ХЕРСОНСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК № 1

САНАТОРНОГО ТИПУ ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИХ ТА
ЧАСТОХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ

 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Наша адреса: 73000, м .Херсон, вул. Українська. 15.
Телефони: (0552) 49-01-12, (0552) 49-00-78
Електронна скринька: sadik1@i.ua

Вітаємо Вас, шановні батьки!

 

Набір дітей  

у Херсонському ясла-садку № 1

Херсонської міської ради

 на 2019-2020 навчальний рік

завершено, 

добір буде здійснюватися у разі вивільнення місць.

 

 

Набір дітей на

2019-2020 навчальний рік

 

 2 групи раннього віку ( для дітей від 2 до 3 років):  набір по даній віковій групі відбувається за наявності вільного місця;

 

2 групи молодшого віку ( для дітей від 3 до 4 років): набір по даній віковій групі відбувається за наявності вільного місця;

 

— 2 групи середнього віку ( для дітей від 4 до 5 років): набір по даній віковій групі відбувається за наявності вільного місця;

 

2 групи старшого віку ( для дітей від 5 до 6 років): набір по даній віковій групі відбувається за наявності вільного місця.

 

Велике прохання

Давайте разом турбуватися про безпеку наших дітей.

Дякуємо за розуміння!

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

директора Херсонського ясел-садка № 1 санаторного типу для ослаблених та частохворіючих дітей

       Херсонської міської ради         

                   за 2019 -2020 навчальний рік

         Херсонський ясла-садок №1 санаторного типу для ослаблених та частохворіючих дітей розпочав функціонування у 1980 році. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище ясел-садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • Музична зала,
 • 2 спортивних зали;
 • 3 логопедичні кабінети;
 • Кабінет практичного психолога;
 • Кімната ОБЖД;
 • Методичний кабінет;
 • Профілактично-оздоровчий блок з фітобаром;
 • Прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 • Сучасний спортивний майданчик.

Склад вихованців    

         За проектною потужністю ясла-садок розраховано на 14 груп для дітей віком від 2 до 6 (7) років. Групи комплектувались переважно у серпні-вересні за направленнями міського відділу освіти та районної поліклініки.

У 2019 -2020 навчальному році укомплектовано 12 вікових груп:

 • 2 групи для дітей переддошкільного віку ( відвідувало 56 дітей);
 • 6 груп дошкільного віку (відвідувало 153 дітей)
 • 4 логопедичних групи ( відвідувало 68 дітей )

Цього року заклад відвідувало 277 дітей

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

 

                                  Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес у яслах-садку забезпечують 68 працівників:

— 3 медичних працівника,

— 1 вихователь-методист,

— 4 вчителя-логопеда,

— 1 практичний психолог,

— 2 музичних керівника,

— 1 інструктор з фізичного виховання,

— 21 вихователя,

— 31 молодшого обслуговуючого персоналу.

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

Звання «вихователь-методист» має 3 педагог (9.9%).

Звання « старший вихователь» — 1 педагог (3.2%)

«Вчитель-методист» — 2 педагога (6.4%).

Спеціаліст вищої категорії –  8 чол. (26%).

Спеціаліст І категорії – 10 чол. (33%).

Спеціаліст ІІ категорії – 7 чол. (22%).

Спеціаліст – 6 чол. (19%).

З них 28 має повну вищу освіту, 3 — базову вищу освіту.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ясел-садка відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Результати атестації педагогічних працівників ясел-садка №1

у 2019 — 2020 навчальному роц

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ясел-садка.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році пройшли атестацію — 8 педагогів.

Підтвердили:

— кваліфікаційну категорію « спеціаліст» — 1 чол.

— кваліфікаційну категорію « спеціаліст першої категорії» — 3 чол.

Присвоїли:

—  кваліфікаційну категорію « спеціаліст 1 категорії» — 1 чол.,

—  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст 2 категорії» — 2 чол.

—  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії» — 1 чол.

Курси підвищення кваліфікації  у КВНЗ Херсонської академії неперервної освіти Херсонської обласної ради пройшли всі педагоги.

                 Пріоритетні завдання на 2019/2020 навчальний рік

Виходячи з розв’язання обласної науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді  в сучасному освітньому просторі», педагогічний колектив  вирішував у 2019/2020 навчальному році такі завдання:

 1. Збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності та створення безпечного предметно-розвивального середовища.
 2. Формування екологічної самосвідомості через реалізацію соціально-екологічного проекту «Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітнього процесу»
 3. Удосконалення роботи з формування комунікативно — мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку шляхом використання методів        інтерактивної взаємодії .

Пріоритетним напрямом роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я.

Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувається через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров’язберігаючих технологій відповідно до програми    «Малятко-здоров’ятко».

На постійному контролі в адміністрації ясел-садка знаходиться медико-педагогічний контроль та дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

Для здійснення оздоровчої роботи у яслах-садку створено задовільні умови: фітобар,  кабінет фізіопроцедур, зала ЛФК, спортивний майданчик.

Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітньо-виховний процес дозволило покращити стан здоров’я, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.

Продовжували пошук оптимальних шляхів підвищення якості освітнього процесу у всіх видах оздоровчої, пізнавальної і творчої діяльності, забезпечивши ефективне і раціональне поєднання програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» та комплексних і парціальних освітніх програм відповідно до державного стандарту з метою розвитку творчих здібностей дошкільників.

Стан здоров’я та фізичний розвиток  дітей

          Одне із основних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» – збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, таким воно було і в нашому дошкільному навчальному закладу на протязі 2019/2020 навчального року.

Умовами цілісного розвитку дитини є використання  у закладі дошкільної освіти  здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального  середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей  ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогом та вихованцями, самими дітьми. У процесі життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі використовується комплекс різних засобів: фізичні вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту і туризму), природне середовище (повітря, сонце, вода), гігієнічні чинники (режим харчування, сну, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання тощо).

Поряд з традиційними засобами фізичного виховання, оздоровлення дошкільників у практиці роботи нашого ясла-садка знаходять місце і нетрадиційні засобами фізичного виховання такі, як ходьба по доріжці із ґудзиків, каштанів, морського каміння, елементи психогімнастики та ін.. Робота закладу дошкільної освіти в цілому спрямовується на підтримку, збереження та розвиток здорового способу життя дошкільників, формування мотивації до здорового способу життя. З огляду на це, ми ознайомлюємо дітей з поняттями про гігієну тіла, гігієну діяльності; здоров’я і хвороби, зовнішність, тіло, основні органи,  розвиток організму, безпеку організму та діяльності. При цьому дотримуємось принципів послідовності, систематичності, індивідуального підходу. Така робота проводиться в процесі всієї життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі.

У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних професійною метою, які допомагають у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини.

Важливою умовою для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей – створення предметно-ігрового середовища. Воно є розвивальним, раціонально облаштованим, домірно насиченим і служить  не лише фоном для епізодичних рухових  дій,  а є стимулом, спонуканням для розгортання та активізації дитячої рухової діяльності  (організованої педагогом та самостійної).

У кожному  груповому приміщенні створено осередок фізкультурно-оздоровлювальної активності (м’ячі, обручі, «стежка здоров’я», прапорці, різні іграшки — автомобілі, візки тощо). Розміщення обладнання забезпечено вільним без перешкод  доступом до нього та сприяє  руховій активності дітей, закріпленню у них заклад має медичний кабінет, обладнаний меблями, вагами, ростоміром, всіма необхідними медикаментами. Ведеться вся необхідна медична документація. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує досвідчена  старша медична сестра. Щодня старшою медичною сестрою спільно з вихователем здійснюється ранковий прийом дітей до закладу, контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм на прогулянковому майданчику.

Аналіз стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів проводився щомісячно старшою медичною сестрою, це дає можливість педагогам та медичному персоналу спільно з батьками вихованців планувати оздоровчі та гартувальні заходи. У групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, є  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

        Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах ясла-садка та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей, попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради, на консультаціях для вихователів, загальних батьківських зборах, виробничих нарадах, Консультативному центрі.

Медико-педагогічний контроль

за фізичним  розвитком та оздоровленням дітей.

В ясла-садку систематично здійснюється медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та оздоровленням дітей. Аналіз даних медико-педагогічного контролю дає змогу зробити висновок про те, що педагоги здійснюють диференційований підхід у виконанні основних рухів вихованцями, тим самим забезпечується достатній рівень загальної та моторної щільності занять.
З метою встановлення рівня засвоєння дітьми основних рухів щорічно в вересні і травні проводиться обстеження дітей. Під час моніторингового дослідження проводиться діагностика рівнів сформованості ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей. Під час проведення використовується такий комплекс методів як спостереження та аналіз різних видів діяльності дітей.

У результаті дослідження було встановлено що  рівень фізичного розвитку дітей збільшився  у  2020 році у порівняння з 2019 роком.

Рівень фізичного розвитку дітей

                      рівень

 

рік

високий достатній середній низький
2018-2019 44,8% 35,8% 17% 2,4%
2019-2020 53% 32% 14% 1%


Компетентність ціннісного ставлення до власного здоров’я

     За результатами спостережень  у 72% дітей сформована компетентність ціннісного ставлення до власного здоров’я, що на 3 % вище у порівняння з минулим роком,   у 28% зазначено часткове розуміння сформованості здорової особистості.

Отже, динаміка щодо зацікавленості вихованців до збереження свого фізичного, психічного та соціального здоров’я, ціннісно — емоційного ставлення до виконання оздоровчих процедур, сформованості вміння мотивувати власні дії, прагнення дотримуватися здоров’язберігаючої моделі поведінки свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів на процес формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку.

Для здійснення індивідуального та диференційованих підходів, враховується стан індивідуального здоров’я дітей.

Аналіз захворюваності в ясла-садку

рік %
2018-2019            8.7%
2019-2020 8,4 %


Наведені дані свідчать про позитивну динаміку щодо зменшення показників частохворіючих дітей. Спостерігається зниження захворюваності, зменшення кількості випадків простудних захворювань , що свідчить про ефективність комплексу оздоровчих та профілактичних засобів, які були проведені протягом навчального року. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження. У яслах-садку впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.

Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Її рівень досить значний.

 

               Аналіз відвідування дітьми ясла-садка у 2019/2020 н.р.

З метою підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи та зниження рівня захворюваності в ясла-садку проведено низку системних заходів, спрямованих на збереження здоров’я вихованців. Поряд із традиційними формами фізкультурно-оздоровчої роботи використовувалися і нетрадиційні:

 • дихальна гімнастика;
 • ігровий масаж та самомасаж;
 • оздоровча ходьба;
 • використання хатхи-йоги і т.д.

Варто відзначити роботу педагогів які здійснюють системний підхід до впровадження здоров’язберігаючих технологій в практику роботи ясли-сада.

Для підвищення інтересу дітей до фізичної культури, стимулювання рухової активності, педагог активно використовує нестандартне фізкультурне обладнання, яке заохочує малят випробовувати свої сили, зміцніє впевненість у собі, викликає позитивні емоції.

Робота ясла-сада спрямована на створення оптимального диференційованого рухового режиму, побудованого з урахуванням різного рівня розвитку рухової активності дітей.

