвитку закладу і процедур забезпечення якості освіти  

 

упродовж року

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

3.Вивчення стану життєдіяльності дітей
3.1 Упровадження інноваційних технологій в систему освітньої роботи з мовленнєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку комплексневивчення

довідка до педгодини

(старші групи)

квітень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

 

 

 

 

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА, практичний психолог Олена ЛИХОЖОН

 
3.2 Про стан освітнього процесу з ігрової діяльності дітей дошкільного віку  тематичне вивчення

довідка до педради №2

( молодші

групи)

листопад
3.3 Створення умов фізкультурно-оздоровчої роботи засобами здоров’язбережуваль них технологій та за допомогою нетрадиційного фізкультурного обладнання тематичне вивчення

довідка до педради №3

( середні групи)

лютий
3.4 Психолого-педагогічна готовність до навчання у школі тематичне вивчення

довідка до

педгодини

№4

(всі групи)

січень
3.5 Готовність закладу но нового навчального року

 

оперативне вивчення

довідка до педради №1

серпень атестаційна комісія
3.6 Створення розвивального середовища у закладі  

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативне вивчення

до відома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісяця

 

 

 

 

 

 

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

3.7 Організація харчування у закладі
3.8 Формування культурно-гігієнічних навичок у дітей
3.9 Стан освітньої роботи
3.10 Формування здоров’язбережува-

льного середовища

3.11 Стан ведення документації відповідно номенклатури справ
3.12 Вивчення системи роботи атестуючих педагогів персональ-

не вивчення

до відома

листопад-березень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

3.13 Організація проведення прогулянок попереджу-

вальне вивчення

до відома

листопад-березень директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

3.14 Проведення оздоровчих заходів впродовж дня
3.15 Стан календарно-перспективного планування освітнього процесу вибіркове вивчення

до відома

 

щомісяця

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

3.16 Рівень проведення спортивних розваг
3.17 Медико-педагогічний контроль проведення занять з фізичного виховання параметрич-не вивчення

інформація

двічі на рік директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

інструктор з фізкультури Олена РУДИК

4. Кадрове забезпечення та мотиваційні заходи для професійного розвитку педагогічних працівників

 

4.1 Укомплектувати заклад педагогічними кадрами відповідно до штатного розпису до 31.08  

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

 

4.2 За допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивувати педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної діяльності у закладі  

 

 

 

упродовж року

4.3 Створювати умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

5. Формування відносин довіри, прозорості, академічної доброчесності, дотримання етичних норм

 

5.1. Оновити правила внутрішнього трудового розпорядку та виставити його веб-сайт закладу до 31.08 директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА
6.Робота веб-сайту (соцмережі)

 

6.1 Забезпечити змістовне наповнення веб-сайту закладу упродовж року

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

 
6.2 Вчасно оновлювати інформаційні ресурси

 

за потреби  
6.3 На сторінці Fasebook в загальнодоступній групі «Педагогічна скарбничка» висвітлювати події, заходи, рекомендації для батьків, поради практичного психолога тощо

 

упродовж року

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

 
6.4 На час карантину викладати відео занять, створені педагогами закладу за потреби вихователь-методист Тетяна КРУМІНА  
7. Співпраця закладу  з установами та організаціями
7.1 Упроваджувати в роботу  закладу перспективні педагогічні досвіди ЗДО міста:

— Мовленнєвий розвиток дітей засобами театральної діяльності (Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня-гімназія» №56 Херсонської міської ради);

— Застосування дидактичних засобів для розвитку пізнавальних процесів (палички Кюїзенера), (Херсонський ясла-садок №75 комбінованого типу Херсонської міської ради);

— Система роботи щодо формування енергозбереження (Херсонський спеціальний дитячий садок № 8 Херсонської міської ради)

упродовж   року  

 

 

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

педагоги

 

 
7.2 Запросити  шефів — працівників Головного управління патрульної поліції у м. Херсоні на Тижні безпеки життєдіяльності дітей жовтень, травень вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

 

 
7.3 Підвищувати кваліфікацію в Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, ХДУ упродовж року вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