Загальний аналіз обстеження рухової активності дітей усіх груп на прогулянці, фізкультурному зайнятті і за цілий день перебування в дитячому саду показав, що найбільше число дітей відноситься до середнього рівня рухової активності (найсприятливішому, оптимальнішому) — 64%%, до високого — 34%).

Середній показник моторної щільності зайняття для дітей 4 років на початку навчального року складає 50%%, дітей 5 років — 55%%), 6 років — 65%%. Порівнявши його з нормативами, ми побачили, що в нашому ясла-садку, моторна щільність ледве досягає межі норми. Завдяки аналізу зайняття, роботі по виправленню недоліків (зайві перестроювання, аналіз поведінки дітей, педагогічно невиправдані розмови вихователів з інструктором по фізкультурі, непродумане розміщення а показники моторної щільності зросли, відповідно, 55%%, 62%% і 67%.

Враховуючи усе вищесказане, можна зробити висновок, що медико-педагогічний контроль не лише дозволяє контролювати фізичне виховання в дитячому саду, аналіз його результатів робить можливим виправити недоліки і поліпшити якість фізичного розвитку дошкільнят. Своїм основним завданням на цьому етапі ми бачимо поліпшення якості організації фізкультурного зайняття і фізичного виховання в цілому

Якість реалізації освітніх програм

       Методична служба ясла-садка маючи цілісну систему дій і заходів, здійснює навчально-методичне забезпечення дошкільної освіти дітей, організацію вдосконалення відповідної фахової освіти, кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників, надає дієву допомогу в організації виховного процесу технічному персоналу, батькам вихованців.

Протягом року було поповнено інформаційно-методичну базу ясла-садка навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 н. р.

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу у 2019/2020 навчальному році було спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти — Державного стандарту дошкільної освіти, схваленого на колегії Міністерства від 4 травня 2012 року, в якому визначено вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості дитини 6 (7) років перед вступом до школи.

Таким чином методична діяльність ясла-садка  будувалась на  принципах актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності та проводилась згідно  річного плану. З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, педагогічні години, семінари, семінари-практикуми, консультації, колективні перегляди занять та режимних моментів, конкурси.

За 2019/2020 навчальний рік проведено навчально-методичне консультування педагогічних, технічних працівників, батьків. Проводились консультації, оперативні наради при завідувачі по актуальним питанням. З боку адміністрації ясла-садка здійснюється методична підтримка,  керівництво та контроль  за всіма напрямками роботи ясла-садка, зокрема за навчально – виховним процесом: відвідування та аналіз занять, режимних моментів, свят,  організації гурткової роботи та роботи Консультативного центру для батьків.

Сьомий  рік заклад працює як школа-садок  сприяння здоров’ю. Свій досвід роботи колектив поширює серед закладів дошкільної осіти міста, області.

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Окрім програми «Дитина» в яслах-садку впроваджуються:

 • «Театр фізичного виховання та розвитку дошкільників» М.М.Ефименка;
 • «Школа розумного руху» О.П.Аксьонової»,
 • Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;
 • Програма з образотворчого розвитку дітей «Співтворчість»;
 • Елементи ТРВЗ, психолого-педагогічного проекту (ППП), ейдетика.

Ці програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрями в діяльності ясел-садка.

У 2019/2020 навчальному році у другій половині дня велась робота гуртків:

 • хореографія;
 • спортивна гімнастика для дівчаток середніх та старших груп;
 • «Малятко — здоров’ятко»
 • «Цікава логіка» (старша група № 1)
 • «Математична скарбничка» ( старша група № 2)
 • «Вмілі рученята» (середня група № 2)
 • «Веселий пензлик» ( середня група1)
 • «Колібрі» (старші групи)
 • «Фітбол – гімнастика» (старші групи)
 • «Ми діти твої -Україна» ( логопедичні групи)
 • «Буду я природі другом!» ( молодші групи)
 • «Вмілі рученятка»

Моніторинг рівня засвоєння вимог програми дітьми всіх вікових груп є головнім показником роботи педагогів та колективу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми «Дитина» зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників. Загальний показник результативності склав 88%.

Проведений моніторинг свідчить про те. що на що на кінець року зросла кількість дітей, які мають високий і достатній рівень компетентності, з відповідними зниженням кількості дітей, які мають середній рівень, що говорить про ефективність освітньо-виховного процесу в групах.

З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2020 року практичним психологом було обстежено 77 дітей старших груп ясел-садка

З метою виявлення рівня сформованості шкільної зрілості на початку та в кінці навчального року психологом було проведено діагностику майбутніх першокласників за методикою Керна Йерасека. Кінцеві результати діагностування такі: високий рівень показали 59% дітей, середній –39%, низький рівень 2 %.

Таким чином, діти старших груп ясла-садка переважно готові до майбутнього навчання в школі, що підтверджують результати психологічної діагностики.

У зв’язку з тим, що основною причиною неуспішності дітей є нерегулярне відвідування ними ясла-садка, вихователям і психологу рекомендовано продовжувати роз’яснювальні бесіди з батьками щодо підготовки дітей до школи (консультації, лекції, дискусії, «круглі столи», тренінгові заняття тощо).

Важливим показником підготовки до школи є результати навчання вихованців у школі. Педагоги щорічно відстежують рівень успішності навчання випускників у 1-му класі. У 2020 році ясел-садка № 1 до школи підуть 73 дитини. З них до спеціальних шкіл та гімназій  55 дітей (75%) (школа № 30 — 38 дітей, гімназія № 6 – 5 дітей, № 20 – 9 дітей, ШГТ – 3 дит.), до загальноосвітніх шкіл – 18 дітей. Тобто, більшість наших дітей будуть навчатись у спеціалізованих навчальних закладах. Дані встигаємості були отримані за такими розділами: пізнавальний розвиток, фізична, вольова готовність, мотиваційна та соціальна зрілість.

З пізнавального розвитку високий рівень показали 56% дітей, достатній – 28%, середній – 13%, низький рівень — 3 %

З фізичної готовності високий рівень визначився у 56%, достатній – у 36%, середній – у 6%, низький рівень – 2%.

З вольової готовності високий рівень – 47%, середній – 41%, достатній – 10%, низький –2%.

З мотиваційної зрілості – високий рівень – 46%, достатній – 37%, середній – 14%, низький – 3%.

З соціальної зрілості високий рівень – 48%, достатній – 34%, середній – 15%, низький – 3%

Ці дані свідчать про те, що найбільша кількість високих показників з  фізичної готовності та пізнавального розвитку (56%). Необхідно більше уваги звернути на розвиток соціальної, вольової, мотиваційної готовності у старших дошкільників.

Педагоги ясла-садка не залишаються осторонь інноваційної діяльності. Вони не задовольняються традиційними підходами, а налаштовані на творчість, експериментування, пошук; прагнуть до відображення у будь-якій справі свого досвіду та власних стильових характеристик педагогічної діяльності. Вони застосовують незвичні форми роботи, нетрадиційні методи в навчанні, нові поєднання раніше відомих прийомів роботи з дітьми.

Програма Дитина створює великий простір для творчого використання різних педагогічних технологій

Функціонує сайт дитячого садка призначений для надання дітям, їх батькам, педагогам різноманітної інформації про історію, досягнення закладу, його напрямок діяльності, педагогічний колектив, про останні події, що відбулися, методичні заходи. Він надає можливість спілкування батьків і адміністрації та педагогів закладу. На сторінках сайту кожен відвідувач зможе знайти для себе корисну та цікаву інформацію. Окрім цього він є для батьків джерелом інформації навчального, методичного та  виховного характеру. На сторінках  сайту батьки можуть отримати консультативну допомогу спеціалістів, інформацію про методи зміцнення  здоров’я дітей, їх безпеку, правила поведінки дитини в сім’ї  та в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників, підготовки їх до вступу в дитячий садок та навчання в школі. Члени родин вихованців ясла-садка тепер мають можливість у реальному режимі часу відстежувати навчально  — виховний  процес своїх дітей, отримувати інформацію про проблеми, що виникають у навчанні і поради, спрямовані на усунення конкретних проблем у взаємодії з педагогами.

          Під час карантину в ясла-садку проводилось впровадження таких форм взаємодії з родинами вихованців, які дали б змогу досягти реального співробітництва:

 • на вебсайті зробили новий розділ «Дистанційне навчання», де для батьків розміщені рекомендації та консультації щодо організації освітньої діяльності вдома, розпорядку дня, оздоровлення дитини.
 • створили групи з батьками в кожній віковій групі де педагоги проводили заняття з вихованцями через онлайн-канали ( вайбер, фейсбук), публікували рекомендації та надавали різні форми завдань батькам на онлайн-ресурсах для роботи з дітьми вдома.
 • створили для батьків та дітей групу FACEBOOK «Педагогічна скарбничка ЗДО № 1»

( https://www.facebook.com/groups/2507788339487662/?ref=group-header) де розміщувалась цікава та корисна інформація, відео заняття з усіх розділів програми «Дитина», розвиваючі фільми, ігри та відеоігри, музичні та фізичні руханки, оздоровчі гімнастики та інше.

Організація роботи із сім’ями вихованців

Співпраця батьків та педагогів запорука успіху у вихованні та навчанні дошкільнят.  Такий напрямок роботи є пріоритетом для нашого педагогічного колективу, бо сучасні тенденції в суспільстві, пов`язані з підвищенням престижу сім’ї та ролі сімейного виховання висувають проблему інтеграції родинного та суспільного виховання як одну з першочергових і передбачають: максимальне розкриття форм взаємодії ДНЗ та родини, поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи, демократизацію  способів спілкування, пріоритетів групових та індивідуальних форм роботи з родиною, гуманізація відносин між членами родини та працівниками ясла-садка. Батьки, на чолі з батьківським комітетом, допомагають у вирішенні різних проблем, які постають протягом навчального року. Найважливіші  риси  особистості закладаються у родині, а дошкільний навчальний заклад повинен спрямовувати дітей на реалізацію цих якостей у подальшому житті, адже виховання дитини є спільним процесом родини та ясла-садка.

В ясла-садку батьки не виступають в ролі експертів чи спостерігачів роботи вихователів. Вони рівноправні партнери і союзники. Ідеї батьків цінуємо, прислухаємося до їх порад. Разом з батьками обговорюємо й розв`язуємо глобальні проблеми та конкретні питання, приймаємо важливі рішення.

Упродовж 2019/2020 навчального року відбувались батьківські збори, круглі столи, тренінги, вихователями щомісяця проводились індивідуальні та підгрупові консультації для батьків з  приводу виховання, організації харчування, фізкультурно – оздоровчої роботи вдома та ін., спільні спортивні змагання дітей та батьків, дні відчинених дверей; дитячі свята та розваги, на які неодноразово запрошувались і  батьки.

Вихованці  разом з батьками брали участь у різноманітних конкурсах дитячої творчості: у міжнародному екологічному форумі «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета», у конкурсі «Крок до зірок», у конкурсі дитячого малюнка «Світ очима дітей», у міському конкурсі ековиробів,  у різноманітних благодійних акціях «Чужих дітей не буває!», «Врятуємо життя разом», екологічних акціях « Збережемо природу разом», « Збери макулатуру – збережи природу» ( на виручені кошти придбали та висадили 30 дерев туї)

Під час вибору форм роботи закладу дошкільної освіти з родинами вихованців враховується життєва компетенція, соціальний і освітній рівень батьків, батьківський досвід, матеріальні статки сім`ї, кількість дітей, їх стать, віковий склад і повнота родин, домінуюча роль матері чи батька й інші фактори. Так з метою забезпечення єдиних вимог наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам та особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї   було створено Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї та розроблено і затверджено низку матеріалів  та заходів для здійснення роботи Консультативного центру. Відгуки батьків з приводу створення такого центру позитивні.