педагоги

 
7.4 Запрошувати місцеві ЗМІ щодо висвітлення подій у закладі  

 

 

 

 

упродовж року

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА  
7.5 Співпрацювати щодо перспективності і наступності у роботі з Херсонською спеціалізованою школою №30

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів

природничо-математичного циклу та англійської мови

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА

 

 
7.6 Розробити положення про академічну доброчесність до 31.08. робоча група  
8. Виробничі наради

 

8.1                               1

1.    Підсумки літнього оздоровчого періоду

2.    Готовність закладу до нового навчального року

3.    Опрацювання листа МОН

«Щодо ососбливостей організації

діяльності закладів дошкільної

освіти в 2021/2022 навчальному році»

4.    Опрацювання листа МОН «Про

затвердження санітарного

регламенту для дошкільних

навчальних закладів»

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

 

 
8.2                      2

1.    Аналіз  організації харчування дітей у закладі. Виконання норм.

2.    Затвердження графіка щорічних відпусток працівників на 2022рік

3.    Дотримання психолого-педагогічних та гігієнічних умов – засіб профілактики втоми та збереження здоров’я дитини

 

 

 

 

 

січень

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

 
8.3                   3

1.    Організація літньо-оздоровчої роботи у закладі

2.    Стан захворюваності та оздоровча робота у закладі. Шляхи зниження захворюваності та зміцнення здоров’я дітей

3.    Забезпечення охорони

     життя дітей , попередження

     дитячого   травматизму

 

 

 

 

 

травень

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВА

 

 
9. Загальні збори колективу та громадськості
9.1                            1

1.Підготовка закладу до нового навчального року

2.Ознайомити педагогів з:

— Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу;

— Стратегією розвитку закладу;

— Положенням про академічну доброчесність

3.Дотримання правил внутрішнього розпорядку

 

 

 

 

 

 

вересень

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВАзаступник директора з ГЧ Ольга РЯБКОВА

 
 
 
9.2                             2

1.Звіт директора перед батьками та громадськістю про результати роботи колективу закладу за 2021/2022 н.р

2.Оцінювання  результатів ефективності управління закладу

3.Організація літньо-оздоровчої роботи у  закладі

 

 

 

 

 

травень

директор Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

вихователь-методист Тетяна КРУМІНА,

сестра медична старша Лідія КАРТАВЦЕВАзаступник директора з ГЧ Ольга РЯБКОВА

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стратегія розвитку

 

IMG_0001

Вступ

Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку навчальної системи закладу.

Планування розвитку навчальної системи закладу дошкільної освіти до 2025 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед колективом закладу в нових економічних і соціокультурних умовах.

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу закладу, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до зміни зовнішніх умов, прискорює процес оновлення діяльності в закладі. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

Стратегія забезпечення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості закладу дошкільної освіти, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників освітнього процесу.

 

                                                    Інформаційно-аналітична довідка про діяльність

Херсонського закладу дошкільної освіти № 1 санаторного типу

Херсонської міської ради

 

У Херсонському закладі дошкільної освіти № 1 санаторного типу  Херсонської міської ради  функціонує 12 груп: 2 групи для дітей раннього віку (2-3 роки), 2 групи молодшого  віку (3-4 роки), 2 групи середнього  віку (4-5 років) та 4 логопедичні групи для дітей із загальним недорозвитком мовлення (1 – для дітей молодшого віку, 1 – середня та 2 старші групи).

Режим роботи   становить 10,5 годин (11 груп), 12 годин (1 група).

Форми організації освітнього процесу будуються згідно з методичними рекомендаціями до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років  «Дитина».

Навчальний рік починається з 01 вересня і закінчується 31 травня, з 01 червня по 31 серпня  триває літньо-оздоровчий період.

Тричі на рік  (вересень, січень, квітень) здійснюється моніторинг результативності засвоєння діючої програми дошкільниками.

Організація  освітнього процесу у закладі здійснюється за програмами: «Дитина», «Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дитини», «Правова освіта дошкільників»; планування роботи у логопедичних групах здійснюється за спеціальними програми: «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ», «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ», «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення», «Індивідуальна робота з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ», «Індивідуальна робота з дітьми молодшого дошкільного віку із ЗНМ».

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Розвивальне, особистісно орієнтоване навчання дошкільників проводиться фронтально, по підгрупах та індивідуально, залежно від змісту, завдань, складності. Колективна та групова діяльність здійснюється на заняттях, що мають визначений час, місце, обладнання. Навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості.

Максимальна кількість занять у першій половині дня у молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій  — трьох організованих навчальних занять. Тривалість перерв між заняттями становить не менше       10 хвилин. Щодня можна проводити одне інтегроване заняття.

У закладі функціонує 4 логопедичних групи для дітей із загальним недорозвитком мовлення. Режим дня та розклад занять вчителя-логопеда та вихователя будуються з урахуванням вікових, мовних та індивідуальних особливостей дітей кожної вікової групи, а також корекційних задач. У молодших та середній групах плануються  підгрупові заняття з 3-4 та 5-6 дітьми відповідно, у старшій групі  підгрупові заняття проводяться з  двома підгрупами дітей з урахування рівня мовного розвитку. Робота з виправлення мовних недоліків здійснюється вчителями-логопедами відповідно до планів та графіків. Корекційна робота здійснюється у II половині дня вихователями спеціальних груп.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна діяльність здійснюється практичним психологом з дітьми  всіх вікових груп згідно з графіком.

Заняття з музики проводяться в усіх вікових групах двічі на тиждень, заняття з фізичного виховання в групах раннього віку – 4 рази на тиждень (2 рази у приміщенні, 2 рази — на свіжому повітрі), у групах молодшого та старшого віку – щоденно (2 рази у спортивній залі, 2 рази —  на свіжому повітрі, 1 раз – піший перехід).

Господарсько-побутова праця, праця в природі, художня праця, різні види розваг плануються один раз на тиждень у  II половині дня.

З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, зміцнення та збереження їх здоров’я плануються заходи по загартуванню: ранкова гімнастика та гімнастика пробудження після денного сну, рухливі ігри, спортивні ігри, фізкультурні паузи, фізкультурні та оздоровчі хвилинки, Дні здоров’я, свята здоров’я тощо.

Оскільки основною проблемою, над якою працює закладу, є збереження та зміцнення здоров’я дитини, всі діти двічі на рік проходять загально-зміцнювальний курс у лікарняно-профілактичному відділенні, відвідують гуртки корекційно-оздоровчого напрямку. Обов’язковим є щоденний комплекс оздоровчих заходів.

Для батьків дітей старшого віку працює «Школа батьків майбутнього першокласника», функціонує сайт дошкільного закладу.

Для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, на базі ясел-садка функціонує Консультативний центр.

 

Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвих компетенцій вихованців відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

 

Пріоритетними напрямами діяльності

закладу дошкільної освіти є:

сміття та поводження з відходами у всіх учасників  освітнього процесу»

до самоосвітньої та творчої діяльності   шляхом використання ІКТ.

дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності та     створення   безпечного предметно-розвивального середовища.

 

                                                               Мета.

Забезпечувати розвиток якості дошкільної освіти як найважливішого ресурсу, що забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожної дитини та її майбутнього у всіх сферах життєдіяльності.

 

Шляхом залучення бюджетних та позабюджетних коштів створити умови для функціонування розвитку дошкільної освіти, яка забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття дошкільної освіти, реалізацію особистісно – орієнтованої моделі, формування життєвої компетентності, базових якостей особистості, розумової, емоційної, соціальної зрілості дошкільника, створення умов для гармонійного розвитку кожної дитини відповідно до її природних задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, удосконалення науково – методичної та функціональної підготовки працівників.