 

                            Організація харчування у яслах-садку

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. №298/227. У ясла-садку працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі.

Виконання норм харчування у 1 кварталі 2020 року склало 84%.        Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є сурове дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворе дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

У ясла-садку харчуються діти пільгових категорій:

 • діти, які харчуються безкоштовно – 10 дітей;
 • багатодітні сім’ї – 26 (50% від вартості харчування).

Управлінська діяльність директора ясел-садка     

Безпосереднє керівництво ясел-садка №1 протягом 19 років здійснює директор, педагог вищої категорії, «Відмінник освіти України» Заднєпряна Маргарита Петрівна.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у яслах-садку прийнято такі форми самоуправління:

 • батьківський комітет ясел-садка та батьківські комітети груп;
 • профспілковий комітет;
 • педагогічна рада;
 • загальні збори батьків та членів трудового колективу;
 • комісія з ОП.

Управлінські рішення та дії директора ясла-садка поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2) організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;

3) складання бюджетного запиту на 2021 рік;

4) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. Систематично ведеться прийом громадян. Головним питанням, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до ясла-садка;

5) організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту»);

6) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через батьківський комітет ясла-садка, загальні батьківські збори;

7) з 07.05.2015 року прийом дітей до ясел-садка здійснюється через електрону реєстрацію самих батьків.

Систематично ведеться робота в ясла-садку щодо попередження травматизму.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ясла-садка якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітній період випадків травмування дітей не зафіксовано. Серед працівників не було випадки побутового травматизму.

Ясла-садок є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.        Фінансово — господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою.

Постійно зміцнюється матеріально — технічна база ясла – садка:

За бюджетні кошти : 1.    Придбали оргтехніку: Ноутбук ASUS VivoBook 15 X542UF-DM263 (90NB0IJ5-M03730) (14600.00 грн.) Canon -SENSYS MF643Cdw (3102C008) + USB cable ( 10600.00грн.) Проектор  Epson EB-S05 ( 10000.00 грн.

Провели поточний ремонт теплотраси (293.000 грн.

Оплата праці – 5223961.00 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 871550.00 грн.

Оплата харчування дітей – 877769.00 грн.

ВСЬОГО — 7301488. 00 грн.

За позабюджетні кошти придбали:

виготовили дитячі меблі для груп  та меблі для харчоблоку (62.146.00 грн.), придбано фурнітуру, матеріал для пошиття концертних костюмів та пошив спортивних костюмів ( 3837.00 грн.), миючі засоби (10409.00 грн.), сушильний барабан на пральню (9000.00грн.), придбано спортивний інвентар (м’ячі) ( 1050.00 грн.), ігрове обладнання на ігрові майданчики( 11400.00 грн), мякий інвентар ( килимові доріжки, тюлеві фіранки, покривала – 8930.00 грн), двері металеві протипожежні ( 13.000 грн), драбина алюмінієва (1500.00 грн),виготовили інформаційні стенди для батьків ( 1200.00грн),  перевірка вогнегасників, пожежних кранів   ( 17 шт. – 1214.00 грн., 1104.73 грн.), проведено заміри заземлення (1361.35 грн.), перевірили ваги на харчоблоці ( 660.00 грн),   підписка періодичних видань (3159.00грн.), оплата інтернету (2280.00 грн.), придбано матеріали для ремонту ( фарба, вапно, цемент, кахель, клей для кахеля) (10991,15 грн.), зроблено ремонт групових  приміщень, роздягальні у групах, пральні (60902.00 грн.), зроблено ремонт (заміна  труб в підвалі: 30м., матеріал, робота — 7500.00 грн)

ВСЬОГО: 210143.00 грн.

        Поступове осучаснення предметно-просторового середовища ясла-садка, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

        Головним є те, що ясла-садок прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕРСОНСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК №1

САНАТОРНОГО ТИПУ ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИХ ТА ЧАСТОХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

м. Херсон

 

від  22.05.2020                                                                                                   №  35к

 

Про відновлення діяльності

закладів дошкільної освіти

з присутністю дітей

 

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17 Закону України «Про дошкільну освіту», Санітарним регламентом  для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, Інструкцією з організації дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 № 298/227, постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»,  Постановою Головного державного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19),  п. 5.2.4. Положення про управління освіти  Херсонської міської  ради, на підставі рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
від 20.05.2020  № 25

 

НАКАЗУЮ:

 1. З 25.05.2020 року відновити роботу закладу.
 2. Забезпечити неухильне виконання Вимог та норм чинного законодавства.

3 Розподілити обов’язки між працівниками таким чином, щоб забезпечити санітарно-протиепідемічний режим роботи закладу упродовж усього робочого дня.

 1. Забезпечити постійний контроль за станом здоров’я вихованців та працівників.
 2. Розробити та затвердити на період карантину адаптований режим дня для вихованців.

6 Підготувати пам’ятки для батьків про особливі умови роботи закладу на період карантину та рекомендації щодо запобігання поширенню
коронавірусної  хвороби.

 1. Розмістити на вебсайтах закладів всю необхідну інформацію щодо особливостей роботи закладів в умовах карантину, правила ранкового прийому дітей та рекомендації для батьків.
 2. Здійснювати постійний контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в ЗДО.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор ясла-садка                                                    Маргарита ЗАДНЄПРЯНА

 

 

 

 

 

Алгоритм

організації роботи  з дітьми та працівниками

Херсонського ясла-садка № 1

санаторного типу для ослаблених та частохворіючих дітей

на час карантину COVID-19

Організація протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти  міста Херсону здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 року № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 17 квітня 2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та з урахуванням цієї інструкції:
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з метою організації заходів щодо недопущення поширення випадків коронавірусної хвороби (COVID-19):

 1. Провести позачерговий інструктаж працівників дитячого дошкільного закладу щодо проведення протиепідемічних заходів для запобігання виникненню та розповсюдженню коронавірусної хвороби (COVID-19) в дитячому дошкільному закладі.
 2. Перед відкриттям навчального закладу проводиться генеральне прибирання з використанням дозволених Міністерством охорони здоров’я України дезінфекційних засобів та кварцування і провітрювання приміщень.
 3. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім працівникам закладу дошкільної освіти. Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов’язків. За можливості, температурний скринінг проводити за допомогою безконтактних засобів вимірювання.
 4. Температурний скринінг дітей проводять при вході (початковий) у заклад та кожні 4 години (поточний) з занесенням показників у відповідний журнал.
 5. Діти, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань:
  • при проведенні початкового температурного скринінгу – не допускаються до відвідування;
  • при поточному скринінгу – ізолюються з відповідним інформуванням медичного працівника та батьків. При ізоляції важливо не допустити тривожних відчуттів у дитини та враховувати її психологічний стан.
 6. Ранкове приймання дитини до дошкільного навчального закладу проводить вихователь групи на території закладу за межами його будівлі. Батьки та супроводжуючі особи повинні одягати респіратор або захисну маску (у тому числі саморобну), так, щоб були покриті ніс та рот. Очікування на території повинно бути обмежено.
 7. На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів. Доцільно розмістити яскравий вказівник (банер) про необхідність та плакат із технікою обробки рук антисептиком
 8. Всі протиепідемічні заходи, спрямовані на захист дітей (термометрія, обробка рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету кашлю тощо), проводяться в ігровій формі та за особистим прикладом працівників дошкільного закладу.
 9. На період карантину забороняється:
  • використання багаторазових (тканинних) рушників;
  • використання м’яких іграшок;
  • використання килимів з довгим ворсом;
  • перебування у вуличному взутті всередині приміщень;
  • проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів).
 10. На період карантину рекомендується:
  • проводити додаткові ігри та вправи, які б доносили дітям важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання;
  • надавати пріоритет руханкам, іграм, що проводяться на відкритому повітрі;
  • переформатувати розміщення в кімнатах для занять таким чином, щоб забезпечити максимальне фізичне дистанціювання;
  • обмежити заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом;
  • обмежити заняття та ігри, що потребують використання значної кількості додаткового інвентаря;
  • обмежити сенсорні заняття та ігри (наприклад ліпка);
  • забезпечити адаптивне харчування, що дозволяє мінімізувати кількість дітей, що харчуються одночасно або одночасно перебувають за одним столом.
 11. Організувати навчання вихованців дошкільного закладу в ігровій формі методам захисту в умовах поширення вірусних інфекцій та методам самооцінки і контролю стану і рівня власного здоров’я з врахуванням вікових особливостей сприйняття інформації.
 12. Необхідно забезпечити максимальну ізоляцію всіх груп у ДНЗ з метою мінімізації контактів, спланувати маршрутизацію окремих груп та за можливості для кожної з них організувати окремий вихід.
 13. Інформувати батьків про заборону відвідування дітьми з підозрою на ГРВІ загальноосвітніх та дошкільних закладів, занять в закладах позашкільної освіти.
 14. Посилили контроль за дотриманням режиму миття рук. В дитячих дошкільних закладах забезпечити миття рук не менш як 6-8 разів на день. Щоденно проводити п’ятихвилинки «Чисті руки» з вихованцями закладів освіти. Навчити дітей не торкатися брудними руками очей, носа чи рота.
 15. Доступ сторонніх осіб у заклад освіти забороняється, за винятком робіт, пов’язаних з освітнім процесом, господарськими потребами (ремонт, обслуговування обладнання тощо) та наданням медичної допомоги.
 16. У дошкільному навчальному закладі, за потреби, дозволяється присутність в роздягальні лише одного з батьків (чи іншого супроводжуючого родича/няні тощо).
 17. Проводити серед працівників закладів, членів батьківських комітетів профілактично-роз’яснювальну роботу з питань, пов’язаних з профілактикою коронавірусної хвороби (COVID-19), а також грипу та ГРВІ, приділяючи особливу увагу здоров’ю дітей, в тому числі шляхом розміщення відповідних матеріалів на інформаційних стендах.
 18. Батьківські збори проводити онлайн.
 19. Максимально обмежити моногрупове проведення спортивних, культурно-масових та інших видовищних заходів (відвідування виставок, музеїв, концертів, змагань тощо) та заборонити міжгрупові заходи.
 20. Запровадити посилений протиепідемічний режим та забезпечити проведення вологого прибирання та дезінфекції приміщень в кінці робочого дня, а також регулярно провітрювати приміщення. Проводити дезінфекцію столів, столового посуду, спортивного та навчального інвентарю, іграшок. Забезпечити дотримання температурного режиму. Перед початком проведення масових заходів забезпечувати проведення дезінфекційних заходів та провітрювання приміщень. Необхідно систематично проводити провітрювання, вологе прибирання, з використанням дозволених Міністерством охорони здоров’я України дезінфекційних засобів та кварцування приміщень, з дотриманням усіх вимог техніки безпеки та чинного законодавства. При проведенні дезінфекції приміщень особливу увагу звертати на обробку поверхонь меблів, дверних ручок.
 21. Посилити контроль за організацією питного режиму, звернувши особливу увагу на забезпеченість одноразовим або індивідуальним посудом та проведенням обробки кулерів і дозаторів.
 22. У випадку підозри на коронавірусну хворобу (COVID-19), забезпечити ізоляцію вихованця/педагога/працівника до приїзду спецбригади. Із контактними учнями/педагогами/працівниками провести роз’яснювальну роботу щодо поведінки в умовах епідемічної ситуації захворюваності, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV (COVID-19), а також донести цю інформацію їхнім батькам. У приміщенні ДНЗ, де перебувала особа з підозрою на захворювання, провести термінову дезінфекцію засобами, що дозволені законодавством до застосування, та його кварцування і провітрювання.

23.Адміністрація дитячого дошкільного закладу повинна забезпечити:
• працівників п’ятиденним запасом засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів і організувати контроль за їх використанням;
• навчання серед працівників щодо правил використання засобів індивідуального захисту, їх утилізації та контроль над дотриманням цих правил;
• постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в санвузлах;
• інформування щодо встановлених обмежень та умов обслуговування при вході до закладу, при проведенні телефонних записів та на офіційних сторінках в мережі Інтернет та соціальних мережах;
• дезінфекцію поверхонь не рідше ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять;
• вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів не рідше ніж кожні 2 години та після закінчення робочого дня/зміни;
• провітрювання приміщень протягом не менш як 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня;
• централізований збір використаних ЗІЗ, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;
• недоступність контейнерів (урн) для використаних ЗІЗ, запасів дезінфікуючих засобів та засобів для прибирання для дітей;
• тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують імунітет).

 1. Працівники дитячого дошкільного закладу повинні:
  • регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 2 години та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;
  • утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань: кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;
  • самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань;
  • рекомендувати в приміщенні використовувати медичні маски.

 

Памятка

для батьків про особливі умови роботи закладу на

час карантитну та рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-19

 

 1. У заклад батьки приводять дітей у захисних масках.

Обовязково необхідно уникати скупчення та дотримуватись дистанції.

 

 1. Вхід до приміщення закладу батькам заборонено.

 

 1. Вихователь зустрічає дітей на ігровому майданчику, проводять температурний скринінг, обробляє руки антисептичним засобам.

 

 1. Прийом відбувається з 07.00-08.00 на майданчиках відповідної групи.

 

 1. Після 08.00 діти до закладу не приймаються

 

 1. Заборонено приносити в заклад будь-які іграшки та предмети.

 

 1. Дитина повинна мати чисту носову хустинку та одноразові паперові серветки.

 

 1. Заборонено проводити до закладу дітей з підвищеною температурою тіла 37.2 і вище або з ознаками респіративних захворювань.

 

 1. Якщо у дитини підвищилась температура упродовж дня, батькам необхідно терміново забрати її додому.

 

 1. Батькам бути постійно на зв’язку.

 

 • У закладі буде проводитись температурний скринінг для дітей кожні 4 годині.

 

 • Для запобігання розповсюдження вірусних інфекції в закладі проводиться вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів та дезінфекція повернень кожні дві годиниХЕРСОНСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК №1
САНАТОРНОГО ТИПУ ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИХ ТА ЧАСТОХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

м. Херсон

31.03.2020                                                                                                № 25а

 

Про продовження обмежувальних

заходів в ясла-садку

у період карантину

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 239 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», на підставі наказу управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації від 27.03.2020 року № 14 «Про продовження обмежувальних заходів у закладах освіти Херсонської області  у період карантину», рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС від 26.03.2020   № 15

 

НАКАЗУЮ:

 1. Продовжити тимчасове призупинення освітнього процесу до 24 квітня 2020 року.
 2. Запровадити гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників ясла-садка відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359;
 3. Забезпечити проведення відповідними службами закладу комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму у ясла-садку.
 4. З 06 квітня 2020 року продовжити організацію освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання.
 5. Затвердити заходи щодо виконання педагогічними працівниками методичної, організаційно-педагогічної роботи.
 6. До 03 квітня 2020 року розмістити на вебсайті ясла-садку освіти графіки проведення консультацій, відеоуроків, тощо для ефективної взаємодії із учасниками освітнього процесу.
 7. Централізованій бухгалтерії при управлінні освіти, здійснити оплату праці працівникам за дні тимчасового призупинення освітнього процесу  відповідно до чинного законодавства.
 8. 8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор ясла-садка                                                    Маргарита ЗАДНЄПРЯНА


Директор ЗДО № 1

Затверджую

М.П.Заднєпряна

 

 

План

Херсонського ясла-садка № 1

реагування на надзвичайну ситуацію

( порядок дій при виникненні медико-біологічної

надзвичайної ситуації)

 

А. При загрозі надзвичайних ситуацій епідемічного характеру:

—      забезпечити виконання заходів та рекомендацій органів охорони здоров’я щодо профілактики і попереджень інфекційних захворювань

—      посилити контроль за дотриманням гігієни та протиепідемічного режиму у групах.

—      забезпечити захист продуктів харчування та питної води від зараження

—      щоденно проводити дезінфекцію приміщень, звернути особливу увагу на побутові об’єкти

посилити контроль за регулярним профілактичним обстеженням працівників
Б. При виникненні надзвичайних ситуацій епідемічного характеру:

—      забезпечити виконання заходів та рекомендацій органів охорони здоров’я щодо профілактики і попереджень інфекційних захворювань

—      посилити контроль за дотриманням гігієни та протиепідемічного режиму у групах та станом здоров’я працівників з метою активного виявлення хворих

—      у разі захворювання  працівника ізолювати його та організувати обстеження фахівцями міського  лікувально-профілактичного закладу

—      забезпечити захист продуктів харчування та питної води від зараження

—      організувати лабораторний контроль якості продуктів   харчування та питної води

—      щоденно проводити дезінфекцію приміщень, звернути особливу увагу на побутові об’єкти

—      посилити контроль за регулярним профілактичним        обстеженням працівників

щоденно доповідати начальнику міського управління (районного відділу) освіти  та міський відділ з питань НС  про захворюваність та стан справ у яслах-садку


ХЕРСОНСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК №1

САНАТОРНОГО ТИПУ ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИХ ТА ЧАСТОХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

                                                                                                                    м. Херсон

 

від 12.03.2020                                                                                                                                           №18

 

Про запобігання поширенню

коронавірусом 2019-nCoV

в закладах освіти міста

 

Керуючись законами України «Про освіту», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, «Про захист населення від інфекційних хвороб»,   на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусом 2019-nCoV, листів Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154, управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 11.03.2020 № 02-14-813/0/20/323,   рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС від 12.03.2020   № 9,   п.5.2.4 Положення про управління освіти Херсонської міської ради, наказ управління освіти «Про запобігання поширенню коронавірусом 2019-nCoV в закладах освіти міста» №58-Т від 12.03.2020р., лист МОН України «Щодо оплати праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання через карантин», з метою упередження загострення епідемічної ситуації в місті

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Тимчасово  призупинити освітній  процес в ясла-садку до 03 квітня 2020 року.
 2. Організувати проведення цільових інструктажів з безпеки життєдіяльності з учасниками освітнього процесу, зокрема з питань пожежної безпеки, поведінки на дорогах і вулицях, на водних об’єктах тощо.
 3. У всіх доступних місцях та на сайтах закладів розмістити пам’ятки профілактичного змісту та  оголошення для батьків.
 4. Забезпечити опанування навчального матеріалу.
 5. Заборонити відвідування закладів освіти здобувачами та проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб.
 6. Під час тимчасового припинення занять забезпечити безперебійне тепло-, енерго-, водопостачання та водовідведення в ясла-садку.
 7. Забезпечити надійну роботу діючих вентиляційних систем та ліквідацію протягів в ясла-садку.
 8. Про факти призупинення тепло -, енерго-, водопостачання закладів освіти, виникнення аварій на опалювальних системах та котельнях, відсутності теплоносіїв від постачальників, відключення від газо- та електропостачання  невідкладно повідомляти управління освіти (тел. 35-42-09). При виникненні аварійної ситуації вживати відповідні заходи.
 9. Забезпечити збереження майна та організувати чергування персоналу. Взяти під особистий контроль роботу сторожів.
 10. У своїй діяльності враховувати наказ управління освіти від 11.03.2020 № 54 –Т « Про вжиття профілактичних  заходів в закладах освіти міста Херсона».
 11. Наказ по закладу  висвітлити на сайті.
 12. Централізованій бухгалтерії при управлінні освіти, здійснити оплату праці працівникам за дні тимчасового  призупинення освітнього  процесу у розмірі середньої заробітної плати, а тих педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за тарифікацією, із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.
 13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор ясла-садка                                                    Маргарита ЗАДНЄПРЯНА


                   ХЕРСОНСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК №1

САНАТОРНОГО ТИПУ ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИХ ТА ЧАСТОХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

  Заходи

по запобігання поширенню коронавірусу 2019-nCoV.

№ п/п                            Заходи термін виконання відповідальні
1 Запровадити щоденний температурний скринінг персоналу. Упродовж карантину Мед.сестра старша
2 Запровадити режим профілактичного спостереження за особами з числа персоналу. Упродовж карантину Мед.сестра старша
3 Передбачити режим регулярного провітрювання всіх приміщень ясла-садка. Постійно Усі працівники
4 Здійснювати дезінфекційні заходи. Постійно Тех. працівники
5 Систематично проводити кварцування приміщень. Постійно Тех. працівники
6 Ввести масковий режим для працівників закладу ясла-садка. Упродовж карантину Усі працівники
7 Підготувати консультативні матеріали у вигляді пам’яток по профілактиці грипу та ГРЗ і розмістити їх на сайті закладу для отримання знань і формування життєвих навичок щодо профілактики ГРЗ у сім’ях. Упродовж карантину Пед. працівники,

мед. сестра старша

8 Організувати проведення цільових інструктажів з БЖ, питань ПБ. Упродовж карантину Вихователь-методист
9 У всіх доступних місцях та на сайті розмістити пам’ятки профілактичного змісту та оголошення для батьків. Упродовж карантину Вихователь-методист

      Директор ясла-садка № 1                                            Маргарита ЗАДНЄПРЯНА


Пам’ятка,

як знизити ризик інфікування коронавірусом.

 

 • Ранковий прийом дітей здійснювати з обов’язковою термометрією у присутності батьків, з оглядом шкіри та слизових оболонок.
 • Часто мити руки з милом або обробляти дезінфікуючими засобами.
 • Постійно провітрювати приміщення, а у відсутності дітей, використовувати протягове провітрювання після використання бактерицидної  лампи.
 • Частий прийом води.
 • Два рази на день обробляти дверні ручки дезрозчином.
 • Один раз на день проводити вологе прибирання приміщення з використанням дезрозчину.
 • Максимальне перебування дітей на свіжому повітрі.
 • Обмежити проведення масових заходів.

 

           Як знизити ризик інфікування

        короновірусом?