 

Основні завдання стратегії  розвитку:

 

                   Визначення компонентів

                           внутрішньої системи забезпечення якості

                              освітньої діяльності та якості освіти закладу:

Для виконання завдань, визначених стратегією розвитку, визначено чотири основних напрямів розвитку, що відображені у розділах:

 1. Формування іміджу сучасного закладу освіти:
 1. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти:
 1. Система педагогічної діяльності:
 1. Система управлінської діяльності:

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми:

Очікувані результати:

 

 

                                            Шляхи реалізації стратегії розвитку

 

 1. Формування іміджу сучасного закладу освіти

     Освітнє середовище забезпечує комфортні та безпечні умови навчання та праці

№ з/п Зміст заходів Термін

виконання

Виконавець
1.1. Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови в закладі

освіти  для  догляду,  виховання,  навчання  та  розвитку

дітей

2020-2025 Педагогічні

працівники

1.2. Забезпечити розробку і виконання закладом освіти

комплекс заходів з охорони праці та правил безпеки.

2020-2025 Директор
1.3. Проводити навчання  працівників  з  охорони  праці  та

безпеки  життєдіяльності  відповідальних  з  технічний

стан,  безпечну  та  економічну  експлуатацію  теплового

господарства

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.4. Щорічно  проводити  перевірку  захисного  заземлення,

опору ізоляції, засобів індивідуального захисту

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.5. Встановити  в приміщеннях ЗДО протипожежну

сигналізацію.

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.6. Щорічно   проводити   повірку,   перезарядку   засобів

пожежогасіння.

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.7. Здійснювати санітарно-технічну розчистку

зелених насаджень та зрізування аварійних дерев

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.8. Проводити профілактичні бесіди з безпеки

життєдіяльності.

2020-2025 Педагогічні

працівники

1.9. Проводити атестацію робочих місць за умовами

праці (1 раз на п’ять років)

2020-2025 Відповідальні особи
1.10. Забезпечити проведення планових медичних

профілактичних оглядів працівників закладу.

2020-2025 Сестра медична

старша

1.11. Проводити тематичні  тижні  знань  безпеки

життєдіяльності та безпеки дитини

2020-2025 Вихователь —

методист

1.12. Працювати над  створенням  здоров’язбережувального

середовища в закладі дошкільної освіти.

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

 

Освітнє середовище закладу освіти

 вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації

Мета:

Створення психологічно-комфортного середовища для вихованців, їхніх батьків та педагогічних

працівників та організовувати освітній процес на принципах партнерства, взаємодії та недискримінації.

Зміст заходів Термін
з/п виконання Виконавець
2.1. Оприлюднювати правила поведінки учасників освітнього процесу,

що забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності,

прав і свобод людини

2020-2025 Всі учасники

освітнього

процесу

2.2. Організовувати  роботу психологічної служби, у тому числі для

психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які

вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу,

іншого насильства

2020-2025 практичний — психолог
2.3. Взаємодіяти з органами та службами щодо захисту прав дітей,

правоохоронними органами, у тому числі залучає їх до заходів із

запобігання булінгу, іншому насильству

2020-2025 Директор,

вихователь —

методист

 

Інклюзивне, розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище

 Мета:

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Забезпечувати   реалізацію   Закону   України   «Про

дошкільну освіту» у частині забезпечення обов’язковості  здобуття дошкільної освіти  дітьми

п’ятирічного віку.  Здійснювати зарахування дітей до

закладу  освіти   відповідно   до   «Загальнодержавної

електронної реєстрації дітей».

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

1.2. Створити належні умови для обов’язкового здобуття

дітьми 5-річного віку дошкільної освіти.

2020-2025 Директор, заступник

методист

1.3. Забезпечувати  системну  організаційно-методичну  та роз’яснювальну   роботу   серед   працівників   щодо забезпечення  права  на  освіту  дітям  з  особливими потребами. 2020-2025 Директор, вихователь

– методист,

педагогічні

працівники

1.4. Впровадження  інклюзивної  освіти  в  заклад  освіти.

Розвивати зв’язок з родинами вихованців з особливими освітніми потребами, залучати їх до команди фахівців з  розроблення  індивідуальної

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

 

програми  розвитку  та іншої необхідної підтримки під час навчання.
1.5. Підтримувати    зв’язки    з    інклюзивно-ресурсним

центром,  залучаючи  його  фахівців  до  розроблення

індивідуальних   програм   розвитку,   консультацій

педагогів  закладу  для  надання  якісного  психолого-

педагогічного супроводу учнів в освітньому процесі.