IMG-20200225-WA0000 (1)

БАНЕР


ЗВІТ

директора Херсонського ясла-садка № 1

санаторного типу для ослаблених та частохворіючих дітей

                       Херсонської міської ради                       

 за 2018/2019 навчальний рік

      

Херсонський ясла-садок №1 санаторного типу для ослаблених та частохворіючих дітей розпочав функціонування у 1980 році. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище ясел-садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • Музична зала,
 • 2 спортивних зали;
 • 3 логопедичні кабінети;
 • Кабінет практичного психолога;
 • Кімната ОБЖД;
 • Методичний кабінет;
 • Профілактично-оздоровчий блок з фітобаром;
 • Прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 • Сучасний спортивний майданчик.

Склад вихованців    

         За проектною потужністю ясла-садок розраховано на 14 груп для дітей віком від 2 до 6 (7) років. Групи комплектувались переважно у серпні-вересні за направленнями міського відділу освіти та районної поліклініки.

У 2018 -2019 навчальному році укомплектовано 12 вікових груп:

 • 2 групи для дітей переддошкільного віку ( відвідувало 56 дитини);
 • 6 груп дошкільного віку (відвідувало 161 дитини)
 • 4 логопедичних групи ( відвідувало 67 дитини )

Цього року заклад відвідувало 284 дітей

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

 

                                  Кадрове забезпечення

 

Навчально-виховний процес у яслах-садку забезпечують 68 працівників:

— 3 медичних працівника,

— 1 вихователь-методист,

— 4 вчителя-логопеда,

— 1 практичний психолог,

— 2 музичних керівника,

— 1 інструктор з фізичного виховання,

— 24 вихователя,

— 31 молодшого обслуговуючого персоналу.

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

Звання «вихователь-методист» має 3 педагог (9%).

Звання « старший вихователь» — 1 педагог (3%)

«Вчитель-методист» — 2 педагога (6%).

Спеціаліст вищої категорії –  6 чол.  (18%).

Спеціаліст І категорії – 9 чол. (27%).

Спеціаліст ІІ категорії – 7 чол. (21%).

Спеціаліст – 14 чол. (42%).

З них 31 має повну вищу освіту, 3 — базову вищу освіту.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ясел-садка відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

 

Результати атестації педагогічних працівників ясел-садка №1

у 2018 — 2019 навчальному році

 

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ясел-садка.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році пройшли атестацію — 6 педагогів.

Підтвердили:

— педагогічне звання « вчитель-методист» — 1 чол.

— кваліфікаційну категорію « спеціаліст» — 3 чол.

— кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії» — 1 чол.

Присвоїли:

—  педагогічне звання «вихователь-методист»  — 1 чол.

—  кваліфікаційну категорію « спеціаліст 1 категорії» — 1 чол.,

—  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст 2 категорії» — 1 чол.

Курси підвищення кваліфікації  у КВНЗ Херсонської академії неперервної освіти Херсонської обласної ради пройшли всі педагоги.

    

                 Пріоритетні завдання на 2018/2019 навчальний рік

 

Виходячи з розв’язання обласної науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді  в сучасному освітньому просторі», педагогічний колектив буде вирішувати у 2018/2019 навчальному році такі завдання:

 1. Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку

дошкільників.

 1. Розвиток трудового виховання шляхом оволодіння дітьми соціальним досвідом. Формування самостійності, творчості, активності у дошкільників.
 2. Формування комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників.

Продовжувати пошук оптимальних шляхів підвищення якості освітнього процесу у всіх видах оздоровчої, пізнавальної і творчої діяльності, забезпечивши ефективне і раціональне поєднання програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» та комплексних і парціальних освітніх програм відповідно до державного стандарту з метою розвитку творчих здібностей дошкільників.

Окреслювати сучасні методи і технології взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї з метою задовольнити запити батьків в освіті дошкільників, надати допомогу у вихованні і розвитку дітей.

Пріоритетним напрямом роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я.

Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувається через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров’язберігаючих технологій відповідно до програми                           «Малятко-здоров’ятко».

На постійному контролі в адміністрації ясел-садка знаходиться медико-педагогічний контроль та дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

Для здійснення оздоровчої роботи у яслах-садку створено задовільні умови: фітобар,  кабінет фізіопроцедур, зала ЛФК, спортивний майданчик.

Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітньо-виховний процес дозволило покращити стан здоров’я, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.

 

Стан здоров’я та фізичний розвиток  дітей

          Одне із основних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» – збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, таким воно було і в нашому дошкільному навчальному закладу на протязі 2018/2019 навчального року.

Умовами цілісного розвитку дитини є використання  в дошкільному навчальному закладі  здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального  середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей  ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогом та вихованцями, самими дітьми. У процесі життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі використовується комплекс різних засобів: фізичні вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту і туризму), природне середовище (повітря, сонце, вода), гігієнічні чинники (режим харчування, сну, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання тощо).

Поряд з традиційними засобами фізичного виховання, оздоровлення дошкільників у практиці роботи нашого дошкільного закладу знаходять місце і нетрадиційні засобами фізичного виховання такі, як ходьба по доріжці із ґудзиків, каштанів, морського каміння, елементи психогімнастики та ін..

Важливою умовою для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей – створення предметно-ігрового середовища. Воно є розвивальним, раціонально облаштованим, домірно насиченим і служить  не лише фоном для епізодичних рухових  дій,  а є стимулом, спонуканням для розгортання та активізації дитячої рухової діяльності  (організованої педагогом та самостійної).

У кожному  груповому приміщенні створено осередок фізкультурно-оздоровлювальної активності (м’ячі, обручі, „стежка здоров’я, прапорці, різні іграшки — автомобілі, візки тощо). Розміщення обладнання забезпечено вільним без перешкод  доступом до нього та сприяє  руховій активності дітей, закріпленню у них набутих умінь та навичок. Робота дошкільного навчального закладу в цілому спрямовується на підтримку, збереження та розвиток здорового способу життя дошкільників, формування мотивації до здорового способу життя. З огляду на це, ми ознайомлюємо дітей з поняттями про гігієну тіла, гігієну діяльності; здоров’я і хвороби, зовнішність, тіло, основні органи,  розвиток організму, безпеку організму та діяльності. При цьому дотримуємось принципів послідовності, систематичності, індивідуального підходу. Така робота проводиться в процесі всієї життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі.

У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних професійною метою, які допомагають у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини. Дошкільний заклад має медичний кабінет, обладнаний меблями, вагами, ростоміром, всіма необхідними медикаментами. Ведеться вся необхідна медична документація. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує досвідчена  старша медична сестра. Щодня старшою медичною сестрою спільно з вихователем здійснюється ранковий прийом дітей до закладу, контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм на прогулянковому майданчику.

Щороку раз на рік, відповідно графіка, спеціалістами районної лікарні здійснюється комплексна перевірка стану здоров’я вихованців дошкільного навчального закладу із занесенням відповідних записів про стан здоров’я дітей до медичних карток.

Аналіз стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів проводився щомісячно старшою медичною сестрою, це дає можливість педагогам та медичному персоналу спільно з батьками вихованців планувати оздоровчі та гартувальні заходи. У групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

    

        Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного

закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей, попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради, на консультаціях для вихователів, загальних батьківських зборах, виробничих нарадах, Консультативному центрі.

 

Медико-педагогічний контроль

за фізичним  розвитком та оздоровленням дітей.

В ясла-садку систематично здійснюється медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та оздоровленням дітей. Аналіз даних медико-педагогічного контролю дає змогу зробити висновок про те, що педагоги здійснюють диференційований підхід у виконанні основних рухів вихованцями, тим самим забезпечується достатній рівень загальної та моторної щільності занять.
З метою встановлення рівня засвоєння дітьми основних рухів щорічно в вересні і травні проводиться обстеження дітей. Під час моніторингового дослідження проводиться діагностика рівнів сформованості ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей. Під час проведення використовується такий комплекс методів як спостереження та аналіз різних видів діяльності дітей.

У результаті дослідження було встановлено що  рівень фізичного розвитку дітей збільшився  у  2018 році у порівняння з 2019 роком.

 

Рівень фізичного розвитку дітей

                    рівень

рік

високий достатній середній низький
2017-2018 42,8% 33,8% 19% 4,4%
2018-2019 64% 34,7% 24% 0%

        За результатами спостережень  у 74% дітей сформована компетентність ціннісного ставлення до власного здоров’я, що на 8 % вище у порівняння з минулим роком,   у 26% зазначено часткове розуміння сформованості здорової особистості.

 

          Отже, динаміка щодо зацікавленості вихованців до збереження свого фізичного, психічного та соціального здоров’я, ціннісно — емоційного ставлення до виконання оздоровчих процедур, сформованості вміння мотивувати власні дії, прагнення дотримуватися здоров’язберігаючої моделі поведінки свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів на процес формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку.

Для здійснення індивідуального та диференційованих підходів, враховується стан індивідуального здоров’я дітей.

 

Аналіз захворюваності в ясла-садку

рік %
2017-2018            9.4%
2018-2019 9,0  %

 

       Наведені дані свідчать про позитивну динаміку щодо зменшення показників частохворіючих дітей. Спостерігається зниження захворюваності, зменшення кількості випадків простудних захворювань , що свідчить про ефективність комплексу оздоровчих та профілактичних засобів, які були проведені протягом навчального року. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження. У яслах-садку впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.

Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Її рівень досить значний.

 

               Аналіз відвідування дітьми ясла-садка у 2018/2019 н.р.

 

З метою підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи та зниження рівня захворюваності в ясла-садку проведено низку системних заходів, спрямованих на збереження здоров’я вихованців. Поряд із традиційними формами фізкультурно-оздоровчої роботи використовувалися і нетрадиційні:

 • дихальна гімнастика;
 • ігровий масаж та самомасаж;
 • оздоровча ходьба;
 • використання хатхи-йоги і т.д.

Варто відзначити роботу педагогів які здійснюють системний підхід до впровадження здоров’язберігаючих технологій в практику роботи ясли-сада.

Для підвищення інтересу дітей до фізичної культури, стимулювання рухової активності, педагог активно використовує нестандартне фізкультурне обладнання, яке заохочує малят випробовувати свої сили, зміцніє впевненість у собі, викликає позитивні емоції.

Робота ясла-сада спрямована на створення оптимального диференційованого рухового режиму, побудованого з урахуванням різного рівня розвитку рухової активності дітей.

Загальний аналіз обстеження рухової активності дітей усіх груп на прогулянці, фізкультурному зайнятті і за цілий день перебування в дитячому саду показав, що найбільше число дітей відноситься до середнього рівня рухової активності (найсприятливішому, оптимальнішому) — 64%%, до високого — 20%%о, до низького — 16%%).

Середній показник моторної щільності зайняття для дітей 4 років на початку навчального року складає 50%%, дітей 5 років — 55%%), 6 років — 65%%. Порівнявши його з нормативами, ми побачили, що в нашому саду, моторна щільність ледве досягає межі норми. Завдяки аналізу зайняття, роботі по виправленню недоліків (зайві перестроювання, аналіз поведінки дітей, педагогічно невиправдані розмови вихователів з інструктором по фізкультурі, непродумане розміщення а показники моторної щільності зросли, відповідно, 55%%, 62%% і 67%.