2020-2025 Директор, вихователь

– методист,

педагогічні

працівники

1.6. Забезпечити  умови  ефективної  реалізації  Базового

компоненту дошкільної освіти

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

1.7. Впроваджувати   в   освітній   процес   інноваційні

педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

2020-2025 Педагогічні

працівники

1.8. Впроваджувати в педагогічний процес

здоров’язберігаючі    технології    соціально-оздоровчі

проекти.

2020-2025 Педагогічні

працівники

1.9. Забезпечувати належний стан медичного обслуговування 2020-2025 Педагогічні

працівники

1.10. Оновити систему оздоровчих заходів, які проводяться

в умовах ЗДО

2020-2025 директор
1.11. Забезпечувати раціональне, збалансоване харчування

дітей   в   дошкільному   закладі   з   дотриманням

натуральних норм харчування та врахування віку та

типу груп.

2020-2025 Директор, сестра

медична старша

1.12. Здійснювати контроль за якістю харчування   та

медичного обслуговування дітей   різних вікових

категорій, відповідно до потреб розвитку.

2020-2025 Сестра медична

старша, працівники

харчоблоку

1.13. Забезпечити харчування дітям пільгових категорій. 2020-2025 Директор

 

 

 1. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти

Мета:

Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження

та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Здійснювати аналіз результатів і динаміки навчальних

досягнень вихованців

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

1.2. Оцінювати навчальні досягнення вихованців з метою

виявлення творчих та обдарованих дітей

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

 1. Система педагогічної діяльності

Кадрове забезпечення закладу освіти

Мета:

 

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Формувати  штат  закладу,  залучаючи  кваліфікованих

педагогічних  та  інших  працівників  відповідно  до

штатного розпису та освітньої програми

2020-2025 Директор
1.2. Забезпечити100% володіння педагогічними

працівниками ЗДО інноваційних технологій   та

впровадження їх навчально-виховний процес.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.3. Здійснювати атестацію   педагогічних   працівників

відповідно до Типового положення про атестацію.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.4. Використовувати педагогічними працівниками

новітніх  освітніх  технологій  та  форм  організації

освітнього   процесу,   спрямовані   на   формування

ключових   компетенцій   і   наскрізних   умінь

вихованців відповідно до освітньої програми.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.5. Брати участь у конкурсах фахової майстерності серед

педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.7. Забезпечувати обов’язкове проходження

педагогічними працівниками   закладу курсової

підготовки  у між  атестаційний  період  відповідно  до

перспективного плану.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.8. Мотивувати  працівників  до  якісної  роботи,  через

систему  матеріального  та  морального  заохочення,  у

тому числі педагогічних працівників до саморозвитку,

здійснення методичної ,інноваційної, дослідно-

експериментальної роботи

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

 

Постійне підвищення рівня професійної компетентності

та майстерності педагогічних працівників

Мета:

-впровадження інноваційних методик, технологій, програм в практику роботи з

 

метою забезпечення ефективності освітнього процесу

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Впроваджувати систему методичних заходів,

спрямованих на розвиток професійної компетентності,

творчих можливостей педагогів.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.2. Створювати умови для систематичного поповнення та

використання  педагогічними працівниками

закладу методичного фонду літератури, методичних матеріалів, інтернет-ресурсу.

2020-2025 Директор, вихователь

методист

1.3. Залучати  педагогів  до  вивчення  та  впровадження

інноваційних    педагогічних    технологій,   методик,

програм.

2020-2025 Директор, вихователь

методист

1.4. Забезпечувати  якісний  моніторинг  стану  освітньої

діяльності педагогічних працівників.

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

1.5. Постійно оновлювати відповідно до сучасних

вимог навчально-методичне забезпечення

освітнього процесу.

2020-2025 Педагогічні

працівники

      

      4.Система управлінської діяльності.

  стратегія і планування в ЗДО

Мета:

створити та підтримувати атмосферу довіри, інформаційної прозорості,

конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та громадою.