Враховуючи усе вищесказане, можна зробити висновок, що медико-педагогічний контроль не лише дозволяє контролювати фізичне виховання в дитячому саду, аналіз його результатів робить можливим виправити недоліки і поліпшити якість фізичного розвитку дошкільнят. Своїм основним завданням на цьому етапі ми бачимо поліпшення якості організації фізкультурного зайняття і фізичного виховання в цілому

 

                   Аналіз стану захворюваності дітей за результатами

поглибленого медичного огляду

        Контроль стану здоров’я, фізичного розвитку дітей виконує дитяча поліклініка Суворовського району, проводячи медичні огляди з комплексним медичним обстеженням дітей  на початку та в кінці навчального року.

В кожній групі вихователі ведуть листи здоров’я, які корегує наш лікар , вносячи зміни , якщо того потребує стан дитини. Порівняно з 2017 роком збільшився процент оздоровлення дітей на 2.4%.  З цими змінами обов’язково знайомляться вихователі та інструктор з фізкультури.

Старша медична сестра нашого закладу кожного кварталу аналізує динаміку фізичного розвитку дітей (ріст, вага) та показники захворюваності. Наприклад в 1 кв. 2018року – захворіло ГРЗ 30% , вітрянкою – 10.5 %, пневмонією —  0.7% дітей, не хворіло 50%. А в 1 кв. 2019 року  вітрянкою 1% дітей, пневмонією – 0.3% , та 13% — ГРЗ, не хворіло – 86% дітей.

Захворюваність дітей у 2018 році знизилась на 2.2 %  порівняно з 2017 роком.

Аналіз показує зріст кількості захворювань ГРЗ, яке передається повітряно-крапельним шляхом, отже було посилено контроль за виконанням санітарно-гігієнічних умов знаходження дитини в яслах-садку, а саме  дотримання повітряного режиму в групових приміщеннях, санітарних кімнатах, спортивному та музичному залах, лікарняно-профілактичному відділенні. Систематично проводилось кварцування в групах.

Якість реалізації освітніх програм

       Методична служба дошкільного навчального закладу маючи цілісну систему дій і заходів, здійснює навчально-методичне забезпечення дошкільної освіти дітей, організацію вдосконалення відповідної фахової освіти, кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників, надає дієву допомогу в організації виховного процесу технічному персоналу, батькам вихованців.

Протягом року було поповнено інформаційно-методичну базу ясла-садка навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту для використання в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 н. р.

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу у 2018/2019 навчальному році було спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти — Державного стандарту дошкільної освіти, схваленого на колегії Міністерства від 4 травня 2012 року, в якому визначено вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості дитини 6 (7) років перед вступом до школи.

Таким чином методична діяльність дошкільного навчального закладу  будувалась на  принципах актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності та проводилась згідно  річного плану. З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, педагогічні години, семінари, семінари-практикуми, консультації, колективні перегляди занять та режимних моментів, конкурси.

За 2018/2019 навчальний рік проведено навчально-методичне консультування педагогічних, технічних працівників, батьків. Проводились консультації, оперативні наради при завідувачі по актуальним питанням. З боку адміністрації ЗДО здійснюється методична підтримка,  керівництво та контроль  за всіма напрямками роботи ЗДО, зокрема за навчально – виховним процесом: відвідування та аналіз занять, режимних моментів, свят,  організації гурткової роботи та роботи Консультативного центру для батьків.

Шостий  рік заклад працює як школа-садок  сприяння здоров’ю. Свій досвід роботи колектив поширює серед дошкільних закладів міста, області.

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Окрім програми «Дитина» в яслах-садку впроваджуються:

 • «Театр фізичного виховання та розвитку дошкільників» М.М.Ефименка;
 • «Школа розумного руху» О.П.Аксьонової»,
 • Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;
 • Програма з образотворчого розвитку дітей «Співтворчість»;
 • Елементи ТРВЗ, психолого-педагогічного проекту (ППП), ейдетика.

Ці програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрями в діяльності ясел-садка.

У 2018/2019 навчальному році у другій половині дня велась робота гуртків:

 • хореографія;
 • спортивна гімнастика для дівчаток середніх та старших груп;
 • «Малятко — здоров’ятко»
 • «Цікава логіка» (старша група № 1)
 • «Математична скарбничка» ( старша група № 2)
 • «Вмілі рученята» (середня група № 2)
 • «Веселий пензлик» ( середня група1)
 • «Колібрі» (старші групи)
 • «Фітбол – гімнастика» (старші групи)
 • «Ми діти твої -Україна» ( логопедичні групи)
 • «Буду я природі другом!» ( молодші групи)
 • «Вмілі рученятка

Моніторинг рівня засвоєння вимог програми дітьми всіх вікових груп є головнім показником роботи педагогів та колективу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми «Дитина» зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників. Загальний показник результативності склав 88%.

Проведений моніторинг свідчить про те. що на що на кінець року зросла кількість дітей, які мають високий і достатній рівень компетентності, з відповідними зниженням кількості дітей, які мають середній рівень, що говорить про ефективність освітньо-виховного процесу в групах.

З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2019 року практичним психологом було обстежено 88 дітей старших груп ясел-садка

З метою виявлення рівня сформованості шкільної зрілості на початку та в кінці навчального року психологом було проведено діагностику майбутніх першокласників за методикою Керна Йерасека. Кінцеві результати діагностування такі: високий рівень показали 54% дітей, середній –44%, низький рівень 2 %.

Таким чином, діти старших груп ясла-садка №1 переважно готові до майбутнього навчання в школі, що підтверджують результати психологічної діагностики.

У зв’язку з тим, що основною причиною неуспішності дітей є нерегулярне відвідування ними ясла-садка, вихователям і психологу рекомендовано продовжувати роз’яснювальні бесіди з батьками щодо підготовки дітей до школи (консультації, лекції, дискусії, «круглі столи», тренінгові заняття тощо).

Важливим показником підготовки до школи є результати навчання вихованців у школі. Педагоги щорічно відстежують рівень успішності навчання випускників у 1-му класі. У 2019 році ясел-садка № 1 до школи підуть 73 дитини. З них до спеціальних шкіл та гімназій  55 дітей (75%) (школа № 30 — 38 дітей, гімназія № 6 – 5 дітей, № 20 – 9 дітей, ШГТ – 3 дит.), до загальноосвітніх шкіл – 18 дітей. Тобто, більшість наших дітей будуть навчатись у спеціалізованих навчальних закладах. Дані встигаємості були отримані за такими розділами: пізнавальний розвиток, фізична, вольова готовність, мотиваційна та соціальна зрілість.

З пізнавального розвитку високий рівень показали 56% дітей, достатній – 28%, середній – 13%, низький рівень — 3 %

З фізичної готовності високий рівень визначився у 56%, достатній – у 36%, середній – у 6%, низький рівень – 2%.

З вольової готовності високий рівень – 47%, середній – 41%, достатній – 10%, низький –2%.

З мотиваційної зрілості – високий рівень – 46%, достатній – 37%, середній – 14%, низький – 3%.

З соціальної зрілості високий рівень – 48%, достатній – 34%, середній – 15%, низький – 3%

Ці дані свідчать про те, що найбільша кількість високих показників з  фізичної готовності та пізнавального розвитку (56%). Необхідно більше уваги звернути на розвиток соціальної, вольової, мотиваційної готовності у старших дошкільників.

Функціонує сайт дитячого садка призначений для надання дітям, їх батькам, педагогам різноманітної інформації про історію, досягнення закладу, його напрямок діяльності, педагогічний колектив, про останні події, що відбулися, методичні заходи. Він надає можливість спілкування батьків і адміністрації та педагогів закладу. На сторінках сайту кожен відвідувач зможе знайти для себе корисну та цікаву інформацію. Окрім цього він є для батьків джерелом інформації навчального, методичного та  виховного характеру. На сторінках  сайту батьки можуть отримати консультативну допомогу спеціалістів, інформацію про методи зміцнення  здоров’я дітей, їх безпеку, правила поведінки дитини в сім’ї  та в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників, підготовки їх до вступу в дитячий садок та навчання в школі. Члени родин вихованців закладу тепер мають можливість у реальному режимі часу відстежувати навчально  — виховний  процес своїх дітей, отримувати інформацію про проблеми, що виникають у навчанні і поради, спрямовані на усунення конкретних проблем у взаємодії з педагогами.

Організація роботи із сім’ями вихованців

Співпраця батьків та педагогів запорука успіху у вихованні та навчанні дошкільнят.  Такий напрямок роботи є пріоритетом для нашого педагогічного колективу, бо сучасні тенденції в суспільстві, пов`язані з підвищенням престижу сім’ї та ролі сімейного виховання висувають проблему інтеграції родинного та суспільного виховання як одну з першочергових і передбачають: максимальне розкриття форм взаємодії ДНЗ та родини, поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи, демократизацію  способів спілкування, пріоритетів групових та індивідуальних форм роботи з родиною, гуманізація відносин між членами родини та працівниками ясла-садка. Батьки, на чолі з батьківським комітетом, допомагають у вирішенні різних проблем, які постають протягом навчального року. Найважливіші  риси  особистості закладаються у родині, а дошкільний навчальний заклад повинен спрямовувати дітей на реалізацію цих якостей у подальшому житті, адже виховання дитини є спільним процесом родини та ясла-садка.

В нашому дошкільному закладі батьки не виступають в ролі експертів чи спостерігачів роботи вихователів. Вони рівноправні партнери і союзники. Ідеї батьків цінуємо, прислухаємося до їх порад. Разом з батьками обговорюємо й розв`язуємо глобальні проблеми та конкретні питання, приймаємо важливі рішення.

Упродовж 2018/2019 навчального року відбувались батьківські збори, круглі столи, тренінги, вихователями щомісяця проводились індивідуальні та підгрупові консультації для батьків з  приводу виховання, організації харчування, фізкультурно – оздоровчої роботи вдома та ін., спільні спортивні змагання дітей та батьків, дні відчинених дверей; дитячі свята та розваги, на які неодноразово запрошувались і  батьки.

Вихованці  разом з батьками брали участь у різноманітних конкурсах дитячої творчості: у міжнародному екологічному форумі «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета», у конкурсі «Крок до зірок», у конкурсі дитячого малюнка «Світ очима дітей», у міському фестивалі «Літературні намистинки», у міському конкурсі ековиробів, у міській спартакіаді «Крок до Олімпу», у велосипедному флешмобі « За здоровий спосіб життя», у різноманітних благодійних акціях «Чужих дітей не буває!», «Врятуємо життя разом», екологічних акціях.

Під час вибору форм роботи закладу дошкільної освіти з родинами вихованців враховується життєва компетенція, соціальний і освітній рівень батьків, батьківський досвід, матеріальні статки сім`ї, кількість дітей, їх стать, віковий склад і повнота родин, домінуюча роль матері чи батька й інші фактори. Так з метою забезпечення єдиних вимог наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам та особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї   було створено Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї та розроблено і затверджено низку матеріалів  та заходів для здійснення роботи Консультативного центру. Відгуки батьків з приводу створення такого центру позитивні.

Підвівши підсумки спільної роботи ясла-садка та батьків на загальних батьківських зборах, які відбулися наприкінці травня, роботу було оцінено на належному рівні.

                            Організація харчування у яслах-садку

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. №298/227. У ясла-садку працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі.

Виконання норм харчування у 1 кварталі 2019 року склало 70%.        Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є сурове дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворе дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

 • діти, які харчуються безкоштовно – 12 дітей;
 • багатодітні сім’ї – 26 (50% від вартості харчування).