 

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Здійснювати  річне  планування  та  відстеження  його

результативності відповідно до стратегії розвитку та з

урахуванням освітньої програми закладу

2020-2025 Директор,

вихователь — методист

1.2. Щорічно здійснювати самооцінювання якості освітньої

діяльності

2020-2025 Директор
1.3. Розподілити обов’язки та повноваження між

адміністрацією   закладу   освіти   для   забезпечення

ефективного управлінням закладом освіти та

вдосконалення якості освітньої діяльності.

2020-2025 Директор
1.4. Утримувати у належному стані будівлі,приміщення,

обладнання закладу освіти

2020-2025 Заступник завідувача

господарства

1.5. Створити у закладі систему інформаційного

забезпечення (у тому числі електронний

документообіг)  та  автоматизоване  середовище  для

роботи з даними.

2020-2025 Директор
1.6. Сприяти   та   забезпечувати   необхідні   умови   для

діяльності різноманітних форм громадського

самоврядування

2020-2025 Директор
1.7. Створити умови    для    формування    відкритого

освітнього  середовища  через  залучення  учасників

освітнього   процесу   до   різноманітних   суспільно-

значущих  заходів  поза  межами  закладу:  фестивалі,

екскурсії, відвідування установ культури тощо.

2020-2025 Директор
1.8. Створити психологічно  комфортне середовище яке

забезпечує конструктивне спілкування   учасників

освітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємної

довіри

2020-2025 Директор
1.9. Оприлюднювати інформацію про свою діяльність на

відкритих загальнодоступних ресурсах

 

2020-2025 Директор

 

 

                              Моніторінг

IMG_0001

 

 

 

 

 

 

 Нормативно-правова база

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:

 1. Конвенція про права дитини (від 26.04.2001 №2402-111)
 2. Закон України «Про освіту» 
 3. Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 №2402-111)
 4. Закон України «Про дошкільну освіту» 
 5. Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів №1204 від 16.11.2011)
 6. Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №306)
 7. Статут дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти науки України від 24.04.2003 №257)  

Нормативно-правові документи щодо організації навчально – виховного процесу:

 1. Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.02.2002 №128) –
 2. Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (методичний лист МОНУ від 06.06.2005 №1/9-306)
 3. 3.Планування роботи в дошкільних навчальних закладах.( Лист МНОУ від 03.07.2009 №1/9-455)
 4. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (інструктивно-методичний лист МОНУ від 04.10.2007 №1/9-583)
 5. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОНУ від 18.12. 2000 №1/9-510) –
 6. Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах( Лист МОН молоді та спорту України від 21.07.2011 №1/9-552)
 7. Типовий перелік обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 11.08.2002 №509)
 8. Підбір та використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному заклад.( Лист МОНУ від 18.07.2008 №1/9-470
 9. Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОНУ від 17.03.2006 №1/9-153)
 10. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.11.2002 №667)
 11. Про режим роботи дошкільних навчальних закладів (лист МОНУ від 24.01.2007 №1/9-36)
 12. Про здійснення соціально-педагогічного патронату (лист від 17.12.2008 №1/9-811)
 13. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 03.07.2009 №1/9-455)
 14. Про організацію навчально-виховної роботи у дошкільних навчальних закладах. ( Інструктивно-методичний лист МОН України від 20.06.2013 №1/9-446)
 15. Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку. ( Лист МОН молоді та спорту України від 19.08.2011 №1/9-634)
 16. Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.( Лист МОН молоді та спорту України від 20.06.2011 № 1/9-483)
 17. Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.( Наказ МОН молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714)

Нормативно-правові документи щодо організації програмно–методичного забезпечення навчально – виховного процесу:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
 2. комплексною програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І Білан; за загальною редакцією О.В.Низковської, Тернопіль-2017., (Лист від 23.05.2017 р. №1/11 – 4988);
 3. освітньою програмою «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку наук. ред.    Піроженко Т.О., (Лист від 01.08.2017 р. №1/11 – 7684).
 4. Для планування організації освітнього процесу педагоги використовували навчальну літературу, рекомендовану для використання у закладах освіти у 2019-2020 н.р.                   (Лист МОН від 10.06.2019 р.   №1/9 365).
 5. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.( Наказ МОНУ від 09.11.2010 №1070).