                 

Управлінська діяльність директора ясла-садка              

Безпосереднє керівництво ясел-садка №1 протягом 18 років здійснює директор, педагог вищої категорії, «Відмінник освіти України» Заднєпряна М.П.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у яслах-садку прийнято такі форми самоуправління:

 • батьківський комітет ясел-садка та батьківські комітети груп;
 • профспілковий комітет;
 • педагогічна рада;
 • загальні збори батьків та членів трудового колективу;
 • комісія з ОП.

Управлінські рішення та дії завідувача ясел-садка поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2) організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;

3) складання бюджетного запиту на 2020 рік;

4) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

5) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. Систематично ведеться прийом громадян. Головним питанням, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до ясел-садка;

8) організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту»);

9) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через батьківський комітет ясел-садка, загальні батьківські збори;

10) з 07.05.2015 року прийом дітей до ясел-садка здійснюється через електрону реєстрацію самих батьків.

Систематично ведеться робота в закладі щодо попередження травматизму.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ясел-садка якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітній період випадків травмування дітей не зафіксовано. Серед працівників не було випадки побутового травматизму.

Ясла-садок є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.        Фінансово – господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою.

Постійно зміцнюється матеріально — технічна база ясла – садка:

За бюджетні кошти :

Оплата праці – 6010245.00 грн.,

Оплата послуг та енергоносіїв – 973861 грн.,

Оплата харчування дітей – 608995.00 грн.,

ВСЬОГО – 7 593 101.00 грн.

За позабюджетні кошти придбали:

виготовили дитячі меблі для груп  та меблі для харчоблоку ( 29890.00 грн.), придбано фурнітуру, матеріал для пошиття концертних костюмів та пошив спортивних костюмів ( 5760.00 грн.), миючі засоби (3798.00 грн.),  швейна машинка XANOME CAKYPA 95  (3750.00грн.), музична колонка – (1399.00 грн.)

зроблено ремонти:  групових  приміщень, роздягальні у групах – (44 800 грн.),зроблено ремонти:  електроплити (1700.00грн.), пральної машини (800.00 грн), принтера (516.00 грн.),  виготовлено та встановлено жолоб, відливи на 8 вікон – (9590.00 грн.), придбано  та встановлено металопластикові вікна ( 2 шт. – 11750.00 грн.), металопластикові двері (2775.00 грн. ), придбано дверні полотна (14775.00),  виготовили та встановили навіс над входом(6000.00грн.), придбано на харчоблок електроні ваги ( 1730.00 грн.), придбано спортивний інвентар ( футбол — м’ячі, спортивні м’ячі, обручі) ( 865.00 грн.), музичних інструментів (барабани -1444.00 грн.), перевірка вогнегасників,  заміри опору (5695.00 грн.),  придбано матеріали для ремонту ( фарба, вапно, цемент, кахель, клей для кахеля) (18991,15 грн.), придбано дитячі ліжка ( 54 шт. — 40938.00грн.) канцелярію (3275.15 грн.), підписка періодичних видань (4166.00грн.), оплата інтернету (1719.47грн.)

ВСЬОГО – 171022.77

                    

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.


ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

ПРО БУЛІНГ

З 19 січня 2019 року набирає чинності Закон України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Булінг – це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, зокрема з застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Запроваджується адміністративна відповідальність за булінг.

            За булінг каратимуть штрафом у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин.

            За цькування вчинене групою осіб або повторно протягом штраф становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

                      

           Якщо керівник навчального закладу не повідомить про факт цькування Нацполіції, то на нього накладуть штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або покарають місяцем виправних робіт з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

            Керівник закладу освіти має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

 • розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення розслідування;
 • забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
 • повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти. 

              Здобувачі освіти, під час освітнього процесу, мають право на захист від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

      Здобувачі освіти зобов’язані:

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

      

                        Педагогічні працівники:

— мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

— зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Права та обов’язки батьків здобувачів освіти.

— отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

— подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

— вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

— сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

— виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

у закладі освіти

та відповідальність осіб, причетних до булінгу

 1. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
 1. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
 1. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 2. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734 ) Кодексу України про адміністративні правопорушення .

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти

 1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.
 2. Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
 3. Здобувач освіти, який став свідком булінгу, зобов’язаний повідомити про це вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти .
 4. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.
 5. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
 6. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
 7. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.
 8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 9. Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда — Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.

ПЛАН ЗАХОДІВ

  Херсонського ясел-садка № 1

санаторного типу для ослаблених та частохворіючих дітей щодо запобігання булінгу

у 2018-2019 навчальному році

п/п

Заходи по реалізації програми Термін виконання відповідальні Відмітка про виконання
1 Довести до відома працівників ясел-садка зміст  Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» березень Директор
2  

 Довести до відома працівників

ясел-садка

1. Правила поведінки здобувача освіти.

2. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

3. Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти

 

березень Директор,

вихователь-методист

3 Довести до відома батьків вихованців:  . 1.Правила поведінки здобувача освіти.

2. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

3. Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти

березень Директор,

вихователь-методист

4

 

 

Забезпечити на веб-сайті ясел-садка відкритий доступ до інформації:

1 План заходів щодо запобігання боулінгу у ясел-садку.

2.Правила поведінки здобувача освіти.

3. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

4. Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти

березень  

вихователь-методист

5 Питання профілактики боулінгу розглядати на педагогічних годинах, батьківських зборах. березень Директор,

вихователь-методист

6 Розміщення в батьківських куточках інформації «Куди звертатися в випадку насильства» березень Вихователь-методист, вихователі
7 Тренінг «Профілактика  булінгу в дитячому середовищу»          квітень Практичний психолог
8 Заняття з елементами тренінгу «Насилля в сім’ї – актуальна проблема сучасного суспільства» травень Практичний психолог
Практичний психолог

 

 

ХЕРСОНСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК №1

САНАТОРНОГО ТИПУ ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИХ ТА ЧАСТОХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

 

м. Херсон

 

12.09. 2018р.                                                                № 109

 

Про затвердження порядку

пропускного режиму та правил

відвідування ясла-садка

 

З метою створення безпечних умов для  вихованців, працівників ясла-садка, запобігання небезпечним ситуаціям, проникненню сторонніх осіб, попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників та вихованців ясла-садка, відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради №204 від 19.06.2018 року

 

НАКАЗУЮ:

 1. Розробити на підставі Примірного порядку  пропускного режиму  та правил відвідування Херсонського ясла-садка №1 санаторного типу для ослаблених та частохворіючих дітей Херсонської міської ради із урахуванням специфіки та особливостей його роботи.
 2. Запровадити пропускну систему з 15.10.2018 року.
 3. Адміністрації ясла-садка оприлюднити дане рішення на сайті ясла-садка.
 4. Відповідальність за виконанням рішення покласти на вихователя-методиста Круміну Т.А. та заступника директора з господарської частини Рябкову О.В.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на директора ясла-садка Заднєпряну М.П.

 

Директор ясла-садка                              М.П. Заднєпряна

    

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора

Херсонського ясла-садка №1

санаторного типу для ослаблених

та частохворіючих дітей

Херсонської міської ради

М.П. Заднєпряна

від 12.09.2018 № 109

ПОРЯДОК

організації пропускного режиму   та правил відвідування
Херсонського ясла-садка №1 санаторного типу для ослаблених та частохворіючих дітей

    1.Загальні засади

1.1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування закладу (далі – Порядок) розроблено відповідно до частини першої  статті 22 Закону України  «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки  життєдіяльності учасників освітнього  процесу в установах і  закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669, Рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 19.06.2018 №204 «Про затвердження примірного порядку пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти міста Херсона», з метою створення безпечних умов для вихованців, працівників дошкільного закладу, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладу, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області, як прикордонної, – попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників, вихованців дошкільного закладу.

Пропускний режим – сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу сторонніх осіб, проїзду транспортних засобів, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу. Пропускний режим передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності закладу, і визначає порядок пропуску працівників, вихованців закладу, їх батьків або осіб, що їх замінюють та інших відвідувачів закладу.

1.2. Порядок встановлює доступ працівників, вихованців і їх батьків або осіб, що їх замінюють, відвідувачів на територію та в приміщення ЗДО, а також порядок занесення та винесення матеріальних цінностей, в’їзду (виїзду) автотранспорту.

1.3. Контроль, організація і забезпечення дотримання пропускного режиму покладається на завідувача господарства згідно наказу директора.

1.4. Охорона приміщень забезпечується сторожами (в робочі дні – по графіку чергування, у вихідні та святкові дні – цілодобово).

1.5. Загальний контроль, організація і забезпечення дотримання пропускного режиму покладається на директора.

1.6. Виконання вимог, що визначаються даним Порядком, є обов’язковим для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють в закладі, вихованців та їх батьків або осіб, що їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території чи в приміщенні ЗДО №1.

1.7. З метою ознайомлення відвідувачів ЗДО №1 з пропускним режимом і правилами відвідування даний Порядок має бути розміщений в батьківських куточках кожної вікової групи та на офіційному інтернет-сайті дошкільного закладу. Батьки вихованців ознайомлюються з даним Порядком під підпис.

 

 1. Організація пропускного режиму в ЗДО

2.1. Загальна організація.

2.1.1. Вхід на територію та в приміщення ЗДО дозволяється:

– працівникам з 06:50 до 19:00 (кухарям з 05:50; за потребою з 05:30);

– вихованцям та їх батькам або особам, що їх замінюють з 07:00 до 19:00;

– відвідувачам, які не є учасниками освітнього процесу, та батькам з особистих питань згідно графіку  прийому громадян.

У разі виробничої необхідності (ремонтні роботи, заміна обладнання тощо) у вихідні та святкові дні – за письмовим дозволом директора.

2.1.2. Вхід в приміщення ЗДО здійснюється через центральний вхід

2.1.3. В робочі дні службові входи закриває (8:30)/відкриває (16:00) завідувач господарства. О 17:00 закриває всі входи до закладу, окрім центральлного входу.

2.1.4. У вихідні та святкові дні центральний та службові входи закриті цілодобово.

2.1.5. Протягом робочого дня службові входи відкривають/закривають помічники вихователів/вихователі згідно режиму своєї вікової групи (прогулянки, екскурсії, інші заходи).

2.1.6. З 08:30 до 17:00 пропуск до закладу здійснюється через центральний вхід черговими за графіком.

2.1.7. З 17:00 до 19:00 (режим роботи чергової групи) відповідальність за знаходження сторонніх осіб в приміщенні несе черговий сторож.

2.1.8. Ворота та хвіртка зі сторони вул.295  Стрілкової Дівізії відкрита з 06:30 до 08:30 та з 16:00 до 19:00.

2.2. Пропускний режим для працівників закладу.

2.2.1. Вихователі приймають/віддають дитину особисто батькам або особам, що їх замінюють. У разі, якщо дитину забирає інша особа, батьки зобов’язані надати вихователю групи письмову заяву, погоджену директором, та заздалегідь його повідомити, що на їх прохання за дитиною прийде інша особа (вказати П.І.Б. особи та ким доводиться дитині) та зробити відповідний запис в Журналі руху дітей з особистим підписом.