 Нормативно-правові документи щодо організації фізкультурно – оздоровчої роботи:

 1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
 2. Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту (Указ Президента України від 28.09.2004 №1148/2004)
 3. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.07.2003 №486)
 4. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОНУ від 27.08.2004 №1/9-4
 5. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Методичні рекомендації МОНУ( додаток до листа від 16.08.2010 №1/9-563)
 6. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. ( Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р) 

Нормативно-правові документи щодо організації управління дошкільним навчальним закладом:

 1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОНУ від 30.01.1998 №32)
 2. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОНУ від 07.05.2007 №1/9–263)
 3. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОНУ від 07.11.2000 №522
 4. Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу.
 5. Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу . ( Наказ МОН молоді та спорту України від 26.04.2011 №398)
 6. . Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу. ( Лист МОН молоді та спорту від 25.05.2011 №1/9-389)
 7. Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти та науки до роботи в новому 2011/2012н.р. та в осінньо-зимовий період. ( Наказ МОН молоді та спорту України від 14.06.2011 №574)

 Нормативно-правові документи щодо організації медичного обслуговування:

 1. 1.Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №626)
 2. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496)
 3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496)
 4. Про вжиття заходів щодо запобігання виникненню захворюваності на грип A (HINI) (лист МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322 Санітарні норми і правила улаштування дошкільних навчальних закладів (1986 року)
 5. Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів. ( Наказ МОН молоді та спорту України від 25.11.2011 №1365)

 Нормативно-правові документи щодо організації харчування:

 1. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591)
 2. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (наказ МОЗУ, МОНУ від 01.06.2005 №242/329)
 3. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ, МОЗУ від 17.04.2006 №298/227)
 4. Зміни до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.13р. №202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013р.за №440/22972
 5. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 21.06.2007 №1/9-394)
 6. Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 19.06.2007 №515)
 7. Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 №142-V
 8. Про виконання норм харчування в ДНЗ.( Лист МОНУ від 19.05.2008 №1/9-323)
 9. Положення про групу ХАСП.

 Нормативно-правові документи щодо кадрової політики:

 1. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (наказ МОНУ від 20.12.1993 №455
 2. Закон України «Про відпустки»
 3. Закон України «Про звернення громадян»
 4. Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963)
 5. Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток. ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2011 №190/13/116-11)
 6. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58)
 7. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів. ( Лист МОНмолодьспорту України від 18.02.2011. №1/9- 114.)
 8. Про внесення зміни до наказу МОНУ від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

 Нормативно-правові документи щодо організації охорони праці та техніки безпеки:

 1. Закон України «Про охорону праці» (від 21.11.2002)
 2. Закон України «Про пожежну безпеку» (від 29.11.1994)
 3. Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112
 4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (наказ МОНУ від 31.08.2001 №616)
 5. Типове положення про навчання з питань охорони праці (наказ Комітету по нагляду за охороною праці від 17.02.1999 №27)
 6. Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ МОЗУ від 31.03.1994 №136/345)
 7. Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах (наказ від 28.10.2008 №985)
 8. Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності (лист МОНУ від 26.02.2008 №1/9-101)


Організація освітнього процесу в ЗДО №1

(Витяг із Статуту Херсонського закладу дошкільної освіти №1 санаторного типу

Херсонської міської ради)

 

 

2.1.  Головною метою ЗДО №1 є забезпечення реалізації   права дитини на здобуття дошкільної  освіти,  цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок та готовності продовжувати освіту, проведення профілактично-оздоровчої роботи з дітьми із   захворюваннями   органів   дихання.

2.2.  Головна  мета ЗДО № 1 — зміцнення  здоров’я,  розвиток і формування особистості, забезпечення  соціально-психологічної  реабілітації  та  адаптації дитини  шляхом  спеціально  організованого   освітнього процесу в комплексі із корекційно-розвивальною  та профілактично-оздоровчою.

2.3. Освітній процес у ЗДО №1 здійснюється державною мовою.

2.4. Зміст  дошкільної  освіти визначається  Базовим  компонентом  та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України (далі – МОН України).

2.5. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

Процедура досягнення  здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.