2.2.2. Педагоги зобов’язані заздалегідь повідомити адміністрацію закладу про незаплановані/заплановані зустрічі з батьками, а також про час, місце та мету. Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити чергового сторожа або іншу відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

2.2.3. Працівники зобов’язані проявляти пильність при появі сторонньої особи в приміщенні або на території закладу (вияснити до кого прийшли, провести/зателефонувати до директора або до вихователя-методиста, завідувача господарства, сестри медичної старшої).

2.2.4. Працівники зобов’язані слідкувати, щоб були закриті службові входи або входи до груп після виходу/повернення з прогулянки.

2.2.5. Всім працівникам закладу рекомендовано приходити за 15 хвилин до початку роботи у відповідності з графіком роботи, затвердженим директором.

2.2.6. Працівникам заборонено залишати відчиненими двері, вікна, фрамуги, хвіртки, ворота; впускати на територію чи в приміщення невідомих осіб; приводити з собою друзів, родичів, знайомих; залишати без супроводу відвідувачів ЗДО; знаходитися без дозволу адміністрації закладу на території та в приміщенні в неробочий час, вихідні та святкові дні.

2.3. Пропускний режим для батьків вихованців або осіб, що їх замінюють.

2.3.1. Батьки вихованців або особи що їх замінюють, з особистих питань до адміністрації закладу проходять через центральний вхід згідно графіку прийому громадян, за попередньою домовленістю або за необхідністю.

2.3.2. Вихованці разом з батьками або особами, що їх замінюють зобов’язані прийти до закладу не пізніше 08:30 години. У разі запізнення батьки зобов’язані попередити вихователя про причину запізнення, допуск до групи здійснюється за домовленістю з вихователем.

2.3.3. Батьки зобов’язані приводити/забирити дітей тільки через службові входи біля своїх груп. За потребою забрати дитину протягом робочого дня – телефонувати вихователю.

2.3.4. У разі, якщо дитину забирає інша особа (за домовленістю з батьками), батьки зобов’язані надати вихователю групи письмову заяву, погоджену директором, та заздалегідь його повідомити, що на їх прохання за дитиною прийде інша особа (вказати П.І.Б. особи та ким доводиться дитині). Інша особа реєструється в журналі обліку відвідувачів, де зазначають своє прізвище, ім’я, по батькові, та прізвище педагога, до якого вона направляється. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я дитини, групу, в якій вона перебуває.

2.3.5. Батькам не дозволяється приходити до навчального закладу з крупно-габаритними сумками чи валізами та свійськими тваринами.

2.3.6. Особисті питання до вихователів вирішуються з 07:00 до 08:30 та з 16:30 до 17:30 год. В інший час педагог працює з групою дітей і відволікати його не рекомендується.

2.3.7. Для батьків новоприбулих дітей протягом адаптаційного періоду встановлюється пропускний режим за домовленістю з вихователем.

2.3.8. Батькам та особам, що їх замінюють, забороняється залишати без нагляду своїх дітей, залишати відкритими двері в приміщення закладу та групи.

2.4. Контрольно-пропускний режим для відвідувачів закладу.

2.4.1. Відвідувачі проходять в будівлю закладу через центральний вхід.

2.4.2. Особи не пов’язані з навчальним процесом, які відвідують заклад за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документу державного зразка, що засвідчує особу, за погодженням з директором (особою, що його заміняє) і залишають запис у Журналі обліку відвідувачів.

2.4.3. Посадові особи, які прибули до закладу з перевіркою, пропускаються при пред’явленні документу, що засвідчує особу з обов’язковим повідомленням адміністрації закладу та відповідною реєстрацією в журналі.

2.4.4. Групи осіб, що відвідують заклад для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах і т.п., допускаються за розпорядженням директора закладу та відповідною реєстрацією в журналі.

2.4.5. На прийом до директора в дні прийому або за викликом відвідувачі пропускаються:

– в одязі, прийнятому в державних установах;

– з виключеними мобільними телефонами;

– в адекватному стані (визначається візуально).

2.4.6. Для виклику працівника ЗДО або представника адміністрації відвідувачу необхідно натиснути на кнопку дзвінка. Черговий реєструє відвідувача та супроводжує/викликає необхідну особу.

2.4.7. При відвідування закладу відвідувач зобов’язаний за проханням чергового надати на візуальний огляд принесені з собою речі,  які викликають підозру,   для недопущення внесення в будівлю закладу алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

2.4.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, предметів і т.п. згідно п.2.4.7. – черговий зупиняє відвідувача і доповідає про випадок директору (особі, що його заміщує) та діє у відповідності до отриманих вказівок.

2.4.9. В разі виникнення конфліктних ситуацій пов’язаних з допуском чи не допуском відвідувачів, черговий діє за вказівками директора чи його заступника.

2.4.10. Прохід територією закладу та її подвір’ям дозволено лише відвідувачам закладу освіти. Без відповідного дозволу адміністрації закладу знаходження на території закладу і прохід нею в робочий та нічний час стороннім особам заборонено.

2.5. Пропускний режим для автотранспортних засобів.

2.5.1. В’їзду–виїзду автотранспорту на територію закладу здійснюється за розпорядженням директора. Завезення продуктів здійснюється згідно графіку та маршруту.

2.5.2. Допуск без обмежень на територію закладу дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, пожежній охороні, міліції.

2.5.3. Паркування автомобільного транспорту на території закладу заборонено, крім випадків вказаних в п.2.5.2.

 1. Правила поведінки відвідувачів

3.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні закладу зобов’язані:

3.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватись норм поведінки в громадських місцях.

3.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до всіх працівників, вихованців та їх батьків та інших відвідувачів закладу.

3.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників закладу;

3.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, працівниками закладу їх службових обов’язків.

3.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора.

3.1.6. Ставитись бережливо до майна закладу, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні дошкільного закладу.

3.1.7. При вході до будівлі закладу відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну і оргтехніку зобов’язані попередити про це чергового (адміністрацію), зареєструвати технічні засоби у чергового – з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі закладу.

3.2.  Відвідувачам забороняється:

3.2.1. Знаходитись в службових приміщеннях або інших приміщеннях закладу без дозволу на те директора, завідувача господарства, вихователя-методиста.

3.2.2. виносити з приміщення закладу документи надані для ознайомлення.

3.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгодженні з адміністрацією закладу освіти.

3.2.4. Приносити в приміщення закладу алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї і інших засобів), а також особисті речі за винятком портфелів і тек з документами, дамських сумок.

3.2.5. Палити в приміщенні та на території закладу.

3.2.6. Вести розмови з мобільного телефону у всіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюлю.

3.2.7. Бути присутнім на зборах та інших заходах з включеним мобільним телефоном.

3.2.8. Входити до закладу в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з жувальною гумкою, з дитячими колясками, з домашніми тваринами, товарами для продажу, а також в брудному одязі і з великогабаритними речами (виключаючи робітників, що виконують будівельні і ремонтні роботи).

3.2.9. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки приміщенню фіксуються в установленому порядку особами, котрі здійснюють пропускний режим.

3.3. Відповідальність відвідувачів закладу за порушення даного Порядку:

3.3.1. У випадку порушення відвідувачем закладу пропускного режиму і правил поведінкийому робиться зауваження відповідальними за пропускний режим, а в разі необхідності будь-яким працівником закладу.

3.3.2. У випадках скоєння відвідувачами кримінальних дій, винні особи підлягають кримінальній відповідальності згідно чинного законодавства;

3.3.3. У випадку зумисного чи не зумисного пошкодження або знищення майна ЗДО №5 на винних осіб поряд з адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

 1. Порядок пропуску з табельною зброєю, спеціальними засобами, іншими забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння предметів.

4.1. Прохід осіб в приміщення закладу з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

4.1.1. Співробітникам, котрим в установленому порядку дозволено зберіганні і носіння табельної вогнепальної зброї – при наявності запису у відповідному документі (службове посвідчення, командировочне посвідчення і т.п.).

4.1.2. Співробітникам міністерств і відомств України і їх підрозділів де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків.

4.1.3. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

 1. Порядок пропуску представників засобів масової інформації.

5.1. Працівники засобів масової інформації пропускаються в будівлю закладу за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації при наданні редакційного посвідчення.

5.2. Представники засобів масової інформації на заходи, що проводяться в приміщенні ЗДО №1 пропускаються лише після перевірки документів, котрі підтверджують їх особу.

 1. Організація і порядок проведення ремонтно-будівельних робіт в будівлі та приміщеннях закладу.

6.1. Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються в приміщення закладу директором, завідувачем господарства або сторожем для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора закладу чи на підставі заявок, підписаними керівником вищестоящих організацій прямого підпорядкування.

 1. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації.

7.1. Пропускний режим на період надзвичайних ситуацій обмежується.

7.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску згідно даного Порядку.

 

 1. Порядок евакуаціїпрацівників, співробітників і відвідувачів закладу з приміщень та порядок їх охорони.

8.1. Порядок оповіщення працівників, співробітників і відвідувачів закладу з приміщення при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту і т.п.) та порядок їх охорони розробляються директором закладу спільно з відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної та електробезпеки.

8.2. За встановленим сигналом оповіщення всі відвідувачі, робітники, співробітники, а також робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщенні закладу евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться на видному і доступному для відвідувачів місці.

8.3. Пропуск відвідувачів в приміщення закладу припиняється.

8.4. Працівники і відповідальні особи приймають заходи по евакуації і забезпечення безпеки людей що знаходяться в приміщенні, при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації забезпечують їх безперешкодний пропуск у будівлю та на територію закладу.

ядку дозволено зберіганні і носіння табельної вогнепальної зброї – при наявності запису у відповідному документі (службове посвідчення, командировочне посвідчення і т.п.).

4.1.2. Співробітникам міністерств і відомств України і їх підрозділів де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків.

4.1.3. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

 1. Порядок пропуску представників засобів масової інформації.

5.1. Працівники засобів масової інформації пропускаються в будівлю закладу за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації при наданні редакційного посвідчення.

5.2. Представники засобів масової інформації на заходи, що проводяться в приміщенні ЗДО №1 пропускаються лише після перевірки документів, котрі підтверджують їх особу.

 1. Організація і порядок проведення ремонтно-будівельних робіт в будівлі та приміщеннях закладу.

6.1. Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються в приміщення закладу директором, завідувачем господарства або сторожем для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора закладу чи на підставі заявок, підписаними керівником вищестоящих організацій прямого підпорядкування.

 1. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації.

7.1. Пропускний режим на період надзвичайних ситуацій обмежується.

7.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску згідно даного Порядку.

 

 1. Порядок евакуаціїпрацівників, співробітників і відвідувачів закладу з приміщень та порядок їх охорони.

8.1. Порядок оповіщення працівників, співробітників і відвідувачів закладу з приміщення при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту і т.п.) та порядок їх охорони розробляються директором закладу спільно з відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної та електробезпеки.

8.2. За встановленим сигналом оповіщення всі відвідувачі, робітники, співробітники, а також робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщенні закладу евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться на видному і доступному для відвідувачів місці.

8.3. Пропуск відвідувачів в приміщення закладу припиняється.

8.4. Працівники і відповідальні особи приймають заходи по евакуації і забезпечення безпеки людей що знаходяться в приміщенні, при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації забезпечують їх безперешкодний пропуск у будівлю та на територію закладу.

 

      

Велике прохання

Давайте разом турбуватися про безпеку наших дітей.

Дякуємо за розуміння